Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jakie zmiany w 2019? Kto będzie mógł dostać alimenty? Sprawdź najważniejsze informacje o funduszu alimentacyjnym w 2019 roku. Prezydent Andrzej Duda już podpisał ustawę.

Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432) zakłada szereg zmian w przyznawaniu alimentów. Celem aktu prawnego jest poprawa ściągalności świadczeń alimentacyjnych.

Alimenty 2019. Większe wsparcie dla rodzin

Nowa ustawa wprowadza zwiększenie możliwości uzyskiwania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Podwyższony został próg dochodów umożliwiający dostęp do alimentów. Od 1 października 2019 ma on wynosić 800 złotych na osobę w rodzinie. Wcześniej wynosił on 725 złotych. Dzięki podwyższeniu kryterium rząd liczy na objęcie świadczeniami alimentacyjnymi dodatkowych 65 tysięcy dzieci.

Alimenty 2019. Dłużnicy na roboty publiczne

Zmiany w projekcie zakładają, że organizatorzy robót publicznych w pierwszej kolejności będą musieli zatrudniać w nich dłużników alimentacyjnych.

Alimenty 2019 - obowiązki pracodawcy

Wzrośnie kwota grzywny, jaką pracodawca będzie mógł zostać ukarany przez komornika pracodawca, który nie wykonuje obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od pracownika. Kwota ta do tej pory wynosiła 2 tysiące złotych, teraz wzrasta do 5 tysięcy. Co więcej, kara ta może być automatyczne ponawiana, jeśli pracodawca będzie kontynuował uchylanie się od obowiązków.

Kara grzywny od 1500 złotych do 45 tysięcy będzie obowiązywać w sytuacji, kiedy pracodawca na piśmie zawiera z pracownikiem umowę o pracę za najniższą krajową, w rzeczywistości wypłacając mu pensję "do ręki". To sytuacja która często zdarza się w przypadku pracowników mających zajęcie komornicze.

Alimenty 2019 - zmiany w ZUS

Dzięki nowemu prawu komornicy sądowi będą mogli szybciej uzyskiwać informacje o dochodach dłużników alimentacyjnych. Będą to robić dzięki temu, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie dostarczał im bardziej szczegółowe dane, również w wersji elektronicznej, co ma usprawnić cały proces pobierana alimentów. Komornicy sądowi będą musieli powiadamiać ZUS co pół roku o prowadzeniu egzekucji alimentów. Zakład będzie musiał być powiadamiany przez komorników o zaprzestaniu egzekucji świadczeń.

Ważną zmianą jest także objęcie alimentami diet służbowych. Dotychczas były one wolne od świadczeń. Po zmianach wolne będzie jedynie 50 procent diety służbowej.

Alimenty 2019. Od kiedy zmiany?

Przepisy dotyczące zmian w kodeksie pracy wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego weszły w życie od 1 stycznia 2019.

Planuje się, aby przepisy określające nowe wykroczenia w Kodeksie pracy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Natomiast zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 roku.

ZOBACZ TEŻ: Mały ZUS - wyjaśnia Dariusz Suchorowski