Mirosław Malinowski i Łukasz Korus w Targach Kielce walczą o funkcję prezesa świętokrzyskiej piłki. Będą ogromne emocje

Dorota Kułaga
Dorota Kułaga
Mirosław Malinowski i Łukasz Korus w sobotę powalczą o funkcję prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
Mirosław Malinowski i Łukasz Korus w sobotę powalczą o funkcję prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Fot. Dorota Kułaga/Krzysztof Krogulec
W sobotę o godzinie 12 w Targach Kielce rozpocznie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które wybierze prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. O to stanowisko powalczą obecny prezes Mirosław Malinowski i Łukasz Korus.

Wybory budzą duże emocje, zapowiada się, że w Targach Kielce będzie "gorąco". Odbędą się w trybie zdalnym, delegaci będą rozmieszczeni w 30 pomieszczeniach. Jest to spowodowane obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa.

Obecny zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej zapewnia, że wszystko odbędzie się zgodnie z reżimem sanitarnym.
- Przed wejściem do budynku prosimy o zachowanie zalecanego dystansu społecznego i stosowania się do komunikatów Organizatora. Parking dla Delegatów na terenie Targów Kielce - wjazd przez bramę nr 2, wyłącznie dla osób uprawnionych – Delegatów na Walne ŚZPN. Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Brak posiadania dowodu tożsamości może skutkować odmową wpuszczenia Delegata na obiekt Targów Kielce lub nakazem opuszczenia obiektu podczas weryfikacji przebiegu zdarzenia przez organ inspekcji sanitarnej (Sanepid). Brak przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych skutkować będzie usunięciem Delegata z terenu Targów Kielce - informuje na swojej stronie Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.

Dopiero na miejscu okaże się, ilu delegatów weźmie udział w głosowaniu. Ta liczba kilkakrotnie ulegała zmianie - było 141, później 146, a wczoraj po weryfikacji około 130.

O funkcję prezesa powalczą Mirosław Malinowski, który od 20 lat stoi na czele Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej i Łukasz Korus, prezes Familijnego Klubu Sportowego Łazy Starachowice, współpracownik minister sportu Anny Krupki. Łukasz Korus ma zastrzeżenia co do formy przeprowadzenia wyborów, zwrócił też uwagę na to, że wśród podmiotów znajdujących się na liście są takie, które nie uczestniczą w rozgrywkach i takie, które z futbolem kompletnie się nie kojarzą, na przykład WKS Brain and Body Chmielnik.

Jedno jest pewne, atmosfera na pewno będzie "gorąca"...

Mirosław Malinowski
Ma 60 lat. W strukturach ŚZPN od 26.05.2000 roku, do dziś pełnię funkcję Prezesa Zarządu, całkowicie społecznie wypełniając bieżące zadania Prezesa i Członka Zarządu. Od roku 1998 pełniłem funkcję członka Sądu Koleżeńskiego w PZPN, a od roku 2000 do dziś jestem członkiem Zarządu PZPN, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Finansowej w strukturach PZPN. Od roku 2009 pełnię funkcję członka Komisji Finansowej tzw. Hat–Trick w strukturach UEFA. W latach 2009-2013 pełniłem funkcję członka Rady Nadzorczej ze strony UEFA Spółki celowej odpowiedzialnej za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie Turnieju Euro 2012 w Polsce i Ukrainie.

Łukasz Korus
Urodzony 16 maja 1983 roku w Starachowicach. Pełnomocnik Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Sportu, Kierownik Oddziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego, współpracownik Minister ds. Sportu. Prezes Familijnego Klubu Sportowego Łazy Starachowice. Członek Zespołu ds. Opracowania Założeń do Rozwoju Sportu w Województwie Świętokrzyskim UMWŚ. W 2020 roku członek zarządu Skały Tumlin. Od 2015 roku koordynator Zarządu ds. Rozwoju i Promocji a następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Star Starachowice.

UEFA przygotowała ściągę dla komentatorów

Wideo

Dodaj ogłoszenie