MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Świętokrzyski Kreator Rozwoju, nagrody dla firm i instytucji z Kielc i powiatu kieleckiego. Za korzystanie z funduszy europejskich

Maciej Barwinek
Maciej Barwinek
Wicemarszałek województwa Renata Janik wręcza statuetkę Józefowi Dąbkowi, prezesowi Kopalni Morawica. Więcej z wręczenia statuetek na kolejnych zdjęciach
Wicemarszałek województwa Renata Janik wręcza statuetkę Józefowi Dąbkowi, prezesowi Kopalni Morawica. Więcej z wręczenia statuetek na kolejnych zdjęciach
- Dzięki projektom zrealizowanym przez nasz samorząd przy wsparciu Funduszy Europejskich region świętokrzyski nabrał rozpędu – mówiła wicemarszałek Renata Janik otwierając konferencję podsumowującą inwestycyjną część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która odbyła się w środę, 27 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Była to także doskonała okazja do nagrodzenia wyróżniających się beneficjentów. Statuetką "Świętokrzyski Kreator Rozwoju" uhonorowano inwestycje z miasta Kielce i z terenu powiatu kieleckiego.

Nagrody "Świętokrzyski Kreator Rozwoju" dla miasta Kielce i gmin powiatu kieleckiego

W gronie przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, reprezentantów świata nauki, kultury i biznesu podsumowano program regionalny na lata 2014-2020 w jego części inwestycyjnej. Konferencja - „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - inwestycje, które budują naszą przyszłość” - była znakomitą okazją, by porozmawiać o efektach unijnych przedsięwzięć, podzielić się uwagami i spostrzeżeniami, a także wyciągnąć wnioski na przyszłość, bowiem dobre praktyki są tym, z czego warto czerpać w obecnej unijnej perspektywie.

- Nagrodziliśmy najlepszych z najlepszych. Wyróżnione projekty cechują się społeczną odpowiedzialnością oraz w wymierny sposób wpłynęły na rozwój regionu świętokrzyskiego w różnych obszarach – podkreśliła wicemarszałek Janik.

Zobacz galerię zdjęć z gali w Targach Kielce

Laureaci poszczególnych kategorii z miasta Kielce i powiatu kieleckiego:

„Świętokrzyski Kreator Rozwoju” – nauka i biznes:

  • Wyróżnienie otrzymała Politechnika Świętokrzyska w Kielcach za projekt “Cenwis Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego”. Cenwis tworzy 14 laboratoriów i pracowni Politechniki Świętokrzyskiej, wyposażonych w najnowocześniejszą dostępną rynkowo infrastrukturę laboratoryjną. Tu prowadzona jest działalność naukowa i badawczo-rozwojowa w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Wartość projektu to ponad 90 milionów złotych, w tym wkład Unii Europejskiej 73 miliony 500 tysięcy złotych.
  • Wyróżnienie otrzymała Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” Spółka Akcyjna za projekt “Opracowanie oraz badania innowacyjnego typoszeregu pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia”. Spółka we współpracy z Politechniką Świętokrzyską opracowała innowacyjny typoszereg pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia, który charakteryzuje się możliwością pracy pompy w zanurzeniu, jak również bez zanurzenia w cieczy. Produkt znajdzie nabywców w następujących sektorach gospodarki: wodno-kanalizacyjny, chemiczny i petrochemiczny; spożywczy, metalurgiczny, górniczy, gazowniczy, energetyczny i papierniczy. Wartość całego projektu: 2 miliony 843 tysiące złotych, wkład Unii Europejskiej – 1 milionów 673 tysięcy złotych.
  • Wyróżnienie przyznano firmie Fontia za projekt “Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy ciała”. W oparciu o prace badawczo-rozwojowe spółka z sukcesem opracowała terapię redukcji masy ciała z zastosowaniem tak zwanej krenoterapii. Wkład finansowy Unii Europejskiej – prawie 1 milion 800 tysięcy złotych. Wartość projektu ogółem wyniosła prawie 2 miliony 500 tysięcy złotych.

