Wszystko o kandydatach komitetu "Ziemia Konecka". Kim są?

s
Od lewej liderzy Ziemi Koneckiej oraz liderzy list w poszczególnych okręgach. Od lewej: Paweł Pękala, Józef Śliz, Michał Pękala, Krzysztof Obratański, Piotr Słoka, Grzegorz Jóźwik
Od lewej liderzy Ziemi Koneckiej oraz liderzy list w poszczególnych okręgach. Od lewej: Paweł Pękala, Józef Śliz, Michał Pękala, Krzysztof Obratański, Piotr Słoka, Grzegorz Jóźwik archwium
W niedzielę 16 czerwca przedterminowe wybory do Rady Powiatu Koneckiego. Po kolei będziemy prezentować kandydatów poszczególnych 7 komitetów. Dziś Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Konecka".

Ziemię Konecką utworzyli znani samorządowcy - między innymi burmistrz Końskich Krzysztof Obratański, burmistrz Radoszyc Michał Pękala czy wójt Fałkowa Henryk Konieczny.

Na listach wielu ludzi od lat związanych ze środowiskiem burmistrza Końskich, którzy w ostatnich wyborach uczestniczyli pod szyldem Samorządni Ziemi Koneckiej. Jest też wiele osób, które szły w ostatnich wyborach pod szyldem Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego. Jest też sporo osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością.

Kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców „Ziemia Konecka”

Okręg numer 1-miasto i gmina Końskie

1. Piotr Słoka - 50 lat, Niebo. Leśnik, wykształcenie wyższe. Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Bezpartyjny. Radny dwóch kadencji Rady Miejskiej. Kandydat do Sejmu z listy Prawo i Sprawiedliwość. Przewodniczący Solidarność Leśników przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

2. Jarosław Lasota - 63 lata, Końskie. Lekarz chirurg. Samorządowiec od 1989 roku. Radny Rady Powiatu sześciu kadencji. Członek Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w kadencji 2014-2018. Znany ze swoich działań społecznych.

3. Krzysztof Jasiński - 62 lata, Końskie. Wiceburmistrz Miasta i Gminy Końskie dwóch ostatnich kadencji, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Końskich, wielokrotnie uzyskiwał mandat radnego Rady Miejskiej w Końskich oraz Rady Powiatu Koneckiego, działacz samorządowy od początku istnienia samorządu lokalnego w Końskich.

4. Beata Zbróg – 49 lat, od urodzenia mieszka w Dziebałtowie. Magister biologii, specjalizacja w zakresie fizjologii roślin. Ukończone studia podyplomowe: zarządzanie oświatą. Nauczyciel dyplomowany, od 26 lat pracuje w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie, a od 16 lat pełni funkcję dyrektorki szkoły. Jej pasje to ludzie, dobra książka, ogród, akwarystyka, krawiectwo. Mężatka, dorosły syn.

5. Stanisław Kacperski - 72 lata, Końskie. Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Końskich, członek Oddziału Okręgowego w Kielcach, członek Rady Seniorów przy Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, od 20 lat śpiewa w Chórze Parafialnym w kościele Chrystusa Odkupiciela, zaangażowany społecznik.

6. Urszula Jasińska – 51 lat, Górny Młyn. Nauczycielka w Szkole Podstawowej w Pomykowie, animatorka życia kulturalnego w Szkole oraz w miejscu zamieszkania, organizatorka lokalnych inicjatyw społecznych, festynów charytatywnych i imprez integrujących społeczność lokalną.

7. Cezary Struzik – 63 lata, Czerwony Most. Lekarz reumatolog. Wielokrotny kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Rady Powiatu. Człowiek o wielkim sercu i poświęceniu dla lokalnej społeczności.

8. Ewa Nowak – 64 lata, sołtyska wsi Modliszewice, wieloletnia pracownica Urzędu Miasta i Gminy Końskie na stanowisku inspektora, mężatka, matka dwóch synów, babcia trzech wnuczek. Społecznica udzielająca się na rzecz sołectwa Modliszewice.

9. Anna Dworak - 60 lat, Końskie. Ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie wydział analityki medycznej. Kierownik laboratorium w przychodni Południowa – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej zdrowie publiczne. Zainteresowania: taniec, muzyka.

10. Cezary Pilarski - 48 lat, Modliszewice. Aktywny działacz społeczny. Specjalista branży telekomunikacyjnej. Wykształcenie wyższe. Hobby – sport, podróże.

11. Grzegorz Młynarczyk - 56 lat, Kornica. Magister inżynier pożarnictwa starszy brygadier w stanie spoczynku, pochodzi z Kornicy. Ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie oraz administrację na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodową służbę rozpoczął w 1988 roku w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Końskich gdzie ostatnio zajmował stanowisko komendanta powiatowego. Od stycznia 2017 roku na emeryturze. Obecnie pełni funkcję członka zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Końskich, działa w Ochotniczej Straży Pożarnej Kornica, angażuje się w prace wspólnoty wiejskiej.

Okręg numer 2 - miasto i gmina Stąporków

1. Grzegorz Jóźwik – 53 lata, Stąporków. Leśnik, pracownik Nadleśnictwa Stąporków, bezpartyjny

2. Leon Gula – 67 lat, Niekłań Mały. Wieloletni samorządowiec, żonaty, troje dzieci, w przeszłości radny Rady Gminy Stąporków oraz Rady Powiatu Koneckiego. Społecznik, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Niekłaniu, wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stąporków i Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych.

3. Dorota Małgorzata Kowalczyk – 62 lata, Kozia Wola. Wieloletnia pracownica Biura Pracy oraz Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. Obecnie na emeryturze. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Koziej Woli.

4. Agnieszka Kalinowska – 50 lat, Stąporków. Wykształcenie wyższe – Administracja Publiczna. Pracuje jako urzędnik państwowy. Była asystentka poseł Prawa i Sprawiedliwości Anny Krupki. W 2015 roku kandydowała do Rady Gminy, a w 2018 roku do Rady Powiatu Koneckiego.

5. Stanisław Pietras – 59 lat, Wielka Wieś. Samorządowiec, społecznik, wieloletni radny Rady Gminy Stąporków, przewodniczący Rady Gminy Stąporków przez dwie kadencje.

6. Magdalena Zaleśna (Stępień) – 42 lata, Hucisko. Przedsiębiorca z wieloletnim stażem, prowadzi działalność z zakresu usług transportowych – przewóz osób. Branża gastronomiczna.

7. Eugeniusz Andrzej Surma – 57 lat, Modrzewina. Leśnik, bezinteresowny społecznik oddany udzielaniu pomocy potrzebującym.

Okręg numer 3 - gminy: Fałków, Radoszyce, Ruda Maleniecka

1. Paweł Pękala - 39 lat, Kapałów. Inżynier mechatronik, radny Rady Powiatu w Końskich, przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej, pracownik Urzędu Gminy w Fałkowie, specjalista do spraw pozyskiwania funduszy europejskich, koordynator projektów unijnych, przedsiębiorca.

2. Leszek Marek Myszkowski - 45 lat, Radoszyce. Mąż i ojciec dwóch córek, absolwent studiów na kierunku interwencja kryzysowa, współpraca z osobami uzależnionymi, studia podyplomowe na kierunku organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi, radny Rady Miejskiej w Radoszycach i przewodniczący komisji rewizyjnej, wykonujący zawód policjanta.

3. Anna Wąsik - 59 lat, Radoszyce. Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia generała brygady Antoniego Hedy–Szarego w Radoszycach, inicjatorka i współorganizatorka inicjatyw realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

4. Teresa Basiak - 64 lata, Radoszyce. Emerytka, zaangażowana w życie społeczne jako przewodnicząca Koła Związku Emerytów i Rencistów w Radoszycach, członkini Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i chóru parafialnego.

5. Agnieszka Kuleta - 45 lat, Młotkowice. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, wiceprezes ,,Samorządowej Spółdzielni Socjalnej", posiadająca doświadczenie zawodowe we współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz w obszarze pomocy społecznej.

6. Damian Rozmus - 31 lat, Radoszyce. Prawnik, radny Rady Powiatu w Końskich będący przewodniczącym Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego oraz członkiem Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty, inspektor Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach, wykładowca i szkoleniowiec administracji publicznej, aktywny społecznik w środowisku lokalnym, absolwent z wyróżnieniami prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, laureat „Studenckiego Nobla”, wielokrotny stypendysta między innymi: Premiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za znaczące osiągnięcia samorządowo–naukowe. W rozwiązanym ostatnio zarządzie powiatu pełnił funkcję członka zarządu.

Okręg numer 4 - gminy Gowarczów, Smyków, Słupia Konecka

1 Józef Śliz – 61 lat, Końskie. Wieloletni wójt gminy Smyków - przez trzy kadencje, autor wielu ciekawych pomysłów oraz zrealizowanych inwestycji w gminie Smyków.

2. Wiesław Szczerbiński - 58 lat, Pilczyca. Większość życia zajmował się lecznictwem zwierząt. Zdobył również doświadczenie samorządowe, pełniąc funkcję radnego gminy Słupia Konecka.

3. Tomasz Słoka - 67 lat, Gowarczów, żonaty, troje dorosłych dzieci, trzy wnuczki. Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz podyplomowe prawo pracy. Staż pracy od 1973 roku na stanowiskach od referenta do dyrektora. Od 2002 roku do 2014 pełnił funkcję wójta gminy Gowarczów. Aktualnie na emeryturze.

4. Katarzyna Kołodziejczyk - 31 lat, Kozów. Magister filologii polskiej, bibliotekoznawca, nauczycielka przyrody i plastyki w Szkole Podstawowej w Górnikach. Prywatnie żona i matka 7 letniego syna Ksawerego. Interesuje się geografią i podróżami.

5. Ilona Gad – 49 lat, Komaszyce. Wieloletnia księgowa, radna gminy Gowarczów poprzedniej kadencji, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Gowarczów, inicjatorka wielu inicjatyw społeczno-kulturalnych w swoim okręgu wyborczym oraz animatorka życia społecznego sołectwa. Mężatka, dwóch dorosłych synów.

Uwaga! Na echodnia.eu już wkrótce sondaże wyborcze przed wyborami do Rady Powiatu. W niedzielę 16 czerwca od godziny 21 Noc Wyborcza na echodnia.eu i na bieżąco aż do rana wyniki wyborów.

Wyborcze ciekawostki - ZOBACZ TU Najstarsi i najmłodsi, znani lekarze i...wojna wójtów - wszystko o kandydatach do Rady Powiatu Koneckiego

POLECAMY RÓWNIEŻ:

Te imiona kiedyś były obciachem, a teraz biją rekordy popularności
Najpiękniejsze polskie cheerleaderki. Zdjęcia


Praca marzeń. 10 najlepszych ofert pracy10 najdłuższych małżeństw w świecie show-biznesuWille i pałace najbogatszych Polaków. Zobacz, jak mieszkająTe kraje omijaj szerokim łukiem! Zobacz rankingIle kosztuje wychowanie dziecka w Polsce?


ZOBACZ TAKŻE: Otyłość zabija Polaków. Problem dotyczy już dzieci

Źródło: vivi24

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

a gdzie Pan z telekomunikacji się tak aktywnie udziela.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3