Wśród nich wymienić należy choćby wyższą jakość świadczonych nam usług, automatyzację oraz sztuczną inteligencję, mniejsze oddziaływanie na środowisko, większą wydajność procesów w sektorze przemysłowym i usługowym oraz wiele ułatwień w naszym życiu codziennym. Z drugiej strony wraz z postępem cyfrowym pojawia się coraz więcej wyzwań. Polish-Swiss Innovation Day 2017 odbyło się 23 maja w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. Celem wydarzenia było kontynuowanie dialogu pomiędzy Szwajcarią a Polską dotyczącego współpracy w zakresie innowacji, wymiany praktyk, a także podkreślenie roli cyfryzacji w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej zarówno w biznesie, jak i świecie nauki.

- Szwajcarią jest jednym z państw o najbardziej zdywersyfikowanej gospodarce.

Na stosunkowo małym rynku musimy mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Z tego powodu możemy służyć jako przykład dla innych. Polska jest dla nas ważnym partnerem. Przede wszystkim dlatego, że jest prawdziwą kopalnią młodych osób zafascynowanych technologiami- mówił Andrej Motyl, Ambasador Szwajcarii w Polsce. - Młodzi Polacy częściej niż ich rówieśnicy w innych państwach wybierają kierunki informatyczne i techniczne. Sądzę, że Polska i Szwajcaria znakomicie się uzupełniają. Takie spotkania umożliwiają konfrontację polskiego i szwajcarskiego know- how z korzyścią dla obu państw- dodał.