Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich

Końskie, Kielecka 5

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich jest organem administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Do jego zadań należą:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów przeznaczonych na handel

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.