Paweł Drobek, kandydat komitetu Prawo i Sprawiedliwość na...

  Paweł Drobek, kandydat komitetu Prawo i Sprawiedliwość na burmistrza Zwolenia: Chcę zmienić nasz Zwoleń na plus i potrafię to przeprowadzić

  Zdjęcie autora materiału

  Marcin Genca

  Echo Dnia Radomskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Radomskie

  Paweł Drobek. Ma 42 lata. Zwolenianin od urodzenia. Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 2004

  Paweł Drobek. Ma 42 lata. Zwolenianin od urodzenia. Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 2004 roku pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a od 2016 roku jest kierownikiem zwoleńskiego biura powiatowego Agencji. Członek Prawa i Sprawiedliwości. Żona Agata, syn Igor właśnie rozpoczął studia. Hobby aktywny wypoczynek, kolarstwo szosowe. ©archiwum prywatne

  Przedstawimy kolejno każdego z kandydatów na burmistrza stolicy powiatu - Zwolenia. Dziś Paweł Drobek, który startuje z komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Jakie ma plany?
  Paweł Drobek. Ma 42 lata. Zwolenianin od urodzenia. Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 2004

  Paweł Drobek. Ma 42 lata. Zwolenianin od urodzenia. Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 2004 roku pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a od 2016 roku jest kierownikiem zwoleńskiego biura powiatowego Agencji. Członek Prawa i Sprawiedliwości. Żona Agata, syn Igor właśnie rozpoczął studia. Hobby aktywny wypoczynek, kolarstwo szosowe. ©archiwum prywatne

  Skąd decyzja o kandydowaniu na stanowisko burmistrza Zwolenia?

  Ta decyzja podyktowana jest wieloma względami. Znam potrzeby Zwolenia, gdyż tu się urodziłem i wychowałem, tu mieszkam, pracuję, i swoją przyszłość także wiążę z tym miastem. Wiele decyzji, które obecna władza podejmuje, uważam za błędne, tak było np. z wysypiskiem śmieci, które mogło mieszkańcom gminy służyć jeszcze wiele lat, pod warunkiem, że składowane byłyby na nim odpady z naszego powiatu.
  Niestety decyzja, jaką podjęto, czyli oddanie w dzierżawę obcej firmie, rzutuje nie tylko na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ale też wpływa na nasze budżety domowe. Dlatego już dawno zacząłem budować zaplecze polityczne, które dzisiaj posiadam. Mogę skorzystać z pomocy i doświadczenia kolegów samorządowców z wieloletnim stażem, parlamentarzystów, oraz ludzi, którzy zajmują się publicznymi pieniędzmi na co dzień. To jest moja przewaga i chcę to wykorzystać. Dzisiaj są ogromne możliwości, aby Zwoleń zaczął się rozwijać, a ja jestem osobą, która może się do tego przyczynić dla dobra nas wszystkich.

  Czy ma pan doświadczenie samorządowe?

  Od 14 lat pracuję w administracji rządowej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zajmowałem stanowiska od Specjalisty do Naczelnika Wydziału. Od 2016 roku jestem kierownikiem biura. Nie pełniłem funkcji bezpośrednio w samorządzie, ale jestem w gronie ludzi, którzy od kilkudziesięciu lat są, albo byli samorządowcami. Grupa polityczna, z którą jestem związany, Prawo i Sprawiedliwość, ma swoich przedstawicieli w wielu miejscach w Polsce, a ja mam z tymi ludźmi na bieżąco kontakt, współpracuję z nimi, w związku z tym korzystam z ich doświadczenia. Powiem więcej, uważam, że jest to wręcz mój atut, że nie jestem skażony żadnym układem biznesowo-towarzyskim i nie kieruje mną rutyna, gdyż czasem z boku naprawdę widać więcej. Zawsze jest ten pierwszy raz, kiedy zostaje się burmistrzem czy radnym. Wiele nowych osób w samorządzie odniosło ogromny sukces, bo wnieśli świeże spojrzenie i nową wizję rozwoju.

  Co według pan należy zmienić w gminie Zwoleń, a co dobrze funkcjonuje?

  Zmienić należy wiele rzeczy. Przede wszystkim musimy zatroszczyć się o to, aby nasza gmina prężnie się rozwijała, a także zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Razi mnie też słaba promocja miasta na zewnątrz, czy brak infrastruktury sportowej, opłaty za dowóz dzieci do szkół. Trzeba zmienić sposób myślenia o inwestycjach, które nie dość, że są nieprzemyślane, to niekonsultowane z mieszkańcami. Jako przykład podam teren zalewu, gdzie spędzamy wolny czas w lecie – inwestycja za naprawdę duże pieniądze, a pełna wad! Obok są zakłady przemysłowe, jest hałas, jeżdżą samochody ciężarowe. Nie wiem, dlaczego nie zbudowano tego po stronie północnej, jak było kiedyś. Przecież można było utworzyć atrakcyjne miejsce na rodzinne spotkania, z placem na grilla, z bezpiecznym parkingiem i ścieżkami rowerowymi od ulicy Słowackiego.

  Czego według pana najbardziej potrzebują mieszkańcy?

  W wakacje wśród mieszkańców Zwolenia i okolic przeprowadziłem ankietę ,,ZMIENIAJMY RAZEM NA PLUS - PLAN DLA ZWOLENIA”, w której zapytałem, jakie są ich oczekiwania, jeśli chodzi o najpilniejsze inwestycje na terenie naszej gminy. Większość ankietowanych uznała, że niezbędne są: utworzenie nowego publicznego przedszkola wraz ze żłobkiem, stworzenie dziennego domu pobytu ,,SENIOR+”, a także modernizacja i przebudowa targowiska miejskiego. Młodzi mieszkańcy miasta zwracali uwagę na brak miejsca do wspólnych spotkań, oczekują zagospodarowania północnej części zalewu oraz powstania infrastruktury sportowej. Mieszkańcy terenów wiejskich wskazywali na potrzebę budowy ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji.

  Jakie inwestycje są pana zdaniem najpilniejsze?

  Jak wspomniałem już w poprzednim pytaniu, publiczne przedszkole i żłobek. W 2016r. byliśmy na 252 pozycji z 267 jeśli chodzi o użłobkowienie wśród miast powiatowych, czyli wypadamy fatalnie. Nasze dzieci powinny mieć komfortowe warunki do nauki. Także ważną kwestią jest stworzenie dziennego domu pobytu ,,SENIOR+”. Z całą pewnością musimy postarać się o dotacje z rządowych programów np. budowy dróg lokalnych, zapewnić mieszkańcom pomoc w ubieganiu się o fundusze na termomodernizację domów, bo to także konkretne oszczędności w ich portfelach. Pozyskanie wsparcia z NFOŚiGW na ochronę środowiska, a przecież nasza oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy, modernizacji. Musimy również zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które chodzą do szkoły w miejscach, gdzie nie ma chodnika. O ile GDDKiA wywiązuje się znakomicie ze swojego zadania (przykładem są ścieżki rowerowe w stronę Puław czy Radomia, Kozienic czy Lipska), to na terenie gminy Zwoleń wygląda to tragicznie. To jest poważny problem na wsiach naszej gminy. Uważam, że konieczną inwestycją jest modernizacja targowiska miejskiego, stworzenia warunków do sprzedaży bezpośredniej przez rolników. Warto zrobić też analizę dotyczącą powstania krytej pływalni, ale w ten projekt należałoby włączyć włodarzy sąsiednich gmin. Taka inwestycja powinna służyć mieszkańcom całego powiatu, dlatego finansowanie powinno być szeroko omawiane. Naprawdę pomysłów nam nie brakuje.

  W jaki sposób zamierza pan pozyskiwać inwestorów i współpracować z przedsiębiorcami?

  Chciałbym przypomnieć, że mamy niedawno podpisaną ustawę, która mówi, że cała Polska jest strefą ekonomiczną. Jest to dla nas ważne, bo nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów nawet na 15 lat. Gmina powinna zrobić wszystko, co w jej mocy, aby stworzyć przyjazny klimat dla biznesu. Nowe szanse pojawiają się wraz z budową drogi S12. To wokół tego projektu powinniśmy tworzyć tereny inwestycyjne, których w Zwoleniu brakuje. Szybka trasa to możliwości powstania wielu firm zajmujących się np. transportem, przeładunkiem, centrami logistycznymi itp. Tam mogą powstać liczne miejsca pracy, a wiele rodzin znalazłoby utrzymanie. Będę przede wszystkim współpracował z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która to jest agendą rządową mającą na celu informowanie oraz świadczenie usług dla zagranicznych podmiotów zainteresowanych rozszerzeniem swojej działalności na rynku w naszym kraju. Celem PAIiIZ jest zwiększenie napływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski.

  Jakie byłyby pana pierwsze decyzje jako burmistrza?

  W pierwszej kolejności zapoznałbym się wnikliwie z finansami gminy, ponieważ jako opozycja nie mam takiej możliwości, żeby sprawdzić to aż tak dogłębnie. Ważne są zaciągnięte zobowiązania, które będą rzutowały na lata przyszłe. Mamy jednostki budżetowe, jednostki pomocnicze, mamy np. Zakład Usług Komunalnych, to wszystko trzeba dokładnie przeanalizować i ustalić stan majątku.

  Gdzie należałoby szukać oszczędności w budżecie gminy?

  Wszędzie, gdzie się da, ale należy robić to w sposób rozsądny. Przede wszystkim wskazana byłaby wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Można też np. kupować energię wspólnie. Wszystkie instytucje, które są w gminie połączyć i dołączyć do przetargu, wtedy jako większy odbiorca będzie można wytargować niższą cenę, a to mogą być już całkiem spore oszczędności. Można wprowadzić elektroniczny system zarządzania np. oświatą. Jedna strona medalu to umiejętność oszczędzania na wszystkim gdzie się da, a druga to potencjał i doświadczenie pracowników urzędu miejskiego, aby uzyskać przychody lub dochody dla gminy. Trzeba pozyskiwać dotacje z funduszy krajowych lub zagranicznych. Panaceum na rozwiązanie wszelkich problemów powinna być umiejętność pozyskiwania funduszy, a nie tylko zaciskanie pasa.

  Czy w Zwoleniu jest potrzebny budżet obywatelski?

  Jest niezbędny, ponieważ dzisiaj świadomość ludzi w samorządzie jest tak duża, że chcą współrządzić razem z burmistrzem. Mieszkańcy powinni się aktywizować, czynnie brać udział w życiu społeczności lokalnej, czego dobrym przykładem jest sprawa skweru dla młodych. Teraz mieszkańcy mogą wypowiadać się raz na 4 lata, a po zmianie ordynacji raz na 5 lat. Dzięki budżetowi obywatelskiemu raz do roku mieszkańcy będą mieli szansę wypowiedzenia się i realnego decydowania o swoich potrzebach.

  IDĘ NA WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 – REGION RADOMSKI – DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU I BĄDŹ NA BIEŻĄCO!  Najważniejsze punkty programu Pawła Drobka

  Dbamy o dzieci i seniorów

  - utworzenie nowego publicznego przedszkola wraz ze żłobkiem,
  - nieodpłatne zajęcia w przedszkolu, szkole, domu kultury podczas ferii i przerw świątecznych,
  - zniesienie opłat za dowóz dzieci do szkoły,
  - powstanie dziennego domu pobytu ,,SENIOR+”.

  Modernizujemy obiekty

  - modernizacja, przebudowa targowiska miejskiego,
  - modernizacja oczyszczalni ścieków.

  Wspólnie decydujemy

  - wprowadzenie budżetu obywatelskiego tzn. podzielenie się władzą z mieszkańcami,
  - zwiększenie funduszu sołeckiego.

  Kandydat zapowiada również:

  Skuteczne realizowanie potrzeb mieszkańców w ramach programu ,,Mieszkasz Decydujesz” - kierunkowa pomoc i realizacja najpilniejszych potrzeb dla danego obszaru gminy (np. kanalizacja, wodociąg, chodnik, ścieżka rowerowa, plac zabaw).

  Uczciwa gospodarka odpadami komunalnymi – analiza kosztów, które ponosimy jako mieszkańcy w związku z wywozem
  nieczystości, odprowadzaniem ścieków. Zrobię wszystko, aby były jak najniższe!

  Inwestycje w oświatę i infrastrukturę sportową - stworzenie komfortowych warunków do nauki i uprawiania sportu.

  Rządowy program na rzecz wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej – zadbam, aby drogi remontowano z funduszy zewnętrznych, oszczędzając nasze pieniądze.

  Rządowy program ,,Mieszkanie+” - szansa dla Młodych na własne mieszkanie.

  Promocja Miasta – która powinna odbywać się na kilku płaszczyznach. Wspieraniem klubów i stowarzyszeń reprezentujących Nasze Miasto. Ważnym elementem powinna być pomoc w tworzeniu produktów regionalnych i ich promocji.

  MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
  Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
  PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA radom@echodnia.eu lub Facebook.


  ZOBACZ TEŻ: Budowa fontanny w Zwoleniu

  Dennis w radomskim klubie Explosion. Zagrał na zakończenie wakacji. Zobacz zdjęcia z imprezy!

  POLECAMY RÓWNIEŻ:  TOP10 najbardziej niebezpiecznych krajów na wakacje 2018

  Wakacje 2018. Jedziesz do tych krajów? Sprawdź na co warto się zaszczepić!


  TOP 10: Plaże nudystów w Polsce [18+] Jak wyglądają?

  Nietypowe zwyczaje ślubne na świecie - TOP 10

  Czy wiesz co zamówić w smażalni? Sprawdź, których ryb powinno się unikać!


  Tego musisz spróbować. TOP 12 sportów wodnych
  Czytaj treści premium w Echu Dnia Plus Radomskim

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Studniówki

  Mister Studniówki| Zobacz kandydatów! [ZDJĘCIA]

  Mister Studniówki| Zobacz kandydatów! [ZDJĘCIA]

  Miss Studniówki 2019| Zobacz nowe kandydatki [ZDJĘCIA]

  Miss Studniówki 2019| Zobacz nowe kandydatki [ZDJĘCIA]

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  Prenumerata cyfrowa Echa Dnia. Kup już teraz >>

  Prenumerata cyfrowa Echa Dnia. Kup już teraz >>