Matura 2018 biologia ROZSZERZENIE - ODPOWIEDZI I ARKUSZE. Egzamin maturalny z biologii- rozwiązania zadań [ROZSZERZENIE 10.5.2018]

Edukacja Echo Dnia
MATURA 2018 BIOLOGIA ROZSZERZENIE - ODPOWIEDZI I ARKUSZ PYTAŃ
Matura 2018 - BIOLOGIA ROZSZERZENIE, CZĘŚĆ PODSTAWOWA - 10 maja 2018. Odpowiedzi i arkusze na www.echodnia.eu. Na Echodnia.eu najszybciej arkusze i odpowiedzi z matury 2018 z BIOLOGII na poziomie ROZSZERZONYM. Opublikujemy je tuż po zakończeniu egzaminu maturalnego 2018 z BIOLOGII.

ODPOWIEDZI NA MATURĘ 2018 - POZIOM ROZSZERZONY - NOWA FORMUŁA

Matura 2018 ROZSZERZENIE CHEMIA. Sprawdź arkusz pytań CKE [ODPOWIEDZI]

ZADANIE 1

ZADANIE 1.1

Odpowiedź:

Po kilkunastu minutach poziom cieczy w rurce podniesie się. Nazwa procesu: Osmoza.

ZADANIE 1.2

A3

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Zadanie 2.

2.1 Krople tłuszczu zawierające estry cholesterolu

kmórki kory nadnerczy posiadają krople tłuszczu zawierające estry cholesterolu, ponieważ wytwarzają hormony sterydowe

Alternatywna odpowiedź: im więcej kropli tłuszczu zawierających estry cholesterolu, tym więcej wytworzonych hormonów trzustki, które mają budowę sterydową.

Mitochondriów

Mitochondiria doastarczają wysokoenergetycznych cząstewczek ATP niezbędnych do syntezy hormonów sterydowych.

Alternatywna: Im więcej mitochodriów wytwarzających cząsteczki ATP, tym ilość wytwarzanych hormonów sterydowych jest większa.

2.2. B
C

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

3.1. Najwyższa rzędowość prokolagenu to struktura trzeciorzędowa białka, ponieważ w tej strukturze występują wiązania dwusiarczkowe.

3.2 Zewnętrzną warstwą ścian naczyń krwionośnych jest tkanka łączna, w skład której wchodzą włókna kolagenowe. Niedobór witaminy C, która jest kofaktorem w syntezie kolagenu zaburza proces jego powstawania, w związku z tym nie powstają włókna kolagenu, co powoduje pękanie naczyń krwionośnych.

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

4.1 Transport protonów w przestrzeni międzybłonowej do macierzy mitochondrialnej dzięki białkom rozsprzęgającym uwalnia energię cieplną, co powoduje zmniejszenie ilości wytwarzanych cząsteczek ATP gromadzących energię chemiczną.

4.2. Liczne mitochondria w komórkach brunatnej tkanki tłuszczowej wytwarzają duże ilości energii cieplnej niezbędnej do ogrzania hibernujących organizmów, a silne unaczynienie tkanki umożliwia rozprowadzanie ogrzanej krwi po organizmie.

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

4.3 Stała temperatura ciała utrzymywana jest dzięki zdolności do zachowania równowagi między ciepłem straconym a wytwarzanym przez organizm. U nowo narodzonych ssaków stosunek powierzchni ciała do jego masy jest niekorzystny, który powoduje duże straty ciepła, dlatego konieczne jest wytwarzanie dużej ilości ciepła dla wyrównania strat i utrzymywania stałej temperatury ciała.

4.4 Wytwarzanie dużej ilości ciepła przez kwiatostan skupni, dzięki obecności mitochondriów uwalnia z kwiatów substancje zapachowe przywabiające owady przenoszące pyłek innych kwiatów, co ułatwia roślinie rozmnażanie płciowe.

4.5 A.

MATURA 2018 BIOLOGIA: ODPOWIEDZI na PYTANIA z ARKUSZY PODSTAWA I ROZSZERZENIE]

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Zadanie 5

5.1.

Wprowadzenie do po podłoża szczepionek nikoryzowych zwiększa pobór mikroelementów z roztworu glebowego przez wilca wodnego.

5.2. Nikoryza polega na współżyciu roślin i grzybów. Heterotroficzne grzyby czerpią substancje pokarmowe z komórek roślinnych, w których powstają one, jako produkty fotosyntezy.

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Zadanie 6

6.1 Kolejność:

6
3
1
2
4
5

6.2. Ograniczony dostęp wody w podłożu skutkuje brakiem turgoru w komórkach aparatu szparkowego, co powoduje zamykanie szparek i ograniczenie pobierania dwutlenku węgla przez roślinę.

6.3. Właściwe słowa: skrobii, parcie korzeniowe

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Zadanie 7

7.1
2
1
6
3
5
4

7.2. C

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Zadanie 8

8.1 W budowie zarodka występują dwa liścienie.

8.2. Bielmo jest tkanką odżywczą zawierającą substancje pokarmowe niezbędne podczas kiełkowania roślin dla rozwoju zarodka.

8.3. Produkty z mąki pochodzące z pełnego przemiału zawierają wszystkie niezbędne w diecie człowieka związki chemiczne, zarówno organiczne (węglowodany, białka, tłuszcze), jak również substancje mineralne występujące w zarodkach, biemie i okrywie owocowo nasiennej ziarniaków.

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Zadanie 9

9.1. B1
9.2 Brak szkieletu zewnętrznego, czyli muszli

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Zadanie 10

10.1. Gromada: Płazy
Cechy szczególne: gruczoły śluzowe zlokalizowane w skórze właściwej

10.2. Skóra właściwa to mezoderma, a naskórek ektoderma
10.3 Płazy nie posiadają obrony do aktywnej obrony przed wrogiem. Jedyną możliwością obrony jest obecność gruczołów jadowych odstraszających drapieżniki.

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Zadanie 11.

11. Dwuczęściowa budowa żeber umożliwia ruch części mostkowej żeber ku dołowi, co zwiększa objętość klatki piersiowej i umożliwia wentylację płuc podczas spoczynku.

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Zadanie 12

12.1. A Jest to węzeł zatokowo przedsionkowy lub rozrusznik
12.2. Wszystkie prawda
12.3.
1, Przyspiesza
2. Pobudza
3. Wyższe

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

>>>>>MATURA BIOLOGIA 2018 [ROZSZERZENIE] - KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO ZADANIA<<<<<<

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Zadanie 13.

13.1. Zespół Gravesa-Basedowa jest chorobą autoimmunizacyjną, ponieważ wytwarzanie przeciwciał TSHR przez limfocyty odbywa się po przebytych infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Przeciwciała własnego organizmu łączą się z receptorami błonowymi, co przyczynia się do rozwoju choroby Gravesa - Basedowa, czyli nadczynności tarczycy.

13.2. TSH jest hormonem białkowym, ponieważ jego receptory znajdują się na powierzchni błon komórkowych komórek tarczycy.

13.3. Nazwa gruczołu dokrewnego - przysadka - T4/Tyroksyna/ czterojodotyronia.
Wpływ - przyspiesza przebieg oddychania komórkowego

13.4. Podkreślamy: pobudzenie, spadku, przysadkę mózgową, ujemne.

ZADANIE 14

14.1 A2
14.2. Nie można, ponieważ MTX łączy się 10 tysięcy razy szybciej z centrum aktywnym enzymu, niż naturalny substrat.
14.3 MTX jest najbardziej toksycznym dla dzielących się komórek w fazie S cyklu komórkowego, ponieważ w tej fazie zachodzi replikacja DNA do której niezbędne są enzymy i blokuje on centrum aktywne enzymu odpowiedzialnego za reakcję redukcji kwasu foliowego a brak kwasu foliowego powoduje zaburzenia w syntezie zasad azotowych.
14.4 Małe dawki MTX działają na niewyspecjalizowane komórki szpiku kostnego, które są odpowiedzialne za powstawanie leukocytów wytwarzających przeciwciała.

ZADANIE 15

15.1. Związki chemiczne zawarte w cytoplazmie innych komórek będących w fazie M korzystnie wpływają na przejście komórek do fazy M
15.2 Wariant A - Ponieważ pobrano cytoplazmę z komórek oocytu i wprowadzono ją do innego znajdującego się w stadium interfazy i sprawdzeno, czy przebieg doświadczenia nie spowoduje podziału komórkowego.
15.3. Nazwa podziału - mejoza, faza podziału - profaza 1. Uzasadnienie: Ponieważ chromosomy homologiczne łączą się w pary a kariolenna/otoczka jądrowa rozpada się.
15.4 - Mutacja genów kodujących białka regulujące cykl komórkowy może spowodować rozwój komórek nowotworowych i ich niekontrolowany podział.
15.5. Nadają kształt oocytom lub są drogami transportu wewnątrzkomórkowego.

ZDANIE 16.

16.1 Deacetylacja powoduje zwiększenie upakowania chromatyny, powstanie chromatyny zawartej - heterochromatyny i zahamowanie procesu przepisywania informacji genetycznej.

16.2. Stwierdzenie jest fałszywe ponieważ w mitochondriach zawarty jest materiał genetyczny, który podlega tym samym procesom w biosyntezie białek, jak materiał genetyczny znajdujący się w cytoplazmie.

ZADANIE 17

17.1. BB dd, Bb dd, Bb dd
17.2 Genotyp cynamonowej samicy: bb Dd, genoty czarnego samca Bb Dd
17.3

ZADANIE 18.

18.1 i 18.2

ZADANIE 19.
19.1. Ponieważ cDNA podlega transkrypcji na mRNA w komórkach bakterii, co powoduje powstanie biłaka cekropiny A.
19.2. Stosowanie preparatów z bakteriami transgenicznymi jest korzystne, ponieważ te preparaty działają szybko i precyzyjnie, wykazują dużą skuteczność, są bezpieczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a co za tym idzie narażenia człowieka.

ZADANIE 20
Wniosek: Im wyższy poziom troficzny, tym stężenie PCB w organizmach rośnie.
Alternatywny wniosek: Wzrost stężenia PCB zależy od poziomu troficznego.

1) Śledź i chełbia
2) Mewa i alka.

ZADANIE 21

21.1. Wraz ze wzrostem powierzchni wyspy rośnie liczba gatunków płazów i gadów
21.2. Prawda, Prawda, Prawda.

ZADANIE 22.

C

WKRÓTCE KOLEJNE ODPOWIEDZI - ODŚWIEŻAJ STRONĘ CO KILKA SEKUND F5

Matura biologia 2018 [PODSTAWA, ROZSZERZENIE]. Odpowiedzi i ARKUSZ CKE Z CZĘŚCI POSTAWOWEJ I ROZSZERZONEJ - SPRAWDŹ NAJSZYBCIEJ

Matura 2018 - BIOLOGIA ROZSZERZENIE zacznie się w CZWARTEK, 10 maja, o godzinie 9. Pytania i odpowiedzi z BIOLOGII - ROZSZERZENIA tuż po zakończeniu egzaminu na www.echodnia.eu Arkusze i odpowiedzi CKE z BIOLOGII - CZĘŚCI ROZSZERZONEJ opublikujemy na ECHODNIA.EU tuż po zakończeniu egzaminu. 

Matura 10.05.2018. W TYM ARTYKULE BĘDZIEMY PUBLIKOWAĆ NA BIEŻĄCO prawidłowe odpowiedzi z BIOLOGII - części podstawowej. ABY ZOBACZYĆ ARKUSZE I ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z BIOLOGII - CZĘŚCI ROZSERZONEJ. Odpowiedzi znajdą się u nas najszybciej. 

ZOBACZ TEŻ: Jaka była matura w 2018 roku na poziomie rozszerzonym?

Matura to finał nauki w liceach dla maturzystów. To piąty dzień matur. W piątek, 4 maja odbyła się matura 2018 z języka polskiego. W poniedziałek 7 maja 2018 odbyła się matura z matematyki, we wtorek i środę z angielskiego matematyki - rozszerzenia Z kolei we czwartek, 10 maja odbędzie się matura 2018 z BIOLOGII na POZIOMIE ROZSZERZONYM. Początek o godzinie 9.

MATURA 2018 Z BIOLOGII - POCZĄTEK O GODZINIE 9. To już
10.05.2018 - ARKUSZE, PYTANIA I ODPOWIEDZI - BIOLOGIA - ROZSZERZENIE 

Jaki jest harmonogram MATURY 2018 2018 W czwartek 10 MAJA?

czwartek, 10 MAJA 2018. BIOLOGIA. Rozpocznie się o godzinie 9. Poziom podstawowy BIOLOGII zacznie się o godzinie 9. Część rozszerzona także o godzinie 9.

ZOBACZ TEŻ: ARKUSZ MATURALNY Z UBIEGLEGO ROKU. CO BYŁO NA MATURZE Z BIOLOGII?

Matura 2018 BIOLOGIA [PODSTAWA, ROZSZERZENIE]. Odpowiedzi i ...

Wideo

Komentarze 20

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

W tekście było napisane, że prokolagen składa się z trzech łańcuchów alfa. Struktura czwartorzędowa również może być stabilizowana przez mostki dwusiarczkowe

A
Andrejo

Przede wszyatkim uklad bodźcowo przewodzacy serca nie decyduje o czestotilowsci skurczow. Serce wyjete zawsze bije tak samo. Układ hormonalny i autonomiczny wpływa na takowe decyzje. Po drugie jest to mejoza i metafaza. W profazie niebwystepuje w pelni wyksztaltowane wrzeciono kariokinetyczne, takowe tutaj widnieje.

A
Andrejo

Przede

111

Ta krzyżówka jest zle XD

P
Patryk

W 16.2 błąd. Mitochondria pochodzą z endocytozy organizmów prokariotycznych, a białka histonowe są charakterystyczne dla eukariotów.

P
Patryk

W 16.2 błąd. Mitochondria pochodzą z endocytozy organizmów prokariotycznych, a białka histonowe są charakterystyczne dla eukariotów.

B
Bubu

Skrobi, nie "skrobii"!

A
Aga
W dniu 10.05.2018 o 17:35, Kula napisał:

Nie, bo to jest kolagen już, prokolagen to same łańcuchy z mostkami disiarczkowymi, czyli III


To jeszcze nie kolagen, zobacz przedostatnie zdanie w tekście do zadania ;)
K
Kula
W dniu 10.05.2018 o 16:24, Kuba napisał:

W zadaniu o strukturze białka jest błąd, gdyż jest napisane, że łańcuchy alfa łączą się w trójki, czy prokolagen składa się z więcej niż jednego łańcucha polipeptydowego, co warunkuje IV rzędową strukturę białka

Nie, bo to jest kolagen już, prokolagen to same łańcuchy z mostkami disiarczkowymi, czyli III 

A
Andeejo

Nie trzeba sie tak wysilac z odpowiedza na temat ziarniaki. Wytarczy napisac ze chodzi o błonnik oraz jego znaczenie dla organizmu. W gruncie rzeczy taka odpowiedz jest pewnie bardziej przystepna

K
Kuba

W zadaniu o strukturze białka jest błąd, gdyż jest napisane, że łańcuchy alfa łączą się w trójki, czy prokolagen składa się z więcej niż jednego łańcucha polipeptydowego, co warunkuje IV rzędową strukturę białka

K
Kuba

W zadaniu o strukturze białka jest błąd, gdyż jest napisane, że łańcuchy alfa łączą się w trójki, czy prokolagen składa się z więcej niż jednego łańcucha polipeptydowego, co warunkuje IV rzędową strukturę białka

g
gosc

Wszystkie Egzaminy maturalne znajdziecie tutaj do pobrania!
W pakiecie też stare odpowiedzi. Plik w PDF łatwy do odczytu.
Zapraszam: www.egzaminator.ml

M
Maturzystka11

Maja jak jesteś taka pewna swego i bierzesz się za poprawianie mądrzejszych to najpierw sprawdź czy zwrot „hormony steroidowe” nie są synonimem „hormonów sterydowych”.

M
Maturzystka11

Maja jak jesteś taka pewna swego i bierzesz się za poprawianie mądrzejszych to najpierw sprawdź czy zwrot „hormony steroidowe” nie są synonimem „hormonów sterydowych”.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3