„Świętokrzyski Kreator Rozwoju” – przedsiębiorczość

  • Wyróżnienie dla firmy „Złoty Kłos” Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Spółka Jawna za projekt "Stworzenie całorocznej atrakcji turystycznej – Tropikalnego Parku Wodnego wraz z zapleczem noclegowym”. Inwestycja polegała na stworzeniu całorocznej atrakcji turystycznej – z aquaparkiem, SPA, basenem na dachu hotelu, oszkloną halą basenową, strefą medycyny naturalnej, zapleczem noclegowym i strefą ekspozycji geologicznych. Park Wodny, który powstał w Hotelu Binkowski Resort to tropikalna, słoneczna przez 365 dni w roku wyspa, którą rocznie odwiedza prawie 243 tysiące ludzi. To pierwszy obiekt w kraju z naturalną roślinnością i rozsuwanym szklanym dachem Wkład Unii Europejskiej – 3 miliony 896 tysięcy złotych. Wartość inwestycji: prawie 27 milionów złotych.

„Świętokrzyski Kreator Rozwoju” – klimat i środowisko

  • Wyróżnienie otrzymała Gmina Chmielnik za projekt “Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Andrzejówka” wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej etap I i II”. Koło zbiornika powstało miejsce do edukacji ekologicznej młodego pokolenia ze ścieżką edukacyjną i z tablicami audiowizualnymi informującymi o występujących tam gatunkach roślin i zwierząt. Nasadzono również nowe gatunki roślin. Działania inwestycyjne nakierowane były na ochronę istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej mieszkańcom i zapoznaniem ich z elementami rodzimej przyrody. Wartość całkowita projektu – 7 milionów 214 tysięcy złotych, Wkład Unii Europejskiej – 4 miliony 139 tysięcy złotych.

„Świętokrzyski Kreator Rozwoju” – dziedzictwo kulturowe i turystyka

  • Wyróżnienie przyznano Gminie Chęciny za projekt “Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach”. Dzięki funduszom europejskim chęcińska XVII-wieczna synagoga odzyskała dawny blask i otworzyła swoje podwoje dla zwiedzających. W zmodernizowanym budynku, pamiętającym czasy króla Władysława IV Wazy, powstało Centrum Pamięci i Kultury Żydowskiej, uczące tolerancji i szacunku wobec innych religii oraz tradycji, przeznaczone na sale wystawowe, warsztatowe i miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych. Wartość całkowita projektu – 9 milionów 376 tysięcy złotych, wkład Unii Europejskiej – 5 milionów złotych.
  • Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Pallotyni w Kielcach za projekt “Kompleksowa rewitalizacja Karczówki wraz z przystosowaniem do celów kulturalnych i turystyki historycznej, Dom Zakonny Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Pallotyni w Kielcach”. Celem projektu było zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez kompleksową rewitalizację zabytkowego kościoła i klasztoru wraz z otoczeniem. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej wzrosła znacząco liczba pielgrzymów i turystów odwiedzających Karczówkę. Naszą wizytówkę odwiedza rocznie około 130 tysięcy ludzi. Wartość projektu – 3 milionów 710 tysięcy złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło – 2 milionów 783 tysiąc złotych.

„Świętokrzyski Kreator Rozwoju” – energetyka

  • Wyróżnienie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach za projekt “Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”. Dzięki funduszom unijnym udało się zrealizować dużą proekologiczną inwestycję, zakładającą zastąpienie kotłowni węglowej – kotłowniami wodno-gazowymi, obsługującymi Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Obiekty podłączono do systemu ciepłowniczego MPEC, co gwarantuje niezawodność dostawy ciepła do szpitali. Nowoczesne układy regulacyjne dostosowują parametry czynnika grzewczego do warunków atmosferycznych. Taki sposób regulacji powoduje, że ilość dostarczanego ciepła jest na bieżąco dostosowywana zarówno do warunków pogodowych, jak i do indywidualnych potrzeb i wymagań. Wartość projektu – 33 miliony złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej – 18 milionów złotych.
  • Wyróżnienie przyznano Kopalni Wapienia Morawica spółka akcyjna za projekt “Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla Kopali Wapienia Morawica ”. Zarząd Kopalni Wapienia „Morawica” kładzie duży nacisk na rozwój firmy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz nowych technologii, które wykorzystywane są w procesie produkcyjnym spółki. Do utrzymania procesu produkcji niezbędna jest energia elektryczna w dużej ilości, dlatego z unijnych funduszy zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną, która została zlokalizowana na terenie kopalni, a wytwarzana przez nią energia elektryczna niemal w całości wykorzystywana jest na potrzeby własne spółki. W tym celu zamontowano polikrystaliczne panele fotowoltaiczne wraz z przyłączem stacji transformatorowej i trójfazowymi inwerterami o wysokiej sprawności. Zakupiono również konektory typu MC4. Dzięki projektowi uzyskano spadek emisji gazów cieplarnianych. Wartość projektu – 4 miliony 305 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 1 milion 823 tysięcy złotych.

„Świętokrzyski Kreator Rozwoju” – usługi publiczne

  • Wyróżnienie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia świetego Rafała w Czerwonej Górze za projekt “Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Rafała w Czerwonej Górze”. W inwestycji wybudowano nowy 5-kondygnacyjny pawilon dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami połączony z obecną infrastrukturą szpitala. Do nowego pawilonu zostały przeniesione 2 oddziały pulmonologiczne, izba przyjęć i pracownie pulmonologiczne. Ponadto przebudowano jedno piętro w segmencie A. W ramach inwestycji zakupiono specjalistyczną aparaturę medyczną do badań układu oddechowego i zwiększono stanowiska do polisomnografii do trzech. Wartość projektu – 47 milionów 459 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 33 miliony 601 tysięcy złotych.

„Świętokrzyski Kreator Rozwoju” – inwestycja miejska
Wyróżnienie dla Gminy Kielce za projekt "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”. Przedmiotem projektu realizowanego na terenie Kielc była budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego. Zakres zadań obejmował prace budowlane: utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem oraz wyposażeniem pracowni do praktycznej nauki zawodu. Głównym celem było zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału edukacyjnego miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej dla grupy m.in. 500 uczniów i słuchaczy. Wartość projektu – 49 milionów 107 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 31 milionów 455 tysięcy złotych.

Posumowanie
- Podsumowujemy program regionalny, ale również najdłuższą i najtrudniejszą kadencję samorządu wojewódzkiego, która przypadła na czas zmagań z pandemią oraz wojny w Ukrainie. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy czegoś podobnego, ale ten Zarząd Województwa dał radę! – podkreśliła z satysfakcją wicemarszałek Renata Janik, otwierając środową konferencję. - W roku 2018, czyli na początku kadencji obecnego Zarządu nasze województwo było na jednym z ostatnich miejsc w wydatkowaniu funduszy unijnych. Dzięki ogromnej pracy sukcesywnie poprawialiśmy lokatę, byliśmy pracowici, konsekwentni i pokazaliśmy, że umiemy mądrze wydawać pieniądze i odpowiadać na potrzeby mieszkańców regionu. Do końca 2023 r. w ramach programu podpisaliśmy 4610 umów o łącznej wartości unijnego dofinansowania ponad 6,16 miliarda złotych. To dało nam trzecią lokatę w kraju!

Wicemarszałek Janik podkreśliła, że bardzo istotna była dobra współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi, a także z Komisją Europejską. Dzięki temu udało się wynegocjować rekordową kwotę unijnego wsparcia dla regionu na realizację programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w wysokości ponad 7 miliarda złotych.

- Przed nami wiele do zrobienia, 10 proc. funduszy w ramach nowego programu już zakontraktowaliśmy, natomiast w części społecznej - już 30 procent To pokazuje jak efektywnie pracujemy – dodała wicemarszałek, która jednocześnie podziękowała wszystkim dyrektorom, kierownikom oraz pracownikom departamentów i jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie programu regionalnego.

Gośćmi środowej konferencji w formule on line była przedstawicielka Komisji Europejskiej Emma Toledano Laredo, dyrektor ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, która podkreśliła, że unijne fundusze podniosły jakość życia mieszkańców regionu świętokrzyskiego.

Przypomnimy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 do naszego regionu napłynął ogromny zastrzyk pieniędzy w wysokości prawie 1,4 miliarda euro. O tym, jak fundusze te przełożyły się na rozwój naszego regionu oraz życie jego mieszkańców, mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Kilometry nowych, bezpiecznych dróg, obwodnice miast, zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt placówki służby zdrowia, odnowione centra miast, odzyskujące dawny blask zabytki, nowe atrakcje turystyczne, inwestycje w ochronę środowiska, wsparcie firm, które budują swoją pozycję gospodarczą – to tylko przykłady projektów współfinansowanych z inwestycyjnej części programu.

Ostatni punkt konferencji, czyli występ Kieleckiego Teatru Tańca ze spektaklem „Zobacz Jazz. Golden Ages” poprzedził uroczysty moment wręczenia przez wicemarszałek Renatę Janik oraz dyrektora Jacka Sułka statuetek Świętokrzyski Kreator Rozwoju. Tytułem tym w ośmiu kategoriach wyróżniono najbardziej inspirujące, innowacyjne i wzorcowo realizowane projekty współfinansowane ze środków unijnych.

Zobacz galerię zdjęć z gali w Targach Kielce

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie