Ochrona środowiska, ekologia, młodzi rolnicy - na ich rozwój będzie kładziony nacisk w przyszłej perspektywie unijnej. Podczas II Świętokrzyskiego Forum Rolniczego, jakie miało miejsce w Kuźni Smaków w Tokarni koło Kielc, padły kluczowe kwestie pomocy w Unii Europejskiej na kolejne lata. Przeanalizowane zostały również bieżące problemy każdej z branż. Na finisz KRUS przypomniał zasady bezpieczeństwa.

ZOBACZ ZAPIS TRANSMISJI z I panelu z udziałem eksperta Komisji Europejskiej. Znaczenie unijnych dopłat dla rolnictwa.

15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej zmobilizowało w pierwszej kolejności do podsumowania działań skierowanych do rolników w ramach programów SAPARD, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

- Rolnicy są tą grupą społeczną, która zrobiła największy krok w rozwoju korzystając przy tym ze środków unijnych - chwalił gospodarzy rozpoczynając forum redaktor naczelny Echa Dnia Stanisław Wróbel. Tomasz May, ekspert Komisji Europejskiej zaznaczał z kolei, że bardzo dobrze radzą sobie z realizacją działań instytucje, do których PROW i dopłaty bezpośrednie są delegowane.

Adam Jarubas, który przez 13 lat był marszałkiem województwa świętokrzyskiego, zwrócił uwagę na zaradność rolników w korzystaniu z unijnej pomocy, przypomniał działania, które miały na celu skrócenie łańcucha dostaw od rolnika do konsumenta. Podkreślił, że dzięki unijnym środkom budowana i modernizowana jest też cała infrastruktura, jak drogi, świetlice. Poseł Marzena Okła - Drewnowicz uzupełniała, że bardzo mocno skorzystały także koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania.

- Nikt nie ma wątpliwości, że postęp, jaki dokonał się dzięki dotacjom unijnym, jest ogromny. Jednak nie można poprzestawać na tym, co otrzymaliśmy. Trzeba reagować na potrzeby bieżące, by móc dalej się rozwijać - mówił Mirosław Fucia, prezes Spółdzielni Warzyw i Owoców Sielec w powiecie kazimierskim.

ZOBACZ ZAPIS TRANSMISJI z II panelu Z udziałem eksperta Komisji Europejskiej. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej.
Co z dopłatami bezpośrednimi i PROW?

DOPŁATY NAWET WYŻSZE?

Jak wyjaśniał Tomasz May, budżet, jaki zaplanowany został na Wspólną Politykę Rolną wynosi około 365 miliardów euro dla wszystkich krajów wspólnoty. - Utrzymany zostanie podział na dwa filary, czyli na dopłaty bezpośrednie i program rozwoju obszarów wiejskich. Jednak bardzo ważną zmianą jest regionalizacja. Każdy kraj przygotowuje strategię działań, która musi zostać zaakceptowana przez Komisję Europejską - tłumaczył ekspert.

Tomasz May, ekspert z Komisji Europejskiej.
Tomasz May, ekspert z Komisji Europejskiej. (fot. Krzysztof Krogulec)

- Losy Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2021 nadal się ważą. Na dziś mogę przekazać, że dopłaty bezpośrednie dla Polski mogą być na takim samym poziomie, a nawet nieco wyższe z kierunkiem na wyrównanie do średniej europejskiej. To jest dobra wiadomość w obliczu mniejszego ze względu na Brexit budżetu - zaznaczał Czesław Siekierski, europarlamentarzysta od 15 lat oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

NA EKOLOGIĘ I MŁODEGO ROLNIKA

Co do przyszłego programu rozwoju obszarów wiejskich na razie wiadomo, że pieniędzy może być mniej, ale poszczególne działania najprawdopodobniej zostaną zachowane. Nacisk będzie kładziony na działania klimatyczne i ochronę środowiska oraz ekologię. - 40 procent z budżetu ma wspierać właśnie działania proekologiczne, korzystne dla klimatu i środowiska - mówił Tomasz May.
Silnie będzie wsparty rozwój obszarów wiejskich, najmocniej młodzi rolnicy. - Co ważne, dodatkowe pieniądze w kwocie około 10 miliardów euro zostaną przeznaczone na badania naukowe i innowacje związane z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką. Kolejna kwota 400 milionów euro ma zostać zabezpieczona na działania interwencyjne, jak klęski po suszy, czy chorobach - podkreślał ekspert z Komisji Europejskiej.

Grzegorz Przysucha, współwłaściciel firmy Proinvest doradztwo inwestycyjne, pracujący przy działaniach z programu rozwoju obszarów wiejskich i sadownik, podkreślił, że rolnicy są gotowi na nowe wyzwania. - Pracują na urządzeniach, które dziś spełniają wszelkie wymagania i atesty. Pilnują się w korzystaniu z odpowiednich środków ochrony roślin i nawozów. Nie może być inaczej, ale co ważne, by gospodarze chętniej korzystali z unijnych funduszy, to uproszczenie wszelkich procedur. Do ubiegania się o pomoc powinien wystarczyć wniosek i biznesplan - podkreślał.

POMOC DLA GRUP I HANDEL

Dyskusje rolników wokół wsparcia dla grup producenckich i wejścia ze sprzedażą do dużych sieci handlowych zdominowały panel dotyczący bieżących kłopotów. Zobacz relację: II Świętokrzyskie Forum Rolnicze w Tokarni. Pomoc dla grup i spółdzielni, wejście na półki dużych sieci - rolnicy zgłaszali potrzeby

KRUS O BEZPIECZEŃSTWIE

Forum zafiniszowała prezentacja przygotowana przez kielecki oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Beata Milewicz, kierownik działu prewencji, przypomniała podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy. Pokazała na przykładach, jak nie należy przechowywać urządzeń i w jakich warunkach należy pracować. - Modernizacja gospodarstw rolnych i zakupy maszyn zdecydowanie poprawiły bezpieczeństwo na wsiach, jednak nadal sami decydujemy o tym, jak wygląda nasze stanowisko pracy - uczulała zwracając uwagę na konieczność wprowadzenia porządku.

Organizatorem wydarzenia było Echo Dnia, wspierała je Komisja Europejska. Współorganizatorami był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Kuźnia Smaków zapewniła poczęstunek, kawę, słodkości i tradycyjną świętokrzyską potrawę - parzybrodę.

II Świętokrzyskie Forum Rolnicze w Tokarni. Priorytetami będą ochrona środowiska, klimat, ekologia i młody rolnik
Krzysztof Krogulec

POLECAMY RÓWNIEŻ:


NOWE ZASADY PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I NAWOŻENIA


PLAN NAWOŻENIA AZOTEM – JAK SPORZĄDZIĆGdzie zarejestrować koło gospodyń wiejskich?Dopłaty do paliwa rolniczego 2019
Śmieszne nazwy miejscowości w Polsce. ZOBACZ galerię!NIE CHCIAŁ JEJ ROLNIK, KTÓRY SZUKA ŻONY. ZOBACZCIE ZDJĘCIA WYSPORTOWANEJ PAULINY