Rozpoczęła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów Floriany 2019.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcja miesięcznika "Strażak" chce za pomocą po raz trzeci organizowanego konkursu promować i jednocześnie nagradzać najlepsze inicjatywy społeczne. Docenione mają być te, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Zgłaszać do 15 marca 2019 roku można projekty realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami). W kapitule konkursowej zasiadają m.in. Jurek Owsiak, Czesław Lang i Waldemar Pawlak.

W 2 dotychczasowych edycjach z całej Polski napłynęły zgłoszenia 631 zrealizowanych projektów. W konkursie Floriany wzięło udział ponad 11 tys. uczestników. We wszystkich kategoriach Kapituła Konkursu przyznała aż 109 nominacji do strażackiego Oscara.

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie Floriany 2019?

Aby przystąpić do udziału w konkursie, OSP lub zespół projektowy powinien wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl. Dokumentację konkursową należy przesłać do 15 marca 2019 r. na adres: Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".

Floriany 2019 - kategorie konkursowe:

 • I Infrastruktura
 • II Bezpieczeństwo
 • III Ochrona środowiska i ekologia
 • IV Estetyka przestrzeni publicznej
 • V Edukacja
 • VI Sport, rekreacja i turystyka
 • VII Kultura i tradycja
 • VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
 • IX Innowacje oraz integracja cyfrowa
 • X Współpraca zagraniczna
 • XI Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
 • XII Specjalna, o której zakresie oraz zasadach poinformuje Organizator

Szczegóły na www.floriany.pl w zakładce Konkurs.

_____________________________