Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, Konfederacji Dzikowskiej 20

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu jest organem administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Jego główne zadania to:

  • zwalczanie chorób zwierząt przenoszonych na człowieka

  • kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów przeznaczonych na handel

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.