MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Roman Wojcieszek, prezydent Skarżyska-Kamiennej na czacie "Echa Dnia". Zobacz zapis czatu

Oprac. /AWA/
Roman Wojcieszek, prezydent Skarżyska-Kamiennej był gościem redakcji "Echa Dnia”.
Roman Wojcieszek, prezydent Skarżyska-Kamiennej był gościem redakcji "Echa Dnia”. Aleksander Piekarski
Bezrobocie, szkolnictwo i inwestycje w powiecie skarżyskim - o te sprawy najczęściej pytali Internauci prezydenta miasta. Oto pełny zapis czatu

Babcia Jagoda: Chętnie zadam "Władcy" pytanie, jakim to cudem Ostrobramskim przez tyle lat miasto zostało tak zadłużone? Są pieniądze na fontanny, różne inne "pierdy", ale żeby zawalczyć o nowe miejsca pracy to co? Mieszkańcom fontanna na Milicy pracy i chleba nie da!
Roman Wojcieszek: Muszę zdementować informację o tragicznej sytuacji finansowe miasta, bo taka nie jest. Na bieżąco wypłacane są pensje w całej sferze budżetowej. Zgodnie z planem kursuje komunikacja autobusowa, nie zamykane są szkoły, przedszkola. Wszystkie placówki kultury i usługowe funkcjonują normalnie. Co najważniejsze, regularnie spłacamy raty kredytu i jedno zdanie skąd się to zadłużenie wzięło - otóż wszystkie kredyty były w całości przeznaczone na inwestycje - głównie infrastrukturalne dające mocny fundament dla rozwoju miasta. Bez kredytów nie moglibyśmy pozyskać środków unijnych w wysokości ponad 70 milionów złotych. Fontanna i inne miejsca rekreacji są mieszkańcom też potrzebne.

Jan: Witam panie prezydencie. Niedługo wybory - którego z kandydatów najbardziej się pan boi?
Roman Wojcieszek: Każdego traktuję poważnie i z każdym jestem gotowy przeprowadzić publiczną debatę.

Pacjent: Jak Pan chce pomóc szpitalowi?
Roman Wojcieszek: Nie bardzo wiem o jaką pomoc może chodzić skoro starosta, który odpowiada za szpital twierdzi, że nasz szpital funkcjonuje na najwyższym poziomie. W minionych latach udzielaliśmy pomocy jako jedyna gmina z powiatu w zabezpieczeniu kredytu dla szpitala. Również przekazywaliśmy środki na zakup sprzętu.

Jan: Panie prezydencie jak można było dopuścić, że jest dwóch kandydatów związanych z PiS w Skarżysku? Czy nie da się porozumieć?
Roman Wojcieszek: Smutna to sytuacja, choć nie miałem na nią wpływu. Wielokrotnie wyciągałem rękę do pana starosty. Najczęściej była odrzucana.

Asd: Kadencja na finiszu. Jak ją Pan podsumuje? Największy sukces, porażka? Z czego najbardziej jest Pan dumny?
Roman Wojcieszek: Najbardziej dumny jestem z inwestycji poczynionych na tak olbrzymią skalę w ostatnich latach. Przede wszystkich inwestycji prorozwojowych, tj. infrastrukturę za kwotę blisko 180 milionów złotych. W kategorii porażki mogę wymienić brak zrozumienia ze strony dużej części radnych co do najważniejszych zadań związanych z przyszłością, rozwojem miasta.

Asd: Gratuluję Panu prezydentowi lodowiska. Korzystam z niego z moimi dziećmi, ale jednocześnie zastanawiam się czy to lodowisko nie obciąża zbyt mocno budżetu miasta?
Roman Wojcieszek: To była jedna z trudniejszych decyzji, ale cieszę się, że przekonałem radnych do niej, bowiem liczba osób odwiedzających w sezonie lodowisko jest bliska liczbie mieszkańców. Jeżeli chodzi o finanse, to jest to jedyny obiekt sportowy w mieście, do którego nie musimy dopłacać. Jest po prostu samofinansujące się.

Jan: Panie prezydencie - sprawa lodowiska - ile miasto kosztuje rocznie ta atrakcja
Roman Wojcieszek: Koszty pokrywane są z biletów. Miasto nie dopłaca.

Asd: Jak wygra Pan listopadowe wybory, jakie główne priorytety stawia Pan sobie na najbliższe 4 lata?
Roman Wojcieszek: Największym naszym problemem - problemem wspólnym, strony rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, jest bezrobocie. Dalsze stwarzanie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości jest najważniejszym zadaniem na przyszłą kadencję. Pod tym hasłem rozumiem przede wszystkim dalszą rozbudowę infrastruktury komunalnej (sieci dróg, kanalizacji, sieci szerokopasmowego internetu), obejmowanie dalszych fragmentów miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, kontynuacja ulg podatkowych dla nowych podmiotów gospodarczych.

Redak: Czy jest pan zadowolony ze śmieciowej rewolucji w mieście?
Roman Wojcieszek: Nie do końca. Ustawa wiele rzeczy uporządkowała, ale doświadczenie kilkunastu ostatnich miesięcy każe nam zweryfikować w roku przyszłym regulaminy. Oczekujemy też na pozytywne zmiany, które przygotuje strona rządowa.

Jan: Wiadomo, że miasto jest bardzo zadłużone. Jaki ma pan wyjścia z tego kryzysu? Proszę konkretnie gdzie będą oszczędności
Roman Wojcieszek: Spłacamy regularnie kredyty. Raty nie są tak bardzo obciążające jak w roku ubiegłym (13 milionów złotych), tylko od 1 do 5 milionów w następnych latach. Nadal będziemy przyglądać się bieżącym wydatkom i ograniczać, natomiast pragnę zapewnić, że mamy zabezpieczone środki na tzw. wkład własny w celu pozyskania środków unijnych do 2020 roku.

Redak: Proszę powiedzieć czy i kiedy zmieni się stadion Granatu Skarżysko?
Roman Wojcieszek: Jak wielokrotnie w ostatnich miesiącach informowałem, rok 2015 będzie poświęcony na przygotowanie dokumentacji, aby w 2016 i 2017 wykonać gruntowną modernizację trybun i zaplecza. Nadal liczymy na wsparcie środków ministerialnych, choć te programy nie dają nam możliwości w pełni z nich korzystać na niezbędny zakres modernizacji.

Jan: Jak wygląda sprawa wykorzystania Inkubatora Przedsiębiorczości. Duża inwestycja a brak chętnych do działalności tam. Jak pan widzi jego przyszłość?
Roman Wojcieszek: Inkubator jest wykorzystany obecnie w ok. 75 % (9 hal, w tym 5 produkcyjnych i 4 magazynowe). Rada programowa rozpatruje kolejne wnioski. Jestem przekonany, że do końca przyszłego roku całość inkubatora będzie wykorzystana.

Jan: Głośno było o centrum handlowym firmy RANK PROGRESS niedaleko "7", podobno się wycofali?
Roman Wojcieszek: Rozmawiałem z właścicielem dokładnie tydzień temu. Potwierdza nadal zainteresowanie terenem, który przecież kupił. Zamierza jednak zweryfikować program użytkowy.

Jan: Z powiatu skarżyskiego jest kilkoro posłów. Kto panu najbardziej pomaga?
Roman Wojcieszek: Przyjmuję pomoc od każdego posła niezależnie od barw politycznych.

Jan: Co pan będzie robił jeśli przegra wybory?
Roman Wojcieszek: Sądzę, że mam na tyle wiedzy, umiejętności, doświadczenia, że dam sobie radę.

Redak: Jak się układa współpraca ze skarżyską posłanką Marzeną Okłą-Drewnowicz?
Roman Wojcieszek: Jesteśmy w stałym kontakcie. Ja też nadal czekam na efekty naszych uzgodnień dotyczących ważnych spraw miasta, jak na przykład rondo na starej siódemce, obwodnica miasta, czy sprawy kolejowe, no i oczywiście Granat.

Redak: Czy z perspektywy czasu uważa Pan, że budowa lodowiska to był dobry pomysł?
Roman Wojcieszek: Tak, to był dobry pomysł. Inwestycja się sprawdziła. Mam sygnały z innych miast zainteresowanych naszym projektem.

Redak: Czy wierzy Pan w powrót PiS-u do władzy?
Roman Wojcieszek: Wierzę w przyszłość Polski rządzonej przez formacje, którym leży na sercu wyłącznie dobro Polski.

Jan: Panie prezydencie jak miasto będzie wspomagało siatkarzy? Jest w Skarżysku świetne szkolenie, wiele talentów (ŻALIŃSCY), może czas pomyśleć o wyższej lidze?
Roman Wojcieszek: Bardzo smuci mnie sytuacja w STS-ie. Zainwestowaliśmy w minionych latach dużo w siatkówkę, niestety bez znaczących sukcesów. Jestem nadal gotowy wspierać tę dyscyplinę sportu, ale może potrzebna będzie debata działaczy, trenerów siatkówki, aby znaleźć rozwiązanie dla problemów nękających tę piękną dyscyplinę sportu w naszym mieście.

Jan: Proszę wymienić trzy najważniejsze punkty swojego programu na najbliższą kadencję. Co pan chce zrobić konkretnie, by oddać na pana głos?
Roman Wojcieszek: Ograniczenie wydatków bieżących, dalsze inwestycje w infrastrukturę i wspieranie młodych przedsiębiorców.

Jan: Jak układa się panu współpraca z MESKO?
Roman Wojcieszek: Bardzo trudne problemy rozwiązujemy, znajdujemy konsensus.

mlk: Jak się układają Pana stosunki ze starostą Jędrysem?
Roman Wojcieszek: Jest to bardzo trudna współpraca.

mlk: A jak współpraca układa się z Wtórpolem?
Roman Wojcieszek: Z każdą firmą znaczącą w mieście mam bieżące kontakty i staramy się rozwiązywać pojawiające się problemy ku pożytkowi obu stron. Pragnę podkreślić i podziękować właścicielowi Wtórpolu, Panu Leszkowi Wojteczkowi za wielkie wsparcie wielu działań charytatywnych, kulturalnych i sportowych (Granat!)

Jan: Skarżysko to miasto i powiat z bardzo dużym bezrobociem. Co pan zrobił, by go zmniejszyć?
Roman Wojcieszek: Rolą miasta jest przygotowanie terenów pod inwestycje, ich uzbrojenie, zkomuniokowanie i to czyniliśmy do tej pory, i to nadal jest wielkie zadanie do realizacji. Pozostałe zadania związane z walką z bezrobociem należą do zadań powiatu, województwa i rządu.

Jan: Proszę pochwalić się jakimś śmiałym planem dla miasta na przyszłość? Może jakaś super inwestycja, rozwiązanie komunikacyjne itp?
Roman Wojcieszek: Miasto nigdy nie będzie samodzielnym inwestorem super inwestycji, natomiast jesteśmy przygotowani do uczestnictwa w partnerstwie publiczno-prywatnym. Co do rozwiązań komunikacyjnych to mamy koncepcję poważnej modernizacji podstawowej sieci komunikacyjnej miasta, ale kluczową rolę w jej realizacji musi odegrać właściciel tych dróg, tj. powiat.

Jan: Był pan w tym roku na jakimś urlopie? Jeśli tak to gdzie?
Roman Wojcieszek: Byłem na urlopie, odpoczywałem na własnej działce.

Jan: Jak w najbliższych latach będzie spadała liczba dzieci w klasach I. W związku z tym ile szkół jest do zamknięcie i ilu nauczycieli do zwolnienia?
Roman Wojcieszek: Naszą wspólną sprawą jest ograniczenie spadku liczby dzieci w mieście. Po raz pierwszy w Skarżysku od wielu lat w 2013 roku liczba urodzeń była nieznacznie większa od liczby zgonów. Wprowadziliśmy jako pierwsi w województwie Kartę Dużej Rodziny. Robimy jeszcze wiele, by liczba ludności nie spadała, natomiast niewątpliwie będzie konieczne rozważenie łączenia niektórych szkół, by ograniczyć koszty utrzymania. Jedną z metod ograniczenia tych kosztów są zachęty materialne dla nauczycieli, którzy nabyli praw emerytalnych.

mlk: Czy uważa Pan, że strefa parkowania w Skarżysku to dobry pomysł?
Roman Wojcieszek: Wcześniej, czy później nas to czeka, tak jak każde miasto, bowiem nikt nie znalazł lepszej metody na ograniczenie liczby parkujących pojazdów w ścisłych centrach.

Absolwent: Panie Prezydencie, martwi nas poziom bezrobocia, jak szkolnictwo jest przygotowane do tego problemu?
Roman Wojcieszek: Uważam, że jest problem ze szkolnictwem zawodowym, tzn. z brakiem dostosowania kierunku kształcenia do potrzeb rynku pracy. Niestety za ten problem nie odpowiadam ja, tylko starostwo. Dziękuję za czat i zachęcam do aktywnego uczestnictwa w wyborach.

SPRAWDŹ najświeższewiadomości z powiatu SKARŻYSKIEGO

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie