Kryzys branży budowlanej dotknął jedną z największych świętokrzyskich firm. Ratunkiem może być układ z wierzycielami. Kielecka spółka NOMI, piąta na polskim rynku sieć handlowa sprzedająca artykuły dla domu i ogrodu złożyła do Sądu Rejowego w Kielcach wniosek o upadłość układową. Wkrótce zapadnie decyzja, co stanie się z firmą, która znalazła się w finansowych tarapatach.

Sądząc po wysokim 14 miejscu na liście 100 największych świętokrzyskich firm w 2012 roku, opublikowanej we wrześniu bieżącego roku nic nie zapowiadało kłopotów firmy, której roczne przychody wynosiły ponad 468 milionów złotych. Firma w ubiegłym roku poniosła jednak ponad 10 milionów złotych straty i na skutek załamania się koniunktury na rynku artykułów budowlanych na przełomie 2012 i 2013 roku popadła w finansowe kłopoty.

Zarząd NOMI tłumaczy zaistniałą sytuację załamaniem się rynku budowlanego i podaje, że pomimo skutecznie prowadzonej w bieżącym roku restrukturyzacji kosztów funkcjonowania spółki, ubezpieczyciele zabezpieczający ryzyko terminowej spłaty zobowiązań na rzecz dostawców NOMI cofnęli spółce limity ubezpieczeniowe, a jeden z banków finansujących spółkę kredytem obrotowym zażądał spłaty udzielonego kredytu.

NOMI do początku września bieżącego roku spłaciło ten kredyt w całości. Wycofanie się pozyskanego inwestora, z którym NOMI podpisało list intencyjny 25 października oraz utrzymujące się problemy z terminowym regulowaniem wymagalnych zobowiązań, spowodowały w ocenie zarządu konieczność złożenia wniosku, który ma umożliwić NOMI zawarcie pod nadzorem sądu układu z wierzycielami.

Według komunikatu zarządu: „W dniach 22 i 25 listopada 2013 roku NOMI Spółka Akcyjna otrzymała postanowienie Sadu, które ustanowiły Tymczasowego Nadzorcę Sądowego dla Spółki oraz wprowadziły szereg zabezpieczeń, pozwalających Spółce funkcjonować do czasu rozpatrzenia przez sąd tego wniosku, co najprawdopodobniej nastąpi w połowie grudnia”.  

- Wniosek spółki NOMI o upadłość układową wpłynął do Sądu Rejonowego w Kielcach 15 listopada. Jest na etapie sprawdzania pod względem formalnym, czy będzie rozpatrywany przez sąd – mówi Michał Chołoński, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach. - Decyzję sądu poznamy za kilka dni – dodaje.  

Spółka NOMI istnieje na polskim rynku od 1993 roku i jest piątym pod względem udziału w rynku operatorem sieci typu „Dom i Ogród”. Wchodzi w skład  polskiej grupy kapitałowej zarządzanej przez firmę i4ventures. Zatrudnia ponad tysiąc pięćset pracowników w 28 marketach zlokalizowanych na terenie Polski. Główna siedziba mieście się w Kielcach przy ulicy Witosa. W województwie świętokrzyskim są dwa sklepy NOMI – w Kielcach i Starachowicach. Prezesem spółki jest Bogusław Bartczak.
 

Źródło: Marzena SMORĘDA