Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach przygotował dane o średnich cenach, jakie płacone są za ziemię rolną w Świętokrzyskiem osobom prywatnym, najczęściej rolnikom. Najwięcej za hektar pola trzeba zapłacić w powiecie sandomierskim, najmniej - w koneckim.

Uśrednione stawki pochodzą z umów kupna - sprzedaży sporządzonych warunkowo, czyli wtedy, kiedy kupujący nie jest rolnikiem w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wówczas KOWR ze względu na prawo pierwokupu wydaje decyzję o tym, czy korzysta z tegoż prawa, czy kupujący może ziemię nabyć. Jeśli rolnik kupuje ziemię, KOWR nie musi wydawać decyzji.

Co do cen za hektar, jakie otrzymują rolnicy. Są powiaty, w których stawki na przestrzeni dwóch lat spadły o pięć tysięcy - kielecki, czy nawet 15 tysięcy - w powiecie jędrzejowskim. Skoki w górę widzimy o około 10 tysięcy w powiatach sandomierskim, czy skarżyskim. Co ważne, te ceny są średnie, czyli przy stawce średnie 40 tysięcy jedni płacą nawet 60 tysięcy, a inni 20 tysięcy za hektar. Wszystko zależy od klasy ziemi i położenia działki.