Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były pytania testu maturalnego? [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] Sprawdź w serwisie EDUKACJA

Edukacja Echo Dnia
MATURA 2018 JĘZYK ANGIELSKI ODPOWIEDZI I ARKUSZE
Matura angielski podstawa odpowiedzi i arkusze na echonia.eu. We wtorek 8.05.2018 o godzinie 9 maturzyści piszą maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym.O 14 czas na maturę rozszerzoną. Jakie będą pytania na maturze 2018 z języka angielskiego [podstawa i rozszerzenie] we wtorek 8 maja? Odpowiedzi i arkusze na www.echodnia.eu tuż po zakończeniu egzaminu z angielskiego.

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym - 6 maja 2021. Mamy arkusz pytań i odpowiedzi!


KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ BY PRZEJŚĆ DO ARKUSZA MATURY 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO [POZIOM PODSTAWOWY]

Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były py...


SUGEROWANE ODPOWIEDZI MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]

ZADANIE 1

Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były pytania testu maturalnego? [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] Sprawdź w serwisie EDUKACJA

odpowiedzi:
1.1
P
1.2
P
1.3
F
1.4
F
1.5
F

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

ZADANIE 2

Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były pytania testu maturalnego? [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] Sprawdź w serwisie EDUKACJA

odpowiedzi:
2.1
B
2.2
E
2.3
A
2.4
C

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

ZOBACZ TEŻ: Odpowiedzi z geografii - ROZSZERZENIA

ZADANIE 5

Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były pytania testu maturalnego? [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] Sprawdź w serwisie EDUKACJA

odpowiedzi:
5.1
B
5.2
C
5.3
A

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

Zadanie 6

Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były pytania testu maturalnego? [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] Sprawdź w serwisie EDUKACJA

odpowiedzi:
6.1
B
6.2
A
6.3
C
6.4
D
6.5
D

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

Zadanie 7

Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były pytania testu maturalnego? [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] Sprawdź w serwisie EDUKACJA

odpowiedzi:
7.1
B
7.2
E
7.3
C

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

Zadanie 8

Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były pytania testu maturalnego? [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] Sprawdź w serwisie EDUKACJA

odpowiedzi:
8.1
B
8.2
C
8.3
A
8.4
A
8.5
B

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

Zadanie 9

Matura 2018 ANGIELSKI [ODPOWIEDZI ARKUSZ CKE]. Jakie były pytania testu maturalnego? [PODSTAWA, ROZSZERZENIE] Sprawdź w serwisie EDUKACJA

odpowiedzi:
9.1
C
9.2
B
9.3
C
9.4
B
9.5
A

>>>KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH ODPOWIEDZI MATURY Z ANGIELSKIEGO 2018 [PODSTAWA]<<<

ZOBACZ: MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wypowiedzi maturzystów

Zadanie 10
przykładowy tekst
Guess what! I've just come back from a language course.

It took place in London, so it was a perfect opportunity to see the city. London is diverse; the people who live there come from every part of the world. It is also full of museums and tourist attractions, so there's a lot to do there.

While I was in London, I decided to stay in a hotel, as it is the most comfortable option and it wasn't expensive.

The course was quite challenging. Its greatest advantage was the teacher, who was a native speaker also working as a guide. He showed us around the town.

The trip was awesome but I experienced a few problems. My first flight was delayed and I got lost on my way to the hotel. Fortunately, everything else went as planned.

XYZ


Odpowiedzi i arkusze matury z języka angielskiego 2018 w chwilę po zakończeniu egzaminu. Mamy odpowiedzi z angielskiego - podstawa i rozszerzenie. U nas najszybciej znajdziesz odpowiedzi i arkusze z angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wystarczy odświeżać stronę co kilka minut. Po otrzymaniu arkuszy, tu znajdziesz rozwiązania zdań z angielskiego.

MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 8.05.2018. TO NAJPOPULARNIEJSZY JĘZYK

We wtorek o godzinie 9 matura 2018 z języka angielskiego. Podczas matury sprawdza się w jaki sposób uczeń opanował podstawę programową z języka angielskiego ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.

Rok temu do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 237 tysięcy 22 zdających. Arkusz egzaminacyjny składał się z 40 pytań zamknietych w różnej formie, a także jednego zadania otwartego rozszerzonej wypowiedzi.

MATURA 2018 ANGIELSKI - PODSTAWA I ROZSZERZENIE

W liceach ogólnokształcących język angielski zdawalo 150 tysięcy 603 uczniów. Co ciekawe, było to 127 642 kobiety i 109 580 mężczyzn. Egzamin odbywał się 5173 szkołach. Ogółem przeprowadzono 4602 egzaminów. Maturzystów oceniało ogółem 240 egzaminatorów.

Jakie odpowiedzi z geografii na poziomie rozszerzonym - tutaj

MATURA 2018 JĘZYK ANGIELSKI - ODPOWIEDZI I ARKUSZE NA WWW.ECHODNIA.EU. PODSTAWA I ROZSZERZENIE

Średni wynik z podstawy z języka angielskiego na poziomie podstawowym wynosił 71 procent. Na poziomie rozszerzonym było to średnio 60 procent punktów.

