Rolniczą grupą, która faktycznie zyska na dopłatach bezpośrednich za 2018 rok, są osoby, które postawiły na pomidory. Dlaczego, właśnie w tym przypadku, stawka płatności za hektar wzrosła o ponad 100 procent?

Przypomnijmy, w ubiegłym roku stawka za pomidory wynosiła około 1654 zł za hektar. Teraz wzrosła do ponad 3320 zł za hektar.

Sprawdź też: ARiMR już wypłaca zaliczki dopłat bezpośrednich 2018. Kto pierwszy dostaje pieniądze?

Agencja podkreśla, że stawka płatności ustalana jest jako iloraz koperty finansowej na dany rok dla danego schematu pomocowego oraz powierzchni, która kwalifikuje się do przyznania danej płatności.

- Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej roczny pułap krajowy dla płatności do pomidorów wynosi 2 835 635 euro - odpowiada Strefie AGRO biuro prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Powierzchnia objęta płatnością do pomidorów wynosi w 2018 roku 3 652,49 ha. Uwzględniając kurs euro z dnia 28 września 2018 wyznaczony przez Europejski Bank Centralny na poziomie 4,2774 zł, została oszacowana stawka płatności w wysokości 3 320,78 zł za hektar.

Agencja wskazuje, że wzrost jest bezpośrednio związany ze znacznym spadkiem deklarowanej powierzchni uprawy pomidorów we wnioskach złożonych w kampanii 2018 r. w porównaniu z poprzednim rokiem.

- We wnioskach z 2017 powierzchnia ta była dwukrotnie większa i wynosiła 7 377,80 ha, co po uwzględnieniu obowiązującego pułapu dla tej płatności i kursu euro dawało stawkę w wysokości 1 654,80 zł - czytamy w odpowiedzi.

Więcej na temat projektowanych stawek dopłat bezpośrednich za 2018 rok TUTAJ