Kielecka spółka Delfin, producent systemów do oczyszczania ścieków, drugi raz została laureatem Godła Promocyjnego Teraz Polska. Tym razem odznaczono produkowane przez nią hybrydowe separatory węglowodorów, nowoczesne, chronione patentem urządzenia i modułowe zbiorniki wielkogabarytowe.

Nagrodę na uroczystej gali w Warszawie odebrał prezes firmy Lucjan Dulnik.

- Jesteśmy obecnie jedyną firmą w regionie świętokrzyskim, która została odznaczona tym Godłem za trzy różne produkty. W roku 2014 Godło Teraz Polska zostało przyznane przydomowej oczyszczalni ścieków Delfin Pro Premium. Kapituła przyznaje Godło tylko tym produktom, które znacząco wyróżniają się na tle innych, a pod uwagę brana jest wysoka jakość wyrobu, a także zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych – mówi z dumą Lucjan Dulnik.

Firma Delfin istnieje na rynku od 23 lat. Spółka dąży do tego, by klienci byli pewni, że jej produkty osiągają wysoki stopień oczyszczania, a co za tym idzie - gwarantują całkowite bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

Warto przypomnieć, że firma została wyróżniona również prestiżowym tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Najwyższa Jakość, w konkursie, którego celem jest wzmocnienie wizerunku przedsiębiorców - członków Business Centre Club oraz ich promocja poprzez nagradzanie najlepszych przykładów dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych. Konkurs poza eksporterami, dotyczy także firm przyczyniających się do większej i lepszej rozpoznawalności polskiej gospodarki na świecie, to jest do importerów, firm współpracujących z zagranicznymi partnerami lub do podmiotów, z których innowacyjnych pomysłów korzystają przedsiębiorcy w Polsce i zagranicą. Tę zaszczytną nagrodę odebrała menadżer do spraw eksportu, Laurence Pesenti.