Konkursy w gimnazjach. Wyniki w Kielcach

PB
Gimnazjaliści z Kielce zdobyli 94 tytuły laureata oraz 103 finalisty. W rozbiciu na poszczególne przedmioty wygląda to następująco: chemia – 12 laureatów, 8 finalistów, język polski – 8 laureatów, 14 finalistów, fizyka – 8 laureatów, 3 finalistów, fizyka – 16 laureatów, 10 finalistów, język angielski – 16 laureatów, 10 finalistów, historia – 10 laureatów, 10 finalistów, informatyka – 6 laureatów, 3 finalistów, matematyka – 10 laureatów, 14 finalistów, geografia – 8 laureatów, 18 finalistów, język rosyjski – 1 laureat, jeżyk niemiecki – 8 laureatów, 16 finalistów, biologia – 7 laureatów, 7 finalistów

Oto laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych w kieleckich gimnazjach.

Chemia – Laureatami zostali: Jakub Kołomański z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki, który miał trzeci wynik – nauczycielka Anna Szczepańska, Wiktoria Dworak z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 (czwarty wynik) – nauczycielka Dorota Zając, Weronika Chaba z Gimnazjum imienia Świętej Jadwigi Królowej (5) – nauczycielka siostra Jadwiga Cyrso, Adrian Grychowski z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej (6) – nauczycielka siostra Jadwiga Cyrson, Jakub Podstawka z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej (8) – nauczycielka siostra Jadwiga Cyrson, Maria Strzelec z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej (10) – nauczycielka siostra Jadwiga Cyrson, Cezary Wegenko z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego (11) – nauczycielka Teresa Baran, Lidia Kowalska z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej (14) – nauczycielka siostra Jadwiga Cyrson, Paweł Szymonek z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej (15) – nauczycielka siostra Jadwiga Cyrson, Natalia Szydłowska z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej (17) – nauczycielka siostra Jadwiga Cyrson, Mateusz Wójcik z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej (20) – nauczycielka siostra Jadwiga Cyrson, Ewa Szplit z Gimnazjum numer 23 (21) – nauczycielka Milena Chabros-Kowalik.

Finalistami zostali: Aleksandra Zwierzchowska, Jakub Wilczek, Krzysztof Sosnowski, Katarzyna Wróbel, Mateusz Kaczmarski, Ignacy Kosterski-Spalski, Michał Błaszkiewicz, Aleksander Grzyb – wszyscy z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, nauczycielka siostra Jadwiga Cyrson.

Język polski – Laureatami zostali: Magdalena Bukowska z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, która miała pierwszy wynik - nauczycielka siostra Anna Bodek, Eliza Wójcik z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczycielka Barbara Rabajczyk, Małgorzata Grzybowska z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Małgorzata Kaszuba, Kinga Mochocka z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Anna Fatyga, Patrycja Orlińska z Katolickie Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczycielka Marta Piotrowska, Joanna Urbańczyk z Gimnazjum numer 23 w Kielcach – nauczycielka Małgorzata Kaszuba, Katarzyna Jarocka z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego – nauczycielka Paulina Nadrzewia, Julia Kieloch z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Mariola Sarek.
Finalistami zostali: Natalia Arczyńska z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Mariola Sarek, Patrycja Majka z Gimnazjum numer 6 imienia Tadeusza Kościuszki – nauczycielka Monika Łodej, Katarzyna Mazurczak z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 – nauczycielka Justyna Kozioł, Maja Wierzchowska z Gimnazjum numer 10 – nauczycielka Dorota Meks, Anna Daszewska z Gimnazjum numer 12 – nauczycielka Elżbieta Winczura, Marcin Jabko z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczycielka Renata Sabat, Radosław Małecki z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 – nauczycielka Justyna Kozioł, Sylwia Pietrajtis z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego – nauczycielka Paulina Nadrzewia, Marcel Łodej z Gimnazjum numer 6 imienia Tadeusza Kościuszki – nauczycielka Monika Łodej, Anna Brzezińska z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Anna Fatyga, Maria Grela z Gimnazjum numer 5 – nauczycielka Ewa Cygan, Maria Myszka z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Anna Fatyga, Joanna Papros z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Małgorzata Kaszuba, Anna Karolina Mazurkiewicz z Gimnazjum numer 25 – nauczycielka Izabela Lis

Fizyka – Laureatami zostali Tobiasz Błachucki z Gimnazjum numer 8 imienia Natalii Machałowej – nauczycielka Marzena Nowakowska, Tomasz Domagała z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 imienia Jana Karskiego – nauczycielka Edyta Kosior (obydwaj uczniowie z taką samą liczbą punktów osiągnęli drugi wynik), Mateusz Sabat z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach – nauczycielka Iwona Rolek, Krzysztof Jankowski z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczyciel Kazimierz Gromadzki, Karol Zagródka z Gimnazjum numer 10 imienia 1. Dywizji Pancernej – nauczyciel Marek Różak, Maciej Kowalski z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Iwona Rolek, Piotr Lisicki z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczyciel Mateusz Piwnik, Piotr Sieczka z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Katarzyna Janowska-Pytel.

Finalistami zostali: Jakub Mazur z Gimnazjum numer 6 imienia Tadeusza Kościuszki – nauczyciel Karol Wołczyk, Bartłomiej Kosiarski z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 imienia Jana Karskiego – nauczycielka Edyta Kosior, Andrzej Starzyk z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Iwona Rolek.

Język angielski – Laureatami zostali: Julia Pabis z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Izabela Krzak-Borkowska, Joanna Młynarczyk z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka siostra Beata Drożdż (obydwie uczennice z taką samą liczbą punktów zajęły pierwszą lokatę), Jan Jelonkiewicz z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Anna Jantarska, Sylwia Haba z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Ewa Wojciechowska, Katarzyna Jarocka z Gimnazjum numer 16 – nauczycielka Anna Ławik, Agata Kolus z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego – nauczycielka Joanna Pawełczyk, Julia Stępień z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczyciel Mariusz Kamiński, Antoni Kasprzyk z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Mirosława Wojciechowska, Joanna Urbańczyk z Gimnazjum numer – nauczycielka Mirosława Wojciechowska, Michał Zychowicz z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Anna Jantarska, Julia Wieczorek z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczyciel Krzysztof Jurkiewicz, Sylwia Pietrajtis z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego – nauczycielka Joanna Pawełczyk, Jakub Sala z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Agnieszka Pawłowska, Marcin Grzegorzewski z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 imienia Jana Karskiego - nauczycielka Małgorzata Tomaszewska, Michał Parandyk z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego – nauczycielka Halina Wojarska, Mateusz Mendak z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka siostra Beata Drożdż

Finalistami zostali: Marta Opala z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczyciel Krzysztof Jurkiewicz, Julia Zbróg z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej - nauczycielka siostra Beata Drożdż, Aleksandra Janisławska z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Anna Jantarska, Katarzyna Misterkiewicz z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego – nauczycielka Joanna Pawełczyk, Krzysztof Sosnowski z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka siostra Beata Drożdż, Katarzyna Giemza z Gimnazjum numer 23 w Kielcach – nauczycielka Ewa Wojciechowska, Michał Dekiel z Gimnazjum numer 3 imienia Janusza Korczaka – nauczycielka Dorota Jamska, Fabian Radomski z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka siostra Beata Drożdż, Jakub Drążkiewicz z Gimnazjum imienia Juliusza Verne'a – nauczyciel Łukasz Szcześniak, Adrian Grychowski z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej - nauczycielka siostra Beata Drożdż.

Historia – Laureatami zostali: Michał Włosowicz z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, który razem z dwoma innymi osobami zajął ex aequo drugie miejsce, Maja Jedynak z Gimnazjum Integracyjnego numer 4, Jakub Góra z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Jan Młynarczyk z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Karol Tomczyk z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki, Adam Wolski z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Kinga Pawłowska z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Zuzanna Filipowicz z Gimnazjum Integracyjne numer 4, Jakub Piec z Gimnazjum numer 9 imienia majora Henryka Sucharskiego, Jan Grzegorzewski z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki

Finalistami zostali: Adam Świercz z Gimnazjum numer 12 w Kielcach, Jakub Kabał z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja, Kamil Gos z Gimnazjum numer 12, Radosław Rybakowski z Gimnazjum Integracyjnego numer 4, Aleksandra Marcinkowska z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja, Jakub Pająk z Gimnazjum numer 8 imienia Natalii Machałowej, Szymon Nowek z Gimnazjum numer 10 w Kielcach, Dominika Dziubek z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Marcel Kobryn z Gimnazjum numer 6 imienia Tadeusza Kościuszki, Jan Kozłowski z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Adrian Bławat z Gimnazjum numer 12.

Informatyka – Laureatami zostali Karol Zagródka z Gimnazjum numer 10, który zajął ex aequo trzecie miejsce – nauczyciel Leszek Bieniek, Barbara Winkler z Gimnazjum numer 8 imienia Natalii Machałowej – nauczycielka Anna, Piotr Sieczka z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Jadwiga Kundera, Damian Ziąber z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Jadwiga Kundera, Jakub Białek Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczyciel Grzegorz Biskupski, Michał Błaszkiewicz z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczyciel Grzegorz Biskupski.

Finalistami zostali: Natalia Skrzyniarz z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczyciel Zdzisław Jamróz, Mateusz Dziedzic z Gimnazjum numer 2 imienia Marii Skłodowskiej-Curie – nauczycielka Urszula Lużyńska-Korny i Grzegorz Pióro z Gimnazjum numer 1 – nauczycielka Monika Zawadzka-Chłopek.

Matematyka – Laureatami zostali: Mateusz Sabat Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, który ex Aduo z innym uczniem uplasował się na drugiej pozycji, Maria Strzelec z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Iga Rozalia Janik z Gimnazjum numer 23, Jakub Wilczek z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Aleksandra Śmigaj z Gimnazjum numer 23, Aleksandra Marcinkowska z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja, Krzysztof Kyzioł z Gimnazjum numer 8 imienia Natalii Machałowej, Jakub Kotucha z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja, Weronika Krajna z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, Daniel Świetlicki z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej.

Finalistami zostali: Dorota Grzegorzewska z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, Jakub Kołomański z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki, Andrzej Starzyk z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Wiktor Pierzak z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki, Weronika Chaba z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Maja Kwiatek z Gimnazjum numer 10 imienia 1. Dywizji Pancernej, Jacek Misztal z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 imienia Jana Karskiego, Fabian Radomski z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Gabriela Hyż z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej, Jędrzej Sarna z Gimnazjum numer 26 imienia Wojtka Szczepaniaka, Katarzyna Jarocka z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego, Bartłomiej Kosiarski z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 imienia Jana Karskiego, Barbara Kośka z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja, Jakub Mazur z Gimnazjum numer 6 imienia Tadeusz Kościuszki.

Geografia – Laureatami zostali: Daniel Świetlicki z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Marta Martyniuk, Mateusz Rębosz z Gimnazjum numer 9 imienia majora Henryka Sucharskiego – nauczycielka Dorota Kumor, Anna Kołsut z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 – nauczycielka Joanna Kosno, Jakub Czechowski z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 – nauczycielka Joanna Kosno, Andrzej Solczyński z Gimnazjum numer 10 – nauczycielka Emilia Bogawska, Iga Janik z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Agnieszka Zielińska, Joel Szrek z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Agnieszka Zielińska, Klaudia Korus z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 – nauczycielka Anna Kowalska-Miernik.

Finalistami zostali: Jakub Moskal z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława – nauczycielka Marzena Małycha, Karolina Łakomiec z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Agnieszka Zielińska, Radosław Rybakowski z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 – nauczycielka Anna Kowalska-Miernik, Krzysztof Nowakowski z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczycielka Marzena Małycha, Karolina Jastrzębska z Gimnazjum numer 3 imienia Janusza Korczaka – nauczycielka Anna Kotulska, Aleksandra Mądry z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Joanna Kosno, Grzegorz Krajewski z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 – nauczycielka Joanna Kosno, Julia Wasiak z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 – nauczycielka Joanna Kosno, Adam Świercz z Gimnazjum numer 12 – nauczycielka Anna Lolo-Trębicka, Aleksandra Marcinkowska z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Joanna Kosno, Aleksander Sobczyk z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Marta Martyniuk, Bartosz Stępień z Gimnazjum numer 8 imienia Natalii Machałowej – nauczycielka Ewa Małek, Jakub Kamiński ze Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Joanna Kosno, Klaudia Mraz z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 – nauczycielka Joanna Kosno, Nikola Heromińska z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczycielka Marzena Małycha, Patryk Lewczuk z Gimnazjum numer – nauczyciel Marek Młynarczyk, Patryk Zieliński z Gimnazjum numer 3 imienia Janusza Korczaka – nauczycielka Anna Kotulska, Jakub Fura z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego – nauczycielka Teresa Popielska, Katarzyna Jarocka z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego – nauczycielka Teresa Popielska.

Język rosyjski – Laureatką została Agata Glińska z Gimnazjum numer 12 – nauczycielka Katarzyna Miller.

Język niemiecki – Laureatami zostali: Katarzyna Wróbel z Gimnazjum imienia Świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Małgorzata Szatanik, Klaudia Węgrzyn z Gimnazjum numer 7 imienia Stanisława Moniuszki – nauczyciel Szymon Bródka (te uczennice uplasowały się ex aequo na pierwszym miejscu), Jakub Piec z Gimnazjum numer 9 imienia majora Henryka Sucharskiego – nauczycielka Edyta Lesisz, Aleksandra Bochnacka z Kolegium Szkół Prywatnych - nauczycielka Monika Dulęba, Aleksandra Marcinkowska z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Iwona Wójcik, Wiktoria Janik z Gimnazjum numer 7 imienia Stanisława Moniuszki – nauczyciel Szymon Bródka, Mikołaj Stefański z Gimnazjum numer 9 imienia majora Henryka Sucharskiego – nauczycielka Edyta Lesisz, Anna Kot z Katolickie Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczycielka Maria Szarek.

Finalistami zostali: Kamila Piekarska z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Julita Góralska-Godek, Ada Groszek z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczycielka Maria Szarek, Kinga Łysak z Gimnazjum imienia Świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Małgorzata Szatanik, Radosław Małecki z Gimnazjum Integracyjne numer 4 – nauczycielka Agnieszka Banasik, Gabriela Borońska z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 – nauczycielka Agnieszka Banasik, Aleksandra Skrzypek z Gimnazjum numer 7 imienia Stanisława Moniuszki – nauczycielka Małgorzata Kamińska-Woś, Maja Kaleta z Gimnazjum numer 13 imienia majora Henryka Dobrzańskiego – nauczycielka Marzena Podkowa, Agnieszka Jóźwicka z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Iwona Wójcik, Wiktoria Bielecka z Gimnazjum numer 9 imienia majora Henryka Sucharskiego – nauczycielka Magdalena Ćwiek, Weronika Kowalczyk z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikolaja Reja – nauczycielka Julita Góralska-Godek, Emilia Domagała z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Julita Góralska –Godek, Patryk Nowaczek z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Małgorzata Szatanik, Natalia Sokołowska z Gimnazjum numer 7 imienia Stanisława Moniuszki – nauczycielka Małgorzata Kamińska-Woś, Aleksandra Bielecka z Gimnazjum numer 9 imienia majora Henryka Sucharskiego – nauczycielka Olga Wencelis, Aleksandra Ślusarczyk z Gimnazjum numer 9 imienia majora Henryka Sucharskiego – nauczycielka Edyta Lesisz, Wiktor Gajos z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej – nauczycielka Lidia Marzec.

Biologia – Laureatami zostali: Wiktoria Miter, Aleksandra Barabasz, Magdalena Bukowska Magda Gołos, Weronika Kozubek (wszystkie z Gimnazjum imienia świętej Jadwigi Królowej) – nauczycielka siostra Irena/Jolanta Domaradzka/Krawczyńska, Martyna Michalik z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Anna Łukomska-Górny, Jakub Piec z Gimnazjum numer 9 imienia majora Henryka Sucharskiego – nauczycielka Alicja Ziętal.

Finalistami zostali: Nina Kubikowska z Gimnazjum numer 23 – nauczycielka Anna Łukomska-Górny, Aleksander Serzysko z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczycielka Joanna Nowek, Hanna Wiśniewska z Gimnazjum numer 26 imienia Wojtka Szczepaniaka – nauczycielka Dorota Hurkała, Jakub Ibrahim-El-Nur Magdziarz z Gimnazjum Integracyjnego numer 4 imienia Jana Karskiego – nauczycielka Jolanta Łuc, Jakub Kotucha z I Społecznego Gimnazjum imienia Mikołaja Reja – nauczycielka Katarzyna Kuryło, Wiktor Czyżewski z Katolickiego Gimnazjum imienia świętego Stanisława Kostki – nauczycielka Agnieszka Nowakowska, Wiktoria Kurtek z Gimnazjum numer 16 imienia Janusza Kusocińskiego – nauczycielka Iwona Krzystanek.

Najnowsze informacje dot. koronawirusa

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3