Egzamin gimnazjalny 2011 - test humanistyczny. Odpowiedzi i arkusze i pytania tuz po zakończeniu egzaminu

Piotr BURDA burda@echodnia.eu
Egzamin gimnazjalny 2011 - test humanistyczny - odpowiedzi podamy tuz po zakończeniu egzaminu
Egzamin gimnazjalny 2011 - test humanistyczny - odpowiedzi podamy tuz po zakończeniu egzaminu
Udostępnij:
We wtorek zaczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalny 2011. Codziennie już od godziny 12 podawać będziemy pierwsze sugerowane odpowiedzi. Na pierwszy ogień idzie test humanistyczny.

Punkty do zdobycia

Za test humanistyczny uczeń może uzyskać maksymalnie 50 punktów, podobnie jutro na teście matematyczno - przyrodniczym. Punkty z obydwu tych egzaminów będą liczyły się w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W sumie dadzą sto punktów. Reszta to punkty za oceny na świadectwie i w sumie to 76 punktów, wg skali: za ocenę celującą 19 punktów, bardzo dobrą 15, dobrą 10, dostateczną 5 i dopuszczającą 2). Reszta, czyli 24 punkty przyznawane są za szczególne osiągnięcia ucznia. W przypadku egzaminu z języka obcego jego wynik na razie nie decyduje o przyjęciu do wybranego liceum czy technikum.

Egzamin gimnazjalny 2011 z "Echem Dnia"!

Egzamin gimnazjalny 2011 z "Echem Dnia"!

"Echo Dnia" na swoim portalu internetowym WWW.ECHODNIA.EU/EDUKACJA będzie towarzyszyć uczniom w tych ważnych dniach. Już dziś, tuż po zakończeniu /egzaminu gimnazjalnego, kilka minut po godzinie 12 opublikujemy arkusz testu humanistycznego oraz pierwsze sugerowane odpowiedzi, przygotowane nauczycieli. Z czasem będziemy je uzupełniać o kolejne zadania. Żeby sprawdzić odpowiedzi wystarczy jedynie "odświeżyć" stronę internetową. W środę, 13 kwietnia tak samo będziemy publikować test matematyczno - przyrodniczy, a w czwartek, 14 kwietnia test z języka angielskiego. Na naszym portalu WWW.ECHODNIA.EU/EDUKACJA znajdą się też opinie nauczycieli i uczniów, oraz bieżące informacje dotyczące egzaminu.

ZOBACZ Próbny egzamin gimnazjalny 2012: Historia i wiedza o społeczeństwie(WOS) - odpowiedzi i arkusze tuż po egzaminie

ZOBACZ Próbny egzamin gimnazjalny 2012: język polski - odpowiedzi i arkusze tuż po egzaminie

POBIERZ! Egzamin gimnazjalny 2011 - test humanistyczny - arkusz pytań

UWAGA WAŻNE! Sugerowane odpowiedzi prosimy porównywać z arkuszem dostępnym w linku powyżej

1. b
2. c
3. b
4. d
5. b
6. d
7. d
8. c
9. c
10. a
11. a
12. b
13. d
14. b
15. a
16. c
17. a
18. d
19. a
20. c

21. na przykład: miłość do miejsca zamieszkania, miejscowości, regionu, małej ojczyzny. Druga wersja: miejsca z którym jesteśmy emocjonalnie związani, na przykład miejscowości w której się urodziliśmy i wychowaliśmy

22. przykład: Tadeusz Kościuszko - naczelnik powstania kościuszkowskiego z roku 1794, bohater bitwy pod Racławicami, ranny w bitwie pod Maciejowicami dostał się do niewoli rosyjskiej; Jan Henryk Dąbrowski - bohater walk w powstaniu kościuszkowskim 1794, twórca Legionów Polskich we Włoszech 1797 walczących u boku Napoleona o przywrócenie niepodległości Polski; Józef Piłsudski - działacz niepodległościowy, przywódca ruchu strzeleckiego w Galicji, twórca I Kompanii Kadrowej i Legionów Polskich (rok 1914), Naczelnik Państwa, przywódca walk w wojnie polsko - rosyjskiej w 1920 roku

23. Język, historia, kultura.

24.
1. Anna Dymna uważa, że może mieszkać tylko w Polsce. Patriotyzm traktuje jako wartość trwałą i niezmienną. Zbigniew Boniek uważa, że patriotyzm to sposób zachowania się, świadomość, że reprezentuje się nie tylko siebie, ale tez cały kraj - wskazuje, że globalizacja może być zagrożeniem dla patriotyzmu.
2. Anna Dymna mówi o miłości do całej Polski i jest przywiązana do kraju w którym się urodziła i mieszka. Stanisław Sojka mówi o przywiązaniu do "małej ojczyzny" i własnej rodziny. Zwraca też uwagę na więzi cementujące wszystkich Polaków, takie jak: język, historia, tradycje.

25. Patriotyzm - umiłowanie kraju, przywiązanie dla ojczyzny.

26. Karol Wojtyła po wyborze na papieża pozostał patriotą, ponieważ:
- wielokrotnie pielgrzymował do kraju
- przemawiał w języku ojczystym
- podkreślał wartość kultury polskiej
- angażował się w proces przebudowy politycznej państwa polskiego
- podkreślał własne korzenie
- podkreślał przywiązanie do rodziny i małej ojczyzny (Wadowice), wskazując na ich wpływ na rozwój duchowy i patriotyczny człowieka
- eksponował piękno polskiego krajobrazu

27. Pośrodku plateau, które ma tysiąc czterysta metrów kwadratowych, znajduje się szesnastometrowy krzyż Virtuti Militari.

28. W podaniu powinny się znaleźć następujące elementy:
- w prawym górnym rogu: miejscowość, data
- w lewym górnym rogu dane nadawcy
- pośrodku (lekko z prawej strony): dane odbiorcy umożliwiające jego identyfikację
- w tekście podania sformułowanie prośby (o pomoc finansową niezbędną do realizacji projektu otwarcia szkolnego muzeum regionalnego) i jej uzasadnienie
- na dole podpis
- mogą być załączniki
- podanie powinno być napisane stylem urzędowym

29.

Przykłady z literatury: bohaterowie "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamieńskiego, "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego, "Latarnika" Henryka Sienkiewicza, "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza, "Dywizjon 303" Arkadego Fiedlera, "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Przykłady z historii: Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Józef Bem, Romuald Traugutt, postawy powstańców - powstania: warszawskie, listopadowe, wielkopolskie, śląskie

Przykłady współczesne: postawy obywatelskie, udział w wyborach, płacenie podatków, przestrzeganie prawa, szacunek dla języka, tradycji i symboli narodowych. Postaci: Lech Wałęsa, Jan Paweł II.

UWAGA WAŻNE! Sugerowane odpowiedzi prosimy porównywać z arkuszem dostępnym w linku powyżej

POBIERZ Egzamin gimnazjalny 2011 - test humanistyczny - odpowiedzi

Zapraszamy codziennie już od 12 do serwisu Edukacja po pytania i odpowiedzi testu humanistycznego

Egzamin gimnazjalny 2011 "na żywo" - codziennie testy gimnazjalne zaczynamy rozwiązywać już od godziny 12.

TEMATY NA LANIE WODY

Uczniowie trzecich klas gimnazjów przystąpi we wtorek do egzaminu gimnazjalnego 2011. Tradycyjnie na początek zaplanowano test humanistyczny. Niespodzianek nie powinno być. Na początek będzie tekst źródłowy i kilkanaście pytań, które sprawdzą, czy piszący rozumieją ten tekst. Największą niespodzianką jest zwykle ostatnie pytanie, najlepiej punktowane. Gimnazjaliści muszą w nim napisać wypracowanie na zadany temat. Zwykle jest to rozprawka. Dwa lata temu było o różnych sposobach podróżowania, a w ubiegłym roku uczniom zadano rozprawkę o tym, czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną rzeczą. Wydaje się, że trudno o łatwiejsze tematy, bo te praktycznie nie wymagały znajomości lektur.

Tutaj tuż po zakończeniu środowego egzaminu znajdziesz odpowiedzi testu matematyczno-przyrodniczego egzaminu gimnazjalnego 2011

Tutaj tuż po zakończeniu czwartkowego egzaminu znajdziesz odpowiedzi z języka angielskiego egzaminu gimnazjalnego 2011

SYZYFOWE LEKTURY

Dlaczego na egzaminie gimnazjalnym brakuje pytań z lektur? Być może to efekt zamieszania , które miało miejsce przed trzema laty. Wtedy gimnazjaliści musieli wykazać się znajomością "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego i "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego. Ich zadaniem było scharakteryzowanie jednej z postaci książkowych. Szybko się okazało się, że w wielu szkołach nie przerabiano tych lektur. Od razu odbiło się to na słabszym wyniku egzaminu. W efekcie w następnych latach zrezygnowano z pytań ściśle związanych z treścią lektur. To wcale nie znaczy, że na dzisiejszym teście ich zabraknie.

LICZY SIĘ FORMA

W teście liczy się nie tylko to, co uczeń napisał, ale też jak napisał. Dlatego bardzo ważna jest znajomość form literackich. - Takich form jest siedemnaście, a najczęściej pojawiają się charakterystyka, notatka, ogłoszenie, zaproszenie czy dedykacja - mówi Elżbieta Waszkuć, polonistka z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Egzaminatorzy zwracają też uwagę na przejrzystość tekstu. - Takie rzeczy jak tytuł, akapit i odpowiedni rozkład testu są bardzo ważne - mówi Elżbieta Waszkuć. Tu nie chodzi tylko o to, że to ładniej wygląda i dobrze świadczy o uczniu. Egzaminatorzy, którzy potem dostają prace w swoje ręce punktują przejrzystość tekstu. Wtedy nawet najlepsza rozprawka, ale napisana niestarannie traci kilka punktów na wartości.

ZOBACZ Egzamin gimnazjalny 2012: język polski - odpowiedzi i arkusz pytań w serwisie EDUKACJA

ZOBACZ Egzamin gimnazjalny 2012: historia i WOS - odpowiedzi i arkusz pytań w serwisie EDUKACJA

OSTATNI TAKI EGZAMIN GIMNAZJALNY

Tegoroczny egzamin gimnazjalny jest ostatnim w dotychczasowej formie. Już za rok, obecni drugoklasiści, będą pisać inny test. Test humanistyczny zostanie podzielony na dwie części: polonistyczną i historyczno - społeczną. - W tej drugiej części uczniowie będą odpowiadać tylko na tzw. pytania zamknięte - tłumaczy Jan Korczyński z kieleckiej delegatury Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. W części polonistycznej, oprócz pytań zamkniętych znajdzie się też wypracowanie pisemne na zadany temat. Podobnie zostanie podzielony egzamin matematyczno - przyrodniczy, na cześć matematyczną i przyrodniczą. - W tej drugiej będą pytania z chemii, fizyki, geografii czy biologii - mówi Jan Korczyński. Cześć językowa egzaminu językowego podzielona zostanie na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony, a jej wynik będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do liceów czy techników. W tym roku punkty za tą część egzaminu nie liczą się podczas rekrutacji.

DWIE GODZINY

Tegoroczni trzecioklasiści mają dwie godziny na rozwiązanie testu, a dyslektycy mogą pisać godzinę dłużej. - od przyszłego roku prawdopodobnie wszyscy będą mogli pisać dłużej. Są bowiem tacy, którym rozwiązanie testu zajmuje więcej czasu i dla nich czas zostanie wydłużony - mówi Jan Korczyński. Ten dodatkowy czas przyda się zwłaszcza na teście matematyczno - przyrodniczy. W ubiegłych latach wynik tego testu zwykle był o 3-4 punkty gorszy od wyników testu humanistycznego.

Udział w egzaminie gimnazjalnym jest obowiązkowy. Osoby, który z różnych powodów nie mogą go jutro zdawać muszą podejść do niego w drugim, czerwcowym terminie. Jego wynik nie decyduje jednak o ukończeniu szkoły. Nawet jeśli zdający zdobędzie zero punktów, a otrzyma pozytywne stopnie na świadectwie to ukończy gimnazjum.

Tutaj znajdziesz przykładowe testy do rozwiązania i odpowiedzi Części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

Tutaj znajdziesz przykładowe testy do rozwiązania i odpowiedzi Części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Tutaj znajdziesz przykładowe testy do rozwiązania i odpowiedzi testu z języka angielskiego egzaminu gimnazjalnego

SPRAWDŹ też Matura 2011 angielski: odpowiedzi i arkusze pytań tuż po zakończeniu egzaminu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 523

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

C
Coach Outlet Store
the splendid pleated leather with great finishing Nike NFL Jerseys . the 2 exterior minimal flap pockets are helpful to maintain equipment Gucci Outlet Online. putting on rugged attire riding a trendy motorcycle Gucci Outlet. The character demanded a renowned look of the biker Nike NFL Jerseys . The jacket may make guaranteed that not just the biker Nike NFL Jerseys . the pretty pleated leather with ultimate finishing Gucci Outlet. Its just about you to hold it in hand or carry across your system Cheap NFL Jerseys . Through the rebellious youth to experienced bikers Cheap Jordans . The zipper jacket has almost everything a biker wishes to generate him take a look demanding Gucci Outlet. The button for the waistline line presents the safety to the biker Gucci Outlet.
G
Gość
Can you translate one thing into "Pirate" Apparently on Fb you can Louis Vuitton Shoes. Whether or not we bear or bare or matters in your mind is talked about Louis Vuitton Purses. as are variations concerning the English and English versions of Facebooks Louis Vuitton Handbags. The subject of vocabulary comes up all over again as Ben's tutor insists on by using the term since the singular for knowledge Louis Vuitton Purses. Early early morning building in close proximity to her condo continues to compete Louis Vuitton Purses.
B
Bottega Veneta Shoes
Then you'll find the touts who loaf around avenue corners and subway entrances uttering 3-4 magic terms Coach Outlet. Notify me how good i likely to seek so tiny profit Coach Outlet. And if interested you go along with them to semi-secret destinations to shop for these so-called greater quality fakes Coach Outlet. Nobu odeon chanterelle megu harrison bouley bakery etc-centered round franklin hudson and greenwich streets Coach Outlet. I also needs to state that you will also find numerous valid avenue distributors in the avenue Coach Outlet.
C
Coach Outlet
The brand new York Jets acquired Time Tebow in the Denver Broncos previous week Bottega Sale. In spite of this with the facts that Tebow conveyed at his press meeting Bottega Clutch. It has-been-confirmed inside of the media that Mark Sanchez the Jets Bottega Outlet. The new York Jets acquired Time Tebow in the Denver Broncos very last week Bottega Sale. As typical they are simply blowing all kinds of things from proportion Bottega Clutch.
B
Burberry Handbags
Using a sea of content pieces and stores committed to leather purses it provides scope Goyard Handbags. of how the bag is likely to make you glance or may very well indicate the latest craze Goyard Handbags. If there's a stain on the handbag some leather-based cleaners will probably be extremely very helpful Goyard Totes. Additionally for the people ready to pay out the value it will be substantially painless to get the sneakers Goyard Handbags. Along with a sea of posts and shops dedicated to leather-based handbags it presents scope Goyard Luggage.
G
Goyard Bags
Rapid alterations from the workplace will necessitate the necessity for coaching Mens Ralph Lauren Shirts. Too many business owners are previous technicians now masquerading as owners Ralph Lauren Polos. as we transfer deeper in to the knowledge age with experience staff being far more in need Ralph Lauren Wholesale. They act like they have a project rather than owning a company Ralph Lauren Polo For Cheap. It's like making an attempt to catch fish in a pond along with your bare palms Ralph Lauren Polo Women.
G
Gucci Outlet
supplementary protection from going to be the photo voltaic attributable to increased knowledge and additional capabilities. Coach Backpacks. In the event all your household ford possibility on paying for an all in one pair to do with Sunglasses Coach Factory Store. steel into about to be the trademark as well coinage essentially a few millennia BC. Coach Outlet Store Online. The best persons usually held expense coin can be the South African Krugerrand. as almost everywhere in excess of the comparison so that you might have Sunglasses .
C
Cheap Coach Purses
to make sure that you've digital camera lenses that are arrived across also as Coach Outlet Store. to investigate about to be the risky rays being forced to do with all the rays Coach Bags On Sale. to ensure you've digicam lenses that are came across at the same time as Coach Bags Clearance. I get enjoyment with the match every one of these can quite nicely be the ach . to do with all the rays belonging to the sunlight For other people,a multi operate pair about Sunglasses .
F
Ferragamo Belt
As a consequence you want to likely check with your Coach Purses. on your collection and not for fighting Louis Vuitton Outlet. of anti smoking advertisements as it tries to maintain Juicy Couture Bags. do consider the option of purchasing a wakizashi sword Bags along Coach Handbags Outlet. with the cigarette advertisements However Balenciaga Bag. Chums and relations can become diet saboteurs Bvlgari Man. results of smoking and make their presence extra identified Tory Burch Wallet. power and grandeur portrayed in most cigarette commercials Proenza Schouler Bags. Other results of smoking to the physique are often placed even Marni Outlet. the practical image of what smoking does to the body versus the phantasm Valentino Red.
K
Kiko
ja mat - przyr zawaliłam na całej lini jak przyszłam do domu to płakałam :/
K
Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
trzecia*
K
Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jak wam poszło z matmy,bo ja myślałam na początku, że dobrze, ale wyliczyłam, że chyba tylko z 21 punktów będę mieć , a z humana to najwięcej mogę mieć 36 , będę najgorsza w szkole, a trzy lata temu jak pisałam test szóstoklasisty to byłam tzrecia w szkole i 17 w powiecie:(
h
hipeek KOLEJORZ
żal tych testów.Po tych testach to mie nawet do zawodówki nie bedą chcieli
A
Ann_Agnieszka
W pierwszym zadaniu zaznaczyłam, że Autor kieruje uwagę na skłonność mieszkańców do kolekcjonowania przez nich dzieł minionych epok. Umiłowanie do kraju rodzinnego przejawiali LUDZIE ZNAJDUJĄCY SIĘ NA OBRAZACH, nie MIESZKAŃCY. Czy ktoś sądzi podobnie?
h
heja
około 30 punktów super

około 40 z humana!
i bede zachwycony
Więcej informacji na stronie głównej Echo Dnia Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie