Odeszli na zawsze - zostali w naszej pamięci. Wspominamy zmarłych (cześć 2)

Przygotowała Anna KRAWIECKA z zespołem
sxc.hu
Jak zwykle, w związku z Dniem Wszystkich Świętych, publikujemy nazwiska zmarłych, związanych z regionem świętokrzyskim, którzy odeszli na zawsze, ale pamięć o nich żyje i przetrwa nie tylko wśród najbliższych.

CZERWIEC 2011

Bronisława Marianna Banasik
Z domu Kubiak. Żyła 85 lat. Była zasłużonym dla środowiska medycznego lekarzem stomatologiem, wieloletnim powiatowym inspektorem do spraw stomatologii. Pracowała w kieleckich przychodniach przy ulicy Mickiewicza, Paderewskiego, Ogrodowej, Mielczarskiego, Moniuszki i Zagórskiej. Pod jej kuratelą doskonaliły się kolejne pokolenia kieleckich dentystów.

Marian Bednarz
Żył 88 lat. Był bohaterskim żołnierzem, porucznikiem 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, adiutantem dowódcy Witolda Józefowskiego, walczył pod pseudonimem "Sosna". Po odzyskaniu niepodległości został współorganizatorem budowy pomników w Zawidzy, gdzie zostali zabici i ranni żołnierze Armii Krajowej w Cebrze, gdzie zginęli żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, zabiegał o postawienie pomnika poświęconego Bohaterom Września 39 na cmentarzu w Skotnikach. Był honorowym prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Andrzej Babiński
Żył 70 lat. Był absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, jednym z założycieli Stowarzyszenia Żeromszczacy w Kielcach, samorządowcem związanym z Unią Wolności, radnym Rady Miejskiej w Kielcach w latach 1969-1973; 1990-1994; 1994-1998; przewodniczącym Rady Miejskiej w latach 1993-1994 oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w latach 1990-1993. Był także działaczem spółdzielczym, członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Armatury, aktywnym członkiem Kieleckiego Bractwa Anrzejowego.

Elżbieta Grzebieniowska-Ostachowska
Żyła 58 lat. Należała do Błękitnego Szczepu Dzieci Gór, była instruktorem, pełniła funkcję przybocznej w 102 Kieleckiej Drużynie Harcerskiej. Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej, uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Staż odbyła na Politechnice w Zurychu. Pracowała w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Kielcach oraz Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kielcach. Od chwili utworzenia Wydziału Architektury na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach była pracownikiem naukowo-dydaktycznym.

Ewa Kmiecik-Pabjan
Żyła 40 lat. Była prokuratorem Prokuratury Okręgowej, w marcu 2007 roku została szefem Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód.

Sabina Kubeczko
Żyła 103 lata! Mieszkała w Donatkowicach, była jedną z najstarszych mieszkanek gminy Kazimierza Wielka.

Czesław Lewinowski
Był profesorem, projektantem i ekspertem konstrukcji drogowych, dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej, kierownikiem Katedry Dróg i Inżynierii Ruchu, cenionym nauczycielem akademickim. Kandydował do Sejmu w 1991 roku popierany przez Świętokrzyską Unię Socjaldemokratyczną.

Benon Łączek
Żył 67 lat. Pochodził z Łachowa. Był pierwszym przewodniczącym włoszczowskiej Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, został internowany za swoją działalność. Po zmianach ustrojowych sprawował mandat radnego gminy Włoszczowa przez dwie kadencje od 1990 do 1998 roku, był naczelnikiem Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji w Urzędzie Gminy, a w latach 1998-2003 prezesem zarządu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie.

Andrzej Rogoziński
Żył 43 lata. Był nauczycielem, wieloletnim trenerem, działaczem i prezesem, a ostatnio dyrektorem Klubu Sportowego Piast Stopnica, który w 1998 roku reaktywowano z jego inicjatywy. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym, w trzy dni po tym, gdy zespół Piast Stopnica zapewnił sobie awans do klasy okręgowej. W Stopnicy trenuje dwóch jego synów.

Henryk Tynkowski
Żył 87 lat. Był komendantem Straży Pożarnej w Starachowicach, służbę pełnił nieprzerwanie od 1 czerwca 1953 roku do dnia 31 sierpnia 1984 r. początkowo w Miejskiej Komendzie Straży Pożarnej a później na skutek zmian systemowych i reorganizacji w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

LIPIEC 2011

Stanisław Bednarski
Żył 100 lat! Był jednym z najstarszych mieszkańców ziemi koneckiej. Zmarł w pół roku po jubileuszowych urodzinach.

Ryszard Chrobot
Był kuratorem sądowym dla nieletnich Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, znaną postacią jędrzejowskiego świata kultury.

Jerzy Dyląg
Żył 91 lat. Był żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie przez wiele lat pracował jako kierownik służb zaopatrzenia kieleckich przedsiębiorstw komunalnych. Był budowniczym kościoła św. Józefa Robotnika.

Jolanta Iłłakowicz
Walczyła w oddziałach Armii Krajowej. Była znanym kieleckim adwokatem od 1956 roku, radcą prawnym wielu instytucji.

Andrzej Liebrecht
Żył 95 lat. Był znakomitym inżynierem elektrykiem, długoletnim pracownikiem kieleckiego Miastoprojektu, współtwórcą wielu obiektów w mieście i regionie, uznanym fachowcem, nestorem kieleckich projektantów. Był też długoletnim członkiem władz oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Roman Lulek
Był doktorem habilitowanym, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownikiem Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii. Pracował jako organista w kilku kościołach lubelskich, a także jako nauczyciel w szkołach muzycznych państwowych i kościelnych w Lublinie, Radomiu i Sandomierzu. Występował na koncertach w Polsce i za granicą. Był inicjatorem i organizatorem cyklicznych koncertów organizowanych w Lublinie, Opatowie, Sandomierzu i Tarnobrzegu.

Józef Pająk
Żył 86 lat. Był zasłużonym, wieloletnim sołtysem wsi Okrągła. Swoją funkcję społeczną pełnił tam przez 36 lat, do 1998 roku.

Marian Piwowarczyk
Żył 65 lat. Pochodził z Dankowa Małego. Był radnym gminy Włoszczowa w kadencji 2002-2006.

Paweł Poświat
Żył 29 lat. Był żołnierzem, starszym szeregowym, zginął w Afganistanie. Został ranny, kiedy pod prowadzonym przez niego "Rosomakiem" eksplodował ładunek wybuchowy, zmarł w skutek odniesionych obrażeń. Pośmiertnie mianowano go do stopnia sierżanta. Na misji w Afganistanie przebywał około stu dni. Służył w wojsku od 2003 roku. W kraju pracował jako kierowca w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Został pochowany w rodzinnym Jędrzejowie.

Maria Teresa Prochowska-Frańczak
Żyła 74 lata. Legenda sandomierskiej Solidarności. Była nauczycielem i wychowawcą, uczestniczką solidarnościowej opozycji za co została aresztowana w 1984 roku. W 1993 roku kandydowała do Sejmu z listy Katolickiego Komitetu Wyborczego Ojczyzna.

Aleksandra Sieradzan
Żyła 77 lat. Była kieleckim lekarzem, specjalistą ginekologii i położnictwa. Została pochowana w rodzinnej parafii w Łukowej.

Florian Sosnowy
Żył 72 lata. Był długoletnim prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROMO w Końskich.

Leszek Stańczyk
Żył 55 lat. Był współwłaścicielem znanego ośrodka wczasowego Łucznik w Sielpi.

Kazimierz Świątek
Żył 96 lat. Był pierwszym w dziejach Honorowym Obywatelem Miasta Pińczów, a tytuł ten nadano mu w czerwcu 2000 roku na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ponidzia - jego ojciec był rodowitym pińczowianinem. W wieku 3 lat został zesłany wraz z rodziną na Syberię. Po powrocie wstąpił do seminarium duchownego w Pińsku i w 1939 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Już jako kapłan został aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci; dwa miesiące znajdował się w celi śmierci. Wyroku nie wykonano z powodu wybuchu wojny - agresji Niemiec na Związek Radziecki w 1941 roku. W 1944 roku został ponownie aresztowany i zesłany na 10 lat do łagrów - na Syberię, a potem w okolice Workuty, za koło podbiegunowe. Po powrocie do Pińska zaangażował się w odbudowę tamtejszej katedry i działalność duszpasterską. W 1991 roku został pierwszym arcybiskupem metropolitą nowo powstałej archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Sprawował tę funkcję do przejścia na emeryturę w 2006 roku. W 1994 roku papież Jana Paweł II podniósł go do godności kardynała.

