Nowi prorektorzy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach...

  Nowi prorektorzy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach wybrani. Zobacz prezentacje

  sw

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Aktualizacja:

  Echo Dnia Świętokrzyskie

  Barbara Goszczyńska - nowa Prorektor do spraw ogólnych

  Barbara Goszczyńska - nowa Prorektor do spraw ogólnych ©archiwum

  We wtorek, 10 maja na posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów dla wyboru Prorektorów Politechniki Świętokrzyskiej na kadencję 2016–2020 w pełni zaakceptowano propozycje nowego rektora Wiesława Tąmpczyńskiego.
  Barbara Goszczyńska - nowa Prorektor do spraw ogólnych

  Barbara Goszczyńska - nowa Prorektor do spraw ogólnych ©archiwum

  Prorektorami zostali:

  Prorektorem do spraw ogólnych - doktor habilitowany inżynier Barbara Goszczyńska, Profesor Politechniki Świętokrzyskiej.

  Absolwentka Politechniki Łódzkiej, gdzie ukończyła studia na Wydziale Budownictwa lądowego w roku 1972, uzyskując za dyplom nagrodę Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Od 1973 roku zatrudniona w Politechnice Świętokrzyskiej, początkowo w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej.
  Doktorat obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej w roku 1984, a stopień naukowy doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalności konstrukcje betonowe, uzyskała na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Obszar badań, to: Analiza zachowania się elementów żelbetowych pod wpływem działania obciążenia ze szczególnym uwzględnieniem procesu powstawania i rozwoju rys. Jest autorem /współautorem około 90 publikacji , promotorem 3 prac doktorskich (otwarte przewody) oraz promotorem pomocniczym 1 pracy. Od 1 stycznia 2015 r zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych na Wydziale Budownictwa i Architektury.

  Prorektorem do spraw Studenckich i Dydaktyki - doktor habilitowany Artur Maciąg, Profesor Politechniki Świętokrzyskiej.  Urodził się 27 września 1966 roku w Skarżysku–Kamiennej. W roku 1990 obronił pracę magisterską z zakresu matematyki na Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej (temat pracy: Analiza stabilności rozwiązań równań Helmholtza dla zagadnień odwrotnych pól temperatur w elementach maszyn). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2011 na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej (temat pracy: Funkcje Trefftza dla wybranych prostych i odwrotnych zagadnień mechaniki). W roku 1990 rozpoczął prace w Politechnice Świętokrzyskiej. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora w Katedrze Informatyki i Matematyki Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. Nauki i Badań.
  Artur Maciąg posiada w swoim dorobku naukowym osiemdziesiąt osiem publikacji. Wygłosił dwadzieścia dziewięć referatów na konferencjach zagranicznych oraz szesnaście na krajowych. Był kierownikiem dwóch grantów. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Żona jest nauczycielką matematyki w VI Liceum Ogółnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. Pierwszy syn rozpoczął studia doktoranckie z zakresu biotechnologii. Drugi jest w ostatniej klasie gimnazjum. Prywatnie uwielbia wędrówki górskie, narciarstwo oraz jazdę na rowerze. Często słucha muzyki (od poważnej do rocka). Nie ma ulubionego gatunku muzyki, którą dzieli jedynie na dobrą i złą. Od żony nauczył się dbałości o zdrowe odżywianie, co pozwala utrzymywać w miarę szczupłą sylwetkę oraz kondycję fizyczną.

  Prorektorem do spaw Badań Naukowych i Kontaktów z Przemysłem - Profesor doktor habilitowany inżynier Zbigniew Koruba.  Urodził się 15.10.1957 roku w Trzebnicy. W 1982 roku ukończył z wyróżnieniem studia w Kijowskim Instytucie Inżynierów Lotnictwa Cywilnego na Wydziale Mechanicznym. W tejże uczelni ukończył także studia doktoranckie i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 1990 roku w dyscyplinie automatyka i robotyka. Natomiast w 2001 roku, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika nadany przez Radę Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa w Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2010 roku.
  Od 1984 roku pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako nauczyciel akademicki. Obecnie jest kierownikiem Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia i pełni funkcję dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. Jego zainteresowania naukowe obejmują mechanikę, automatykę i robotykę, dynamikę układów materialnych, sterowanie obiektami latającymi, optymalizację układów mechanicznych, symulacje komputerowe oraz naprowadzanie broni precyzyjnego rażenia. Wypromował 4. doktorów nauk technicznych (w tym 2. po uzyskaniu tytułu), jest promotorem 3. otwartych przewodów doktorskich i opiekunem 1. doktoranta. Był recenzentem dwóch wniosków na stanowisko profesora, 9. rozpraw habilitacyjnych, dziesięciu rozpraw doktorskich, dwóch wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa, kilku monografii i podręczników, oraz ponad 100. recenzji artykułów naukowych i wniosków o granty. Od 2004 roku przewodniczy Międzynarodowej Konferencji „Scientific Aspects of Unmanned Mobile Object” organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską wspólnie z PTMTS, cyklicznie co dwa lata. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 200 publikacji naukowych, w tym jest autorem lub współautorem 5 monografii (jedna wydana za granicą przez Wydawnictwo Sprineger).
  Ma żonę i troje dzieci – Marysieńkę (oczko w głowie tatusia), Tamarę (informatyk) i Marcina (ratownik medyczny).

  Prorektorem do spraw Rozwoju Kadry i Kontaktów Zagranicznych - doktor habilitowany inżynier Tomasz Kozłowski, Profesor Politechniki Świętokrzyskiej.

  Urodził się 31 lipca 1959 w Tarnowie. Żonaty z Małgorzatą, syn Bartosz. Tytuł magistra obronił w 1984 roku na Politechnice Krakowskiej. Pracownik Politechniki Świętokrzyskiej od roku 1984 do dzisiaj; od roku 1998 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Samodzielny autor dziewięciu i współautor trzech publikacji w czasopismach wyróżnionych na liście JCR („lista filadelfijska”). Autor dwóch monografii, w tym wydanej w 2015 przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Promotor czterech zakończonych i dwóch otwartych przewodów doktorskich. Recenzent w trzech przewodach doktorskich i jednym przewodzie habilitacyjnym. Autor wyboru i redaktor antologii poezji „PHP wiersze”, ma na koncie własną twórczość muzyczną. Interesuje się fotografią przyrodniczą.


  Czytaj treści premium w Echu Dnia Plus Świętokrzyskim

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (2)

  Dodaj komentarz
  Wszystkie komentarze (2) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Wideo

  Galerie zdjęć

  Polecamy

  Rolnik Roku 2018 | Finał [zdjęcia, wideo]

  Rolnik Roku 2018 | Finał [zdjęcia, wideo]

  Święta 2018

  Święta 2018