ZOBACZ TEŻ MATURA 2018 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODSTAWA I ROZSZERZENIE - MATURA PRÓBNA

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 8.05.2018. CO BYŁO W POPRZEDNICH LATACH - SPRAWDŹ ARKUSZ

Matura 2017 [ANGIELSKI] Odpowiedzi i arkusze CKE w serwisie EDUKACJA

Poziom rozszerzony na maturze z języka angielskiego zdawało w ubiegłym roku 131 839 zdająch. Egzamin trwał 150 minut.

MATURA 2018 ANGIELSKI - JAK ZDAWAĆ EGZAMIN

Matura 2018 z języka angielskiego podzielona jest na dwie części. W części ustnej matury z języka angielskiego [8.05.2018] sprawdzane sią umiejętności komuniacji werbalnej. Trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy po angielsku zdającego z egzaminatorem. Świadkiem jest jeszcze drugi nauczyciel, nie biorący udziału w rozmowie. Podczas matury ustnej z języka angielskiego zdający musi zmierzyć się z trzema zadaniami. Ma także do dyspozycji materiał ikonograficzny. Tak samo jest na podstawie i rozszerzeniu z angielskiego - matury w 2018 roku

MATURA 2018 ANGIELSKI PODSTAWA I ROZSZERZENIE. OPOWIEDZI ARKUSZE W CHWILĘ PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU 8.05.2018

Po wylosowaniu zestawu pytań z matury języka angielskiego 2018, zdający nie ma czasu na zapoznanie się poleceniami.Od razu przystępuje do matury 2018 z języka angielskiego części ustnej. Egzamin zaczyna się częścią wstępną, w której egzaminator pyta maturzystę o jego życie i zainteresowania. Pytania ma tylko egzaminator. Następnie odbywa się rozmowa po angielsku wraz z odgrywaniem roli. Bardzo istotne jest, żeby podczas rozmowy po angielsku na maturze 2018 maturzysta właściciwe reagował na wypowiedzi nauczyciela egzaminującego.

W drugim zadaniu na maturze 2018 z języka angielskiego zdający opisuje sytuację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. Odpowiada także na pytania egzaminującego, których są trzy. W kolejnym pytaniu maturzysta zapoznaje się z tak zwanym materiałem stymulującym i wykonuje zadania zawarte w poleceniu egzaminującego.

ZOBACZ, CO BĘDZIE NA MATURZE Z ANGIELSKIEGO 5.08.2018 - PRZECIEKI

Na maturze ustnej 2018 z języka angieskiego można otrzymać ocenę w zakresie 0-6 za sprawność komunikacyjną za każde zadanie, 0-4 punkta za zakres leksykalno-gramatyczny, poprawność środków leksykalno-gramatycznych - 0-4, wymowa - 0-2, płynność 0-2.

Cześć pisemna matury 2018 z języka angielskiego zaczyna się od zadania związanego z rozumieniem ze słuchu. Teksty są dwukrotnie odtwarzane z płyty CD. Nagranie w języku angielskim na maturze2018 trwa około 20 minut na poziomie podstawowym i 25 minut na poziomie rozszerzonym. Zadania mają charakter zamknięty.

MATURA ANGIELSKI 2018 - ZADANIA, ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZ, ARKUSZE

Na maturze 2018 z języka angielskiego są też zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych z arkusza egzaminacyjnego. Długość tekstów na poziomie podstawowym waha się od 900 do 1200 a na poziomie rozszerzonym - 1300 - 1600. Tu również zadania mają charakter zamknięty. Teksy po angielsku są przeważnie autentyczne.

Następną częścią egzaminu maturalnego 2018 z języka angielskiego jest część dotycząca znajomości środków językowych (leksykalno-gramatycznych). Zadań w tej części jest od 2 do 3. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje jeden punkt.

Matura 2018 język ANGIELSKI PODSTAWA Pytania, Odpowiedzi, Arkusze CKE 8.05.2018

W kolejnej części maturzysta mierzy się z wypowiedzią pisemną. Na poziomie podstawowym musi napisać 80-130 słów, na poziomie rozszerzonym - od 200 do 250 słów. Na poziomie rozszerzonym musi napisać rozprawkę, artykuł publicystyczny, albo list formalny. Za wypowiedź przyznaje się od 0 do 4 punktów. Komisja egzaminacyjna będzie oceniać między innymi poprawność środków językowych, spójność i logikę wypowiedzi i zakres środków językowych. Na poziomie rozszerzonym matury 2018 z języka angielskiego kryteria oceniania są oczywiście o wiele ostrzejsze.

Matura 2018 język ANGIELSKI ROZSZERZENIE Pytania, Odpowiedzi, Arkusze CKE

Wypowiedź pisemna na maturze 2018 z języka angielskiego jest za każdym razem oceniana na 0 punktów, jeśli jest nieczytelnia, niezgodna z tematem, bądź napisana fonetycznie, to znaczy jest niekomunikatywna dla odbiorcy.

Matura 2018 z języka angielskiego zaczyna się w poniedziałek, punktualnie o godzinie 9. Wtedy maturzyści zmierzą się z poziomem podstawowym. O 14 natomiast zaczyna się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Wideo

Komentarze 73

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

U
Uczennica
Ty kielecki pedale i kuórwo z zasranego jeha dna za nic nauczyciel dyplomowany w więzieniu siedział wyszedł i więcej inteligencji ma od Ciebie .
R
Rehachtor
W dniu 10.05.2018 o 06:30, Antoni Popsraj napisał:

Kieleckie kuórwy i pedały z zasranego jeha dna zarabiają na jajecznicę wpisami głupot na forum po 0,45 gr za wpis.Inne formy zarobków ....hm praca w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego tylko tyle że łorcyków może zazdrośç zżerać i mogą Cię za nic do więzienia wsadzić ale i tak inteligentnemu człowiekowi ust nie zamkną.

 

Ten inteligentny człowiek to niby ty Popsraju.

 

Zadławiłem się jajecznicą ze śmiechu.
 

A
Antoni Popchaj
Kieleckie kuórwy i pedały z zasranego jeha dna zarabiają na jajecznicę wpisami głupot na forum po 0,45 gr za wpis.Inne formy zarobków ....hm praca w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego tylko tyle że łorcyków może zazdrośç zżerać i mogą Cię za nic do więzienia wsadzić ale i tak inteligentnemu człowiekowi ust nie zamkną.
R
Rehachtor
W dniu 10.05.2018 o 05:15, Antoni Popsraj napisał:

. Zamknij się kielecka kuórwo i pedale z zasranego jeha dna zarabiającą 0.45gr za wpis głupoty na forum na jajecznicę.

Znasz jakieś inne cele zarobków poza jajecznicą? Może żółty łańcuch?
Jakie ma wyniki w szkole twój syn matołku Popsraju? Łeb ma po ojcu, więc dobrze nie będzie.
A
Antoni Popchaj
W dniu 09.05.2018 o 07:51, Dziod napisał:

W którym sklepie, ciołku, widziałeś cenę 0.45gr? Co za młot.. Nie ma 1/2 grosza (0.50gr) ale 0.45gr to już jest.. Co miałeś z matematyki? Niech zgadnę.. czwórkę, podobnie jak z polskiego i fikołków. Wszechstronnie uzdolniony tuman.

. Zamknij się kielecka kuórwo i pedale z zasranego jeha dna zarabiającą 0.45gr za wpis głupoty na forum na jajecznicę.
p
ponadtym

Wszystkie strony biję się aby najwięcej zarobić na reklamach, bo maturzyści od razu chcą sprawdzić odpowiedzi, a o starej formule zapomniano - wstyd.

p
ponadtym

Wszystkie strony biję się aby najwięcej zarobić na reklamach, bo maturzyści od razu chcą sprawdzić odpowiedzi, a o starej formule zapomniano - wstyd.

D
Dziod
W dniu 09.05.2018 o 06:31, Antoni młotek Popsraj napisał:

. Młot to ty jesteś.Wiele razy spotkałem się w sklepie z zapisem 0,45 gr ponieważ nie ma 1/2 grosza dlatego zapis 0,45 gr to też dobra forma zapisu kuórwo i pedale z zasranego jeha dna.


W którym sklepie, ciołku, widziałeś cenę 0.45gr? Co za młot.. Nie ma 1/2 grosza (0.50gr) ale 0.45gr to już jest.. Co miałeś z matematyki? Niech zgadnę.. czwórkę, podobnie jak z polskiego i fikołków.
Wszechstronnie uzdolniony tuman.
G
Gość

Gdzie są odpowiedzi do starej formuły ??????

A
Antoni Popchaj
W dniu 09.05.2018 o 06:13, Dziod napisał:

Zazdrościsz, tumanie? Napisz: "Jasięta" I nie 0.45gr tylko 45gr względnie 0.45złAle taki młot, jak ty, nie ogarnia takich niuansów

. Młot to ty jesteś.Wiele razy spotkałem się w sklepie z zapisem 0,45 gr ponieważ nie ma 1/2 grosza dlatego zapis 0,45 gr to też dobra forma zapisu kuórwo i pedale z zasranego jeha dna.
D
Dziod
W dniu 09.05.2018 o 05:58, Antoni Popsraj napisał:

Kieleckie kuórwy i pedały z zasranego jeha dna ,analfabety na temat matury piszą i na jajecznicę zarabiają.Za wpis 0,45 gr biorą


Zazdrościsz, tumanie?
Napisz: "Jasięta"
I nie 0.45gr tylko 45gr względnie 0.45zł
Ale taki młot, jak ty, nie ogarnia takich niuansów
D
Damian
Gdzie odpowiedzi dla drugiej grupy??!!
X
XYZ

Gdzie sa arkusz ze starej formuły i odpowiedzi ????????????????????????????????????????????

 

X
XYZ

Gdzie sa arkusz ze starej formuły i odpowiedzi ????????????????????????????????????????????

 

G
Gość
6.2. Jaką macie odpowiedź? Czy A jest bankowo poprawna?
Dodaj ogłoszenie