Józef Świtoń
Żył 79 lat. Był majorem rezerwy, inżynierem, który swoje zawodowe życie związał z Kielcami, jako oficer w Brygadzie Łączności jednostki na kieleckim Stadionie. Uczył telekomunikacji w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Mirosław Turek
Był przez wiele lat dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku.

Leszek Woźnicki
Żył 72 lata. Był kieleckim artystą plastykiem. Od 1957 roku ilustrował czasopisma. Od 1968 roku, jako członek Związku Polskich Artystów Plastyków przedstawiał indywidualne ekspozycje rysunku i malarstwa. Uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę artystyczną i wydawniczą, zajmował się projektowaniem form przemysłowych, opakowań, tkactwem artystycznym, konserwacją malarstwa, tkanin oraz drobnymi formami rzeźbiarskimi. Z zamiłowania był radiestetą, zielarzem i społecznikiem.

Andrzej Zalewski
Żył 87 lat. Był nestorem dziennikarzy radiowych i telewizyjnych prezenterów pogody. Pochodził z Sieradowic koło Bodzentyna. W czasie II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną jako Związek Harcerstwa Polskiego, a później żołnierz Armii Krajowej. Był utajnionym wywiadowcą, do akcji “Burza". Pracował dla legendarnego dowódcy Jana Piwnika “Ponurego" i Nurta. Od lat 50. XX wieku tworzył radiowe i telewizyjne programy o tematyce rolniczej i meteorologicznej. W 1964 roku został stypendystą Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych oraz Rządu Austriackiego, a w 1978 roku - Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Od 1990 roku do ostatnich chwil życia prowadził Ekoradio. W 2002 roku zainicjował akcję Święto Polskiej Niezapominajki, które krzewił także w rodzinnych stronach. Nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Chmielnika.

Ważne

Ważne

Przygotowując tę listę wspomnień posługiwaliśmy się przede wszystkim nekrologami i kondolencjami, które zamieściliście Państwo od 1 listopada 2010 do 31 października 2011 roku w "Echu Dnia".

SIERPIEŃ 2011

Zbigniew Ciałowicz
Żył 74 lata. Był doktorem nauk technicznych, twórcą wielu przedsięwzięć budowlanych na Kielecczyźnie, dyrektorem Kombinatu Budowlanego w Ostrowcu, PBRol w Pińczowie, Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego w Kielcach, Kombinatu Miejskiego w Kielcach i innych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej Exbudu, wykładowcą i biegłym rzeczoznawcą z zakresu budownictwa.

Zofia Czyżyk
Była przez wiele lat pedagogiem - pianistą w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach.

Kazimierz Dusza
Żył 69 lat. Był przedsiębiorcą, działaczem samorządowym, byłym wiceprzewodniczącym buskiej Rady Powiatu.

Jan Garycki
Żył 86 lat. Od maja 1942 roku był żołnierzem Armii Krajowej, o pseudonimie Pakosz. Do partyzantki skierowany został z drużyny harcerskiej, której drużynowym był Zygmunt Kwas. Trafił do oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Antoniego Hedę, legendarnego "Szarego". Był żołnierzem drugiej kompanii 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, dowodzonej przez podporucznika "Jelenia" - Ludwika Wichurę. Brał udział w potyczkach, obławach, bitwach: pod Radoszycami, Trawnikami, Szewcami i Kurzaczami. Po wojnie został zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, wiceprezesem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego. Przez kilkanaście lat był inicjatorem, autorem scenariuszy i prowadzącym uroczystości miejskie o charakterze patriotycznym, poświęcone rocznicom między innymi wybuchu i zakończenia II wojny światowej na cmentarzu Wojskowym oraz cmentarzu Partyzanckim w Kielcach.

Jan Hatys
Żył 77 lat. Był nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a potem Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Stefan Szczęsny Judycki
Po wybuchu II wojny światowej brał udział w walce obronnej kraju, uciekł z niewoli niemieckiej 25 września 1939. W czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1941-1944 był członkiem 4 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej o pseudonimie " Werchrata", uczestnikiem grup dywersyjnych, brał udział w akcji "Burza". Po wojnie był cenionym pedagogiem szkolnictwa ekonomicznego w Kielcach, nauczycielem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach, profesorem szkół średnich, wizytatorem w Okręgowym Ośrodku Metodycznym oraz przy Kuratorium Oświaty i Wychowania, rzeczoznawcą Ministerstwa Finansów.

Helena Lidia Koziara
Żyła 68 lat. Była prawnikiem, zasłużoną pracownicą Centrali Handlu Zagranicznego w Warszawie. W ostatnich latach życia przeprowadziła się na ukochaną Ziemię Świętokrzyską. Tu ofiarowała Muzeum Regionalnemu w Chrobrzu bardzo cenne dokumenty z 1906 roku, dotyczące parcelacji gruntów. Została pochowana w Czarnocinie.

Helena Łojek
Z domu Szafrańska. Żyła 90 lat. Była żołnierzem Armii Krajowej o pseudonimie "Lena Iskra". Po wojnie wychowała wiele pokoleń młodzieży ucząc języka polskiego, krzewiąc zamiłowania i szacunek dla kultury.

Teresa Marzec
Żyła 82 lata. Była historykiem sztuki, artystą plastykiem i aktorką kieleckiego Teatru Lalki i Aktora Kubuś w latach 1960-1986. Przygotowywała między innymi inscenizacje na rekolekcje dla osób niepełnosprawnych w Szewnej koło Ostrowca, wspierała swą twórczością ideę budowy hospicjów.

Stefan Mazur
Był wieloletnim dyrektorem i nauczycielem chemii w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie - (lata 1976 - 1993). Zostanie zapamiętany jako wspaniały nauczyciel, który cieszył się poważaniem i autorytetem wśród pracowników i uczniów.

Cecylia Niebudek
Była przez wiele lat sołtysem Bodzentyna.

Janina Piasecka
Z domu Bańcer. Żyła 75 lat. W latach 1962-1993 była kierownikiem przetwórni owocowo-warzywnych w Radzicach koło Drzewicy i w Gracuchu koło Końskich.

Stanisław Sińczak
Był przez wiele lat dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zaleziance.

Florian Sosnowy
Żył 72 lata. Był przez wiele lat prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROMO w Końskich, zasłużonym dla rozwoju sieci drogowej powiatu koneckiego.

Wojciech Starzyński
Żył 85 lat. Od 1937 roku związany był z harcerstwem. W latach 1962-1964 był komendantem ostrowieckiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego, a w latach 1966-1981 komendantem IV Szczepu przy Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Założył i kierował Świętokrzyskim Kręgiem imienia Bogusławy Januszówny w Ostrowcu, przewodniczył Świętokrzyskiemu Kręgowi Seniorów i Starszyzny Harcerskiej. W 2009 wydał książkę "Wilga", poświęconą 70. rocznicy bohaterskiej postawy ostrowieckich harcerek i harcerzy ratujących życie rannym żołnierzom ze zbombardowanych transportów jadących na front.

Maciej Wójcicki
Żył 76 lat. Był lekarzem medycyny, endokrynologiem, śpiewakiem operowym, malarzem, karykaturzystą, autorem książki "Co Pan zaśpiewa, doktorze". Pochodził z miejscowości Ostrożanka niedaleko Starachowic i tam podjął pracę w szpitalu miejskim. Później przeniósł się do Gdyni, gdzie pracował w zawodzie lekarza niemal do końca życia. W połowie lat 70-tych skończył studia muzyczne, został solistą opery Bałtyckiej.

Urszula Zach-Tomków
Była kielecką lekarką pediatrą, oddaną dzieciom.

WRZESIEŃ 2011

Zofia Anusiewicz
Była chodzącą historią kieleckiego ratownictwa, lekarzem medycyny, anestezjologiem. Pracowała, a właściwiej napisać służyła chorym kilkadziesiąt lat w Pogotowiu Ratunkowym w Kielcach.

Stanisław Banasik
Żył 77 lat. Był doświadczonym rzemieślnikiem, mistrzem lakiernictwa samochodowego.

Antoni Biskup
Żył 75 lat. Był świetnym, obleganym przez pacjentów, kieleckim lekarzem okulistą.

Andrzej Maria Deskur
Żył 87 lat. Kardynał, który pochodził z Sancygniowa koło Pińczowa, zmarł w Rzymie. Był współpracownikiem kilku papieży, od Piusa XII do Jana Pawła II, przewodniczącym Papieskiej Komisji do spraw Środków Społecznego Przekazu, bliskim przyjacielem Karola Wojtyły, przez pewien czas jego spowiednikiem. Gdy w Watykanie przyjmował gości z województwa świętokrzyskiego zawsze ze wzruszeniem wspominał pałac w Sancygniowie zbudowany w 1882 roku przez jego ojca Andrzeja Deskura i Gimnazjum imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach, do którego uczęszczał. Jego wielką pasją była literatura, w 2005 roku ukazały się jego "Sonety Rzymskie".

Kazimierz Dusza
Żył 69 lat. Był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Buskiego. W październikowych wyborach parlamentarnych miał jako jedyny kandydować do Senatu, z ramienia świętokrzyskiej Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80.

Krzysztof Godowski
Żył 68 lat. Był nauczycielem, wychowawcą, działaczem społecznym, wiceprezesem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach.

Witold Kania
Żył 67 lat. Był burmistrzem miasta i gminy Pińczów w latach 1992 - 1998, przedtem radcą prawnym i przez 2 lata, dyrektorem generalnym Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym regionu. Dzięki Witoldowi Kani oraz jego teściowi Wacławowi Żelichowskiemu upamiętniono miejsca związane z bitwą pod Grochowiskami.

Marian Kowalski
Żył 73 lata. Ksiądz kanonik z Krasocina. Kapłanem był przez 46 lat. Swoją pracę duszpasterską w Krasocinie rozpoczął w 1981 roku. Wcześniej przez 20 lat pracował w kieleckiej katedrze. Jako katecheta uczył między innymi obecnego prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego. W Krasocinie przez prawie pół wieku uczył dzieci religii w szkołach. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Doroty i Świętej Tekli w Krasocinie był jego dziełem życia.

Tadeusz Łubkowski
Żył 66 lat. Był przez wiele lat niezawodnym ankieterem Centrum Badania Opinii Społecznej. Przedtem, po ukończeniu studiów w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, został skierowany do pracy w jednostce wojskowej w Kielcach. Po odejściu do rezerwy w stopniu podpułkownika podjął pracę na stanowisku naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa w I., oddziale PKO BP w Kielcach.

Adam Łukomski
Był znakomitym prawnikiem, został wpisany na listę adwokatów w 1974 roku. Pomimo ciężkiej choroby do ostatnich dni swojego życia wykonywał obowiązki zawodowe. Ponadto zaangażował się w działalność społeczną, był posłem na Sejm w latach 1991-1993 wybranym z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. Aktywnie uczestniczył w akcji pomocy prawnej dla opozycji jako obrońca w procesach politycznych, w uznaniu zasług otrzymał tytuł honorowego członka NSZZ Solidarność.

Tadeusz Macierewicz
Żył 85 lat. Był przez wiele lat kierownik Działu Transportu Kieleckiego Wydawnictwa Prasowego.

Jan Patulski
Był przez wiele lat nauczycielem języka rosyjskiego i opiekunem szkolnych kursów prawa jazdy w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Edward Przybyś
Żył 80 lat. Był lekarzem kardiologiem. Urodził się w podradomskim Skaryszewie, a po skończeniu studiów medycznych rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie przeszedł wszystkie szczeble lekarskiej pracy, od młodszego asystenta do ordynatora. Zorganizował wzorcowy ośrodek diagnostyki elektrokardiologicznej, tu pod jego kierunkiem młodzi lekarze czynnie leczyli ostre zawały serca.

Janusz Szczęśniak-Szlagowski
Żył 84 lata. Był żołnierzem Szarych Szeregów, 3 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej w oddziale "Szarego", używał pseudonimów: "Marmur", "Mamut". Po wojnie był komendantem Organizacji Społeczno-Wychowawczej "Strzelec" w Kielcach, pracował w budownictwie.

Marek Szewczyk
Żył 61 lat. Był zawodowo związany z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, a przedtem pełnił funkcję dyrektora Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego w Kielcach. Od 20 lat był doradcą podatkowym Biura Rachunkowego "Marta".

Eugeniusz Wdowiak
Całe swoje życie poświęcił działalności pożarniczej i od 14 roku życia był druhem ochotnikiem a po osiągnięciu pełnoletności i zdobyciu wyszkolenia pożarniczego pracował w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Machowie, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie i Zawodowej Straży Pożarnej. Po przejściu na emeryturę aktywnie pracował w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej Pliskowola, pełniąc funkcję prezesa. W roku 1998 został powołany do pełnienia funkcji komendanta oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Osieku. Funkcję tą pełnił nieprzerwanie przez 13 lat.

PAŹDZIERNIK 2011

Tadeusz Amboży
Żył 71 lat. Był nauczycielem muzyki w Studium Nauczycielskim i Szkole Muzycznej w Końskich.

Marek Bogumił
Żył 58 lat. Był od 2006 roku prezesem Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, a przedtem, w latach 1999-2002 starostą starachowickim. Pracę rozpoczynał jako mistrz laboratorium w Fabryce Samochodów Ciężarowych. Potem pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej Wanacja na stanowiskach dyrektora do spraw przygotowania produkcji i zastępcy dyrektora do spraw budów.

Piotr Chmielewski
Żył 37 lat. Początkowo był dyrektorem drukarni RR Donnelley w Kielcach. Później, po przeniesieniu oddziału do Starachowic, szefował tam tamtejszemu zakładowi. Zmarł tragicznie podczas prac budowlanych w swoim domu pod Krakowem.

Władysław Chochół
Żył 79 lat. Był naczelnikiem miasta Sandomierza w latach 1977-1978.

Marian Detka
Był lekarzem chirurgiem, dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach. Tam też przyjmował pacjentów w poradni chirurgicznej.

Stanisław Jarosz
Był zasłużonym działaczem Ruchu Ludowego, radnym miasta Kielce przez kilka kadencji, do 1990 roku.

Elżbieta Juszczyk
Żyła 59 lat. Była przez wiele lat pracownicą oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sandomierzu, organizatorką wielu imprez między innymi dla najmłodszych - uczniów i przedszkolaków, popularyzujących ziemię sandomierską.

Jerzy Kapuściński
Żył 71 lat. Był regionalistą, krajoznawcą, przyrodnikiem i przewodnikiem świętokrzyskim, stałym konsultantem Politechniki Świętokrzyskiej w sprawach historii, techniki i przemysłowego dziedzictwa narodowego. Od 1959 roku należał do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, którego był członkiem honorowym. Jako instruktor krajoznawstwa Polski był wykładowcą na szkoleniach dla przewodników. Napisał wiele publikacji popularyzujących region świętokrzyski i jego przyrodę.

Elżbieta Kimbar
Była lekarzem medycyny, internistą oddanym swoim pacjentom, kierownikiem Zakładowej Przychodni Lekarsko-Rehabilitacyjnej Spółki Akcyjnej Rozwój w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jan Łuczak
Żył 48 lat. Był założycielem, od 2005 roku prezesem i głównym udziałowcem Dolnośląskich Surowców Skalnych - jednego z największych producentów kruszyw budowlanych w Polsce oraz Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych. Zbudował i zorganizował przedsiębiorstwo spółki od podstaw, gromadząc w DSS profesjonalny zespół specjalistów i menedżerów z branży. Przedtem, od 1989 roku działał w branży surowców skalnych, jednocześnie inwestując i prowadząc przedsięwzięcia w takich dziedzinach jak telekomunikacja i finanse.

Adolf Łyżwa
Żył 75 lat. Był konstruktorem i technologiem amunicji w Zakładach Metalowych Mesko. Wykładał w Wyższej Szkole Inżynierskiej i Politechnice Świętokrzyskiej. Znalazł się w gronie inicjatorów starań o przyłączenie wsi Skarżysko Książęce do Skarżyska-Kamiennej. Już będąc na emeryturze, aktywnie pracował w skarżyskim oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zawsze interesował się sprawami Mesko i szkół technicznych w mieście, był niekwestionowanym mentorem skarżyskich inżynierów.

Andrzej Markowski
Żył 69 lat. Był radnym Rady Miasta w Starachowicach przez trzy kadencje, od 1994 do 2006 roku, działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przez wiele lat pracował w Fabryce Samochodów Ciężarowych. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym w okolicach Łomży.

Wacław Pałęga
W czasie II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej. Po jej zakończeniu na całe życie związał się ze świętokrzyskimi lasami. Pracował jako leśniczy, a potem szef Nadleśnictwa Skarżysko. Jego wiedza i obserwacje pomagały w przygotowaniu naukowych publikacji na temat walorów przyrodniczych powiatu. W 2009 roku był jednym z inicjatorów posadzenia Dębów Katyńskich przy szkołach.

Helena Pawlak
Żyła 70 lat, Mieszkała w Jędrzejowie. Żona Mirosława Pawlaka, wieloletniego posła ziemi jędrzejowskiej. Zmarła po wieloletniej chorobie. Pawlakowie byli małżeństwem od ponad 30 lat.

Wiktoria Siwoń
Była cenioną nauczycielką języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Szczepan Stefański
W Kielcach w wieku 75 lat zmarł Szczepan Stefański, znany kielecki bokser. Występował w wadze ciężkiej, w 1960 roku był mistrzem okręgu kieleckiego. Był zawodnikiem Wojskowego Klubu Sportowego Korona Kielce, Błękitnych Kielce - w 1962 roku pomógł temu zespołowi w awansie do pierwszej ligi.

Józef Szymański
Żył 80 lat. Uzyskał dwa tytuły profesorskie podczas pracy naukowej w Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Uniwersytecie Warszawskim i Instytucie Historii w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Był wybitnym historykiem, ekspertem w dziedzinie heraldyki, autorem licznych publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego - "Nauki pomocnicze historii". Specjalizował się też w dziejach społecznych średniowiecznej Polski i edytorstwie historycznym. W latach 1995 - 1998 był twórcą i pierwszym rektorem Studium Generale Sandomiriense - Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, aktywnym członkiem Towarzystwa Naukowego, nadano profesorowi Szamańskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Jan Śnieżyński
Żył 71 lat. Był wikariuszem parafii w Kałkowie. Pochodził z Braiłowie, koło Winnicy, na Ukrainie. W czasach Związku Radzieckiego, po wielkich perypetiach, otrzymał święcenia kapłańskie w Rydze. Najdłużej, bo 25 lat, był proboszczem parafii w Tbilisi z Gruzji. Od 10 lat był w Polsce, sprawował posługę duszpasterską w sanktuarium w Kałkowie.

Marian Tusznio
W wieku 69 lat zmarł Marian Tusznio, znany w latach 60-tych dwudziestego wieku, czołowy polski pięściarz wagi lekkiej i lekkopółśredniej reprezentujący najpierw Granat Skarżysko, a potem Błękitnych Kielce.

Stefan Zagnieński
Żył 85 lat. Był w czasie wojny porucznikiem 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, przybrał pseudonim "Bystry", uczestniczył w Akcji "Burza". Był też przewodnikiem świętokrzyskim, prezesem Koła Przewodników Świętokrzyskich oraz kierownikiem Biura Obsługi Ruchu Turystycznego.

Menedżer sportowy - zbawienie czy zło konieczne?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie