MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wybory 2024. Karol Picheta, nowy wójt Strawczyna bez tajemnic. Rodzina jest jego fundamentem

Paula Goszczyńska
Paula Goszczyńska
Karol Picheta z ukochaną rodziną. Więcej na kolejnych zdjęciach.
Karol Picheta z ukochaną rodziną. Więcej na kolejnych zdjęciach. Archiwum prywatne
Wybory samorządowe odbyły się 7 kwietnia 2024 roku - pierwsza tura i 21 kwietnia - druga tura. Na echodnia.eu. prezentujemy zwycięzców wyborów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Karol Picheta, nowy wójt Strawczyna.

Karol Picheta, nowy wójt Strawczyna bez tajemnic

Karol Picheta, były zastępca wójta gminy Strawczyn startował na wójta z Komitetu Wyborczego Wyborców Nowoczesna Gmina Strawczyn Karol Picheta. W pierwszej turze wyborów samorządowych Karol Picheta otrzymał najwięcej głosów. Razem z nim do drugiej tury awansowała Ewa Wawrzeńczyk.

W drugiej turze Karol Picheta otrzymał 51,02 procent głosów, czyli 2634 głosy. Ewa Wawrzeńczyk zdobyła 48,98 procent, czyli 2529 głosów.

Karol Picheta prywatnie

Karol Picheta ma 45 lat. Mieszka w Promniku. - Urodziłem się tutaj i całe moje życie związane jest z tą ziemią. To tutaj nauczyłem się wartości takich jak solidarność, odpowiedzialność i ciężka praca. Wierzę, że potencjał, jaki w sobie mam, wiedzę, energię i doświadczenie, mogę skutecznie wykorzystać do tego, aby gmina, w której wychowałem się od dziecka była miejscem jeszcze lepszym do życia. Bardzo mi na tym zależy – mówi wójt.

Od 25 lat jest mężem Eweliny. Ma dwoje dzieci: córkę Anastazję i syna Filipa. - Rodzina jest dla mnie niezwykle ważna, a wsparcie, które od niej otrzymuję, stanowi fundament mojego życia. Zawsze mogę liczyć na bliskich, co jest dla mnie ogromną wartością i motywacją w codziennych działaniach – podkreśla.

Zdecydowaną większość wolnego czasu poświęca na działalność społeczną w Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku. Jest to jego pasja, a pomoc drugiemu człowiekowi to sens jego życia. Lubi też spędzać czas w gronie najbliższych, rodziny i przyjaciół. Lubi zwierzęta i jest hodowcą królików. Lubi też prace w przydomowym ogrodzie.

Jeździ samochodem marki Nissan Qashqai z 2007 roku. Ma 191 centymetrów wzrostu, niebieskie oczy i włosy w kolorze ciemny blond.

Zobacz galerię prywatnych zdjęć Karola Pichety

Karol Picheta – wykształcenie i kariera zawodowa

Wykształcenie: Wyższe, Wyższa Szkoła Umiejętności, Wydział Nauk Ekonomicznych w Kielcach, kierunek Finanse i Bankowość.
- Od ponad dwudziestu czterech lat moja zawodowa i społeczna droga związana jest nierozerwalnie z Gminą Strawczyn. Pracując na różnych stanowiskach, od stażysty po zastępcę wójta, miałem niepowtarzalną okazję poznawać naszą gminę od podszewki. Moje doświadczenie w pracy urzędowej, działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz bezpośrednie zaangażowanie w życie społeczne pozwoliły mi zrozumieć potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców – mówi Karol Picheta.

Jak wyglądała kariera zawodowa Karola Pichety? W 1999 roku odbył staż w Urzędzie Gminy w Strawczynie. Od 2000 do 2001 roku Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie; Od 2002 roku do 2009 roku inspektor do spraw dróg w Urzędzie Gminy w Strawczynie; Od 2009 do 2019 roku podinspektor do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Strawczynie. Od 2019 roku zastępca wójta gminy Strawczyn.

Od 1999 roku pełni funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku. Od 2010 roku jestem prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Strawczynie.

Karol Picheta – dlaczego startował w wyborach?

- Startuję w wyborach na Wójta Gminy Strawczyn, ponieważ jestem przekonany, że moje wieloletnie doświadczenie, wiedza samorządowa i doskonała znajomość potrzeb naszej społeczności, przyczynią się do dalszego skutecznego rozwoju gminy Strawczyn i poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców. Decyzja o kandydowaniu na stanowisko wójta nie jest decyzją podjętą pochopnie. To wynik wielu rozmów, przemyśleń i przede wszystkim chęci służenia społeczności, która jest dla mnie najważniejsza. Jako wójt, będę kontynuował pracę na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju edukacji, kultury, infrastruktury oraz ochrony naszego środowiska. Zależy mi, aby każdy mieszkaniec czuł się wysłuchany i żeby jego opinia miała realny wpływ na podejmowane decyzje. Moim mottem zawsze było działanie - realne działanie, które przekłada się na konkretne efekty. Wiem, że wprowadzenie nowatorskich rozwiązań związanych z efektywnym zarządzaniem uczynią gminę Strawczyn jeszcze lepszym miejscem do życia dla nas i dla naszych dzieci – tłumaczył przed wyborami.

Karol Picheta, wójt Strawczyna w kadencji 2024-2029, najważniejsze punkty programu

- Mój program wyborczy jest efektem mojego wieloletniego doświadczenia i zaangażowania w życie gminy Strawczyn, ale także świeżego spojrzenia na nasze wspólne potrzeby. Dla mnie liczą się konkretne, realne działania, które przyniosą wymierne korzyści dla nas wszystkich, poprawiając jakość życia naszych mieszkańców. Nie obiecuję niemożliwego - moje założenia są oparte na solidnych fundamentach i realnej wizji rozwoju, która jest możliwa do osiągnięcia w nadchodzącej kadencji – podkreśla Karol Picheta.

Oto kluczowe punkty, na których opiera się jego program:

 • 1. Rozwój infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej. - Nieustannie będę pracował nad rozbudową i modernizacją infrastruktury, aby sprostać potrzebom rosnącej liczby mieszkańców. Moje doświadczenie zapewnia skuteczne pozyskiwanie funduszy na te celowe inwestycje – mówi.
 • 2. Wsparcie dla przedsiębiorców i rozwój gospodarczy. - Powołam Gminną Radę Przedsiębiorców i poczynię starania w utworzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej, aby przyciągnąć nowych inwestorów i tym samym stworzyć nowe miejsca pracy, a gminie zapewnić wpływy z podatków. Planuję również wprowadzenie doradztwa biznesowego dla lokalnych przedsiębiorstw – podkreśla.
 • 3. Efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych. - Utworzę komórkę specjalizującą się w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, co pozwoli na realizację ambitnych projektów bez nadmiernego obciążania budżetu gminy – mówi.
 • 4. Bezpieczeństwo mieszkańców. - Jako wieloletni strażak zobowiązuję się do dalszego wspierania naszych jednostek OSP przez szkolenia, doposażenie i rozwój kompetencji. Dobrze wyposażeni i wyszkoleni druhowie to bezpieczeństwo nas wszystkich i skuteczna reakcja w sytuacjach kryzysowych – tłumaczy.
 • 5. Rozwój edukacji i współpraca z młodzieżą. - Będę kontynuować budowę nowych sal sportowych przy szkołach, na co gmina już pozyskała środki zewnętrzne. Poszerzę współpracę z Młodzieżową Radą Gminy Strawczyn, aby głos młodych miał realny wpływ na decyzje dotyczące edukacji. Planuję stworzyć gminną strefę relaksu i odpoczynku dla młodzieży – podkreśla.
 • 6. Programy stypendialne. - Uruchomię program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży, wspierający ich rozwój i edukację. Uruchomię także program stypendialny na młodych sportowców, którzy osiągają znaczące sukcesy – zaznacza.
 • 7. Wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych. - Będę realizował i poszerzę programy wspierające aktywność i zdrowie naszych seniorów, wykorzystując właśnie pozyskane na ten cel milionowe dofinansowanie. Rozbuduję programy opieki i wsparcia, w tym działania związane z rehabilitacją, zdrowiem i aktywnością społeczną – wyjaśnia.
 • 8. Współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. - Zamierzam wspierać stowarzyszenia, inicjatywy lokalne i projekty społeczne poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i promowanie aktywności mieszkańców, co przyczyni się do budowania silnego i zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego – mówi.
 • 9. Poprawa dostępności usług zdrowotnych. - Wprowadzę system elektronicznej rejestracji i umawiania wizyt na konkretną godzinę, co skutecznie zlikwiduje kolejki w poczekalniach. Będę kontynuował i rozszerzę program opieki koordynowanej, w ramach której pacjenci mają szybszy dostęp do specjalistów takich jak: kardiolog, endokrynolog, diabetolog i dietetyk. Otworzę poradnię alergologiczną i psychologiczną dla dzieci, uruchomię program rehabilitacji dla mieszkańców i zapewnię kontynuację bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i meningokokom. Będę też inwestował w nowoczesny sprzęt medyczny do szybkiej diagnostyki – przekazuje.
 • 10. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. - Zainwestuję w miejsca wypoczynku i rekreacji, w tym w budowę i rozbudowę placów zabaw i ścieżek rowerowych, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Planuję też budowę świetlic wiejskich. Będę chciał wybudować nowoczesną halę sportową wraz ze strzelnicą z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Ten obiekt będzie idealnym dopełnieniem naszej bogatej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – tłumaczy.
 • 11. Budowa targowiska. - Stworzę miejsce, gdzie lokalni rolnicy i przedsiębiorcy będą mogli sprzedawać swoje produkty. Wesprze to lokalną gospodarkę i dostęp do zdrowej żywności dla mieszkańców – dodaje.
 • 12. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami. - Usprawnię system gospodarki odpadami poprzez budowę PSZOK-u oraz zakup dodatkowej śmieciarki, doprowadzając jednocześnie do zwiększonej segregacji i recyklingu, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i utrzymać stabilne koszty odbioru odpadów. Wdrożę nowy program polegający na pomocy finansowej dla mieszkańców przy wymianie starych pieców, tak zwanych kopciuchów - mówi.

- Kluczowym elementem realizacji moich ambitnych planów jest skuteczne pozyskiwanie środków finansowych. Im więcej i szybciej uda nam się uzyskać finansowanie z różnych źródeł, tym prędzej będziemy mogli przystąpić do realizacji zaplanowanych, wartościowych inwestycji. Trzeba też podkreślić, że wiele z moich projektów będzie możliwe do sfinansowania z budżetu gminy, dzięki wprowadzeniu nowoczesnego systemu zarządzania finansami. Mam świadomość, że nie wszystkie zadania da się zrealizować natychmiast. Milionowe inwestycje wymagają odpowiednio dużego wsparcia finansowego. Jestem jednak przygotowany na to wyzwanie. Dzięki mojemu doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy i wypracowanym kontaktom na wyższych szczeblach samorządu, jestem przekonany o możliwości efektywnego zdobywania zewnętrznych środków na nasze przedsięwzięcia. Uczciwie przedstawiam sytuację: nie wszystko jest możliwe do wykonania od razu. Ambitny, ale realny plan zakłada stopniową realizację moich celów, zaczynając od tych najbardziej potrzebnych i możliwych do szybkiego wprowadzenia, jak chociażby usprawnienie systemu usług zdrowotnych, wprowadzenie programu stypendialnego, wsparcie stowarzyszeń, seniorów i osób niepełnosprawnych, czy zadbanie o środowisko, a nawet budowę placu targowego. Milionowe inwestycje, takie jak budowa hali sportowej będą musiały poczekać na dofinansowanie zewnętrzne. Stawiając sprawę uczciwie, podkreślam, że mój program wyborczy jest zbiorem realnych celów, do których realizacji przygotowałem grunt przez lata pracy na różnych poziomach samorządu. Moje zaangażowanie, wiedza i doświadczenie są gwarancją, że wspólnie możemy osiągnąć zamierzone efekty, budując lepszą przyszłość dla Gminy Strawczyn i jej mieszkańców – podsumowuje Karol Picheta.

Zobacz galerię prywatnych zdjęć Karola Pichety

od 7 lat
Wideo

Wybory na Litwie - Miażdżące zwycięstwo obecnego prezydenta

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie