Opiekę i psychiczne wsparcie dla starszych rodziców emigrantów oferuje nowatorska w regionie agencja asystenta domowego

Opiekę, pomoc i psychiczne wsparcie dla osób starszych, których bliscy wyemigrowali z Kielc uruchomiła właśnie Agencja Asystenta Domowego Seniora „Moja Mama nie jest sama”. Pomysłodawczynią i właścicielką nowatorskiego w regionie świętokrzyskim projektu jest Anna Piwowarczyk-Głogowska.

- Agencja wychodzi naprzeciw tym, którzy wyemigrowali z Kielc zarobkowo i teraz sen spędza im z oczu obawa o los najbliższych, czyli najczęściej rodziców, dziadków, którymi w tej sytuacji zająć się po prostu nie mogą.

A ponieważ jesteśmy społeczeństwem tradycyjnym i niełatwo godzimy się na pozostawianie swoich rodzin w ośrodkach opieki czy zdanie ich na łaskę przypadkowych osób, wielu mieszkańców Kielc, chce zapewnić swoim seniorom dobrą opiekę. Szuka jej dla swoich bliskich coraz więcej osób, bo zjawisko emigracji zarobkowej stało się w tej chwili powszechne i wpisało się w krajobraz takich miast, jak na przykład Kielce. Stąd właśnie pomysł na zadbanie o jakość życia i dobrą starość najbliższych, którą agencja realizuje - mówi Anna Piwowarczyk-Głogowska, która od kilku miesięcy prowadzi agencję, na której uruchomienie uzyskała dotację z Unii Europejskiej.

- Nazwa „Moja Mama nie jest sama” to nie jest puste hasło, lecz obietnica i gwarancja jakości usług, które świadczy kadra wykwalifikowanych opiekunów. Potrafią oni bardzo dobrze i kompleksowo zająć się seniorem. Na przykład zrobić zakupy, posprzątać, umówić do lekarza. - Ale bardzo ważne jest dla nas zadbanie o emocje starszych ludzi, wyrwanie ich z monotonii codziennego życia, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. To dla nich bardzo ważne potrzeby. My chcemy ich sprowokować do czynnego uczestnictwa w życiu. Rozgoryczenie żal, poczucie porzucenia, które często odczuwają starsze osoby po wyjeździe swoich dzieci czy wnuków zamienić na pozytywne, budujące uczucia oraz dostosować ofertę do ich oczekiwań - wyjaśnia Anna Piwowarczyk- Głogowska.

Wśród proponowanych usług jest sprzątanie, wizyty lekarskie, opieka poszpitalna, aktywizacja seniora, zajęcia hobbystyczne, usługi konserwatorskie, catering, opieka nad grobami bliskich, prace porządkowe czy między innymi dogoterapia. - Oferta jest dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta, możliwości finansowych i sprawności podopiecznego. W wachlarzu usług są również te wyjątkowe, jak całodobowa lub nocna opieka nad rekonwalescentami - mówi właścicielka agencji.


ZŁOTA SETKA 2017. Zobacz listę najbogatszych firm w Świętokrzyskiem


ZOBACZ TAKŻE: TeleMagazyn - Kulisy finału 8. edycji THE VOICE OF POLNAD

(Źródło: telemagazyn.pl)