Odbudowanie produkcji prosiąt, wsparcie na rozwój dla grup producenckich i spółdzielni mleczarskich, eksport jabłek i owoców - te tematy poruszyli rolnicy podczas II Świętokrzyskiego Forum Rolniczego, jakie miało miejsce w Kuźni Smaków w Tokarni koło Kielc. Padły również kluczowe kwestie pomocy w Unii Europejskiej na kolejne lata, podsumowano 15-lecie Polski w Unii. Na finisz KRUS przypomniał zasady bezpieczeństwa.

15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej zmobilizowało w pierwszej kolejności do podsumowania działań skierowanych do rolników w ramach programów SAPARD, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

- Rolnicy są tą grupą społeczną, która zrobiła największy krok w rozwoju korzystając przy tym ze środków unijnych - chwalił gospodarzy rozpoczynając forum redaktor naczelny Echa Dnia Stanisław Wróbel. Tomasz May, ekspert Komisji Europejskiej zaznaczał z kolei, że bardzo dobrze radzą sobie z realizacją działań instytucje, do których PROW i dopłaty bezpośrednie są delegowane. Czytaj więcej: II Świętokrzyskie Forum Rolnicze w Tokarni. Priorytetami będą ochrona środowiska, klimat, ekologia i młody rolnik [ZDJĘCIA]

- Nikt nie ma wątpliwości, że postęp, jaki dokonał się dzięki dotacjom unijnym, jest ogromny. Jednak nie można poprzestawać na tym, co otrzymaliśmy. Trzeba reagować na potrzeby bieżące, by móc dalej się rozwijać - mówił Mirosław Fucia, prezes Spółdzielni Warzyw i Owoców Sielec w powiecie kazimierskim.

Sami rolnicy zaznaczali, że unijna pomoc nadal jest niezbędna. Michał Matuszczyk, prezes Świętokrzyskiego Związku Hodowców Bydła i przewodniczący rady OSM Włoszczowa, zwracał uwagę na potrzeby wsparcia dla spółdzielni mleczarskich, chociażby nawet na szukanie kolejnych rynków zbytu i rozwój. Jako hodowca trzody odniósł się sytuacji na rynku prosiąt, które w znacznej większości są importowane. - Staliśmy się tuczarnią Europy, nie producentem. Potrzeba odnowić produkcję prosiąt - mówił.

Mirosław Fucia, szef Spółdzielni Producentów Warzyw i Owoców w Sielcu zaznaczał, że bardzo ważne jest przyjazne traktowanie grup producentów i dalsza pomoc dla każdego rodzaju takiej formy działalności. - Nam, grupie, jest łatwiej wejść na zagraniczne rynki, do sieci sklepów, niż pojedynczemu rolnikowi, ale oczekujemy rozwiązań od rządzących tu, w kraju. Takich, byśmy mogli sprzedawać u nas nasze polskie warzywa. Dobrym rozwiązaniem jest znakowanie produktów, badać należy też żywność, która wjeżdża do Polski - mówił.

Z kolei sadownik Tomasz Piskor z Sandomierszczyzny podkreślał, że bardzo ważne jest jak najszybsze znalezienie dróg eksportu zalegających w magazynach jabłek. - Boję się o ten sezon. Nie tak łatwo jest wymienić stare odmiany na nowe, sami sadownicy nie poradzą sobie. Każda pomoc na rynku jest potrzebna, ale pomoc rozsądna i przynosząca efekty. Co to za pomoc, jeśli po pół roku nie mamy zapłaty za jabłka - mówił w odniesieniu do programu stabilizacji cen jabłek i skupu przeprowadzonego przez firmę Eskimos.

Dostępność do produktów od rolników

Artur Konarski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podkreślał, że potrzebne są działania promocyjne dla produktów rolniczych. Podniesie na komisji ten temat. Podobnie jak kwestię suszy i ewentualne zakupienie urządzeń do pomiaru opadów, które mogłyby być podłączone pod monitoring suszy prowadzony przez IUNG w Puławach. Idąc dalej, takie badania być może nawet pozwoliłyby na wyznaczenie terenów, które potrzebują budowy zbiorników retencyjnych.

Z kolei poseł Michał Cieślak, członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomniał, jakie rozwiązania dla rolnictwa w ostatnim czasie zostały wdrożone, jak możliwość zakupu do hektara pola dla każdego, czy sprzedaż bezpośrednia. - W kwestii handlu potrzebna jest ustawa, która zmobilizuje sieci handlowe do tego, by chętniej kupowały od rolników lokalnych. Proponuję, by w zamian za wstawanie na półki polskiej żywności, miały obniżany podatek - tłumaczył.

Uprościć przepisy

Korzystając z obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej - Czesława Siekierskiego, szefa Komisji Rolnictwa i Tomasza Maya, eksperta Komisji Europejskiej, władz lokalnych - Artura Konarskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa w Sejmiku i rządowych - Michała Cieślaka, członka sejmowej Komisji Rolnictwa, rolnicy zgłaszali szereg apeli.

- Ministerstwo rolnictwa zapowiedziało na jesień uruchomienie pomocy na nawadnianie w ramach modernizacji gospodarstw rolnych. Rolnicy mogliby skorzystać na budowę studni bądź zbiorników, czy nawet systemów nawadniających. Przyjrzeliśmy się tym przepisom. Bardzo proszę, by teraz, kiedy jest jeszcze czas zająć się sprawą ujednolicenia tych przepisów, zwłaszcza w zgodności z prawem budowlanym. Jest wiele niuansów, a myślę, że wiele osób mogłoby skorzystać z takich działań - zwrócił się Grzegorz Przysucha, doradca zajmujący się PROW-em.

Poseł Michał Cieślak podjął się tej kwestii, zwrócił się do Artura Konarskiego, by w ramach sejmikowej Komisji Rolnictwa zwołał zespół specjalistów i rozpoznać, jak rozwiązać problemy i uczynić przepisy spójnymi.

W pierwszej kolejności zwracali się o uproszczenie wszelkich procedur związanych z ubieganiem się o dotacje unijne, ułatwienie w ubieganiu się o pozwolenia na budowy obiektów pod hodowlę na terenach wiejskich, określenie w planie zagospodarowania, które tereny są pod produkcję rolną, które pod zabudowy domów. Zwracali się o uregulowanie kwestii prawa łowieckiego, czy nawet przywrócenie wcześniejszego wieku emerytalnego dla rolników. Zgłoszona została potrzeba szybkiego doinwestowania Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Liczne zgłaszane potrzeby zostały zanotowane. - Takie fora i prezentowane na nich potrzeby są nam bardzo potrzebne, wszelkie zgłoszenia od rolników bierzemy pod uwagę w pracach nad kolejnymi programami - zaznaczał Tomasz May, ekspert Komisji Europejskiej.

Organizatorem wydarzenia było Echo Dnia, wspierała je Komisja Europejska. Współorganizatorami był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Kuźnia Smaków zapewniła poczęstunek, kawę, słodkości i tradycyjną świętokrzyską potrawę - parzybrodę.

II Świętokrzyskie Forum Rolnicze w Tokarni. Pomoc dla grup i spółdzielni, wejście na półki dużych sieci - rolnicy zgłaszali potrzeby

POLECAMY RÓWNIEŻ:

II Świętokrzyskie Forum Rolnicze. Stawki dopłat i kluczowe działania PROW po 2021


II Świętokrzyskie Forum Rolnicze. Potrzebna pomoc dla grup, wejście na półki marketów

II Świętokrzyskie Forum Rolnicze. KRUS przestrzegał rolników [zasady bezpiecznej pracy]Z unii na świętokrzyską wieś. Tyle pieniędzy poszłoChłop Roku i jego niespotykana uprawa warzywna [zdjęcia]Najbardziej fotogeniczne zjawiska atmosferyczne. Zobaczcie zdjęcia i filmyRolnik szuka żony... A może ty szukasz kogoś jak on?NOWE ZASADY PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I NAWOŻENIA. SPRAWDŹ, ZA CO DOSTANIESZ KARĘPLAN NAWOŻENIA AZOTEM – JAK SPORZĄDZIĆZOBACZ TAKŻE:
II Świętokrzyskie Forum Rolnicze o dopłatach i stawkach pomocy z Unii Europejskiej