Płaca minimalna 2019 wzrosła do 2250 złotych. Kto może liczyć na podwyżkę? Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70. Taka jest ostateczna decyzja rządu. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to wzrost o 150 złotych brutto. Wcześniej o wyższy wzrost płacy minimalnej postulowała m.in. Solidarność. Rząd miał czas na ustalenie minimalnego wynagrodzenia do 15 września. Płaca minimalna 2019 - jaka wysokość?

Płaca minimalna 2019 Ile wyniesie na rękę, za godzinę, 2250 złotych!

W 2019 roku zarobimy minimum 2250 złotych brutto - na taką wysokość płacy minimalnej 2019 zdecydował się rząd na wrześniowym posiedzeniu. Stawka godzinowa wzrośnie do 14,70 zł. Decyzję odnośnie wysokości płacy minimalnej premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Idzikowicach koło Łodzi.

ZOBACZCIE KONIECZNIE STAWKI PŁACY MINIMALNEJ

Podjęliśmy decyzję na Radzie Ministrów żeby zarekomendować wyższą niż planowaliśmy płace minimalną na poziomie 2250 złotych- powiedział premier Morawiecki

Jak dodał premier Morawiecki o wzroście płacy minimalnej:

To jest jednocześnie też symbol tego, że chcemy, żeby gospodarka polska opierała się o rozwój nie na niskich płacach tylko na rosnących płacach

Płaca minimalna 2019: O ile wzrost?

W porównaniu do poprzedniego roku pensja minimalna wzrosła o 150 złotych, z kolei wynagrodzenie za godzinę pracy o złotówkę.

Oznacza to wzrost o 7,1 proc. Rada Ministrów czas na ustalenie wysokości płacy minimalnej w 2019 roku miała do 15 września. W 2018 roku najniższa pensja była ustalona na poziomie 2100 złotych, na godzinę najmniej można było zarobić 13,70 zł.

Emerytury 2019: Waloryzacja rent i emerytur TABELA + KWOTY

Najniższe wynagrodzenia za pracę w okresie 1 IV 1956 - 31 XII 2008

Od kiedy; Kwota

 1. 1 IV 1956 500 zł
 2. 1 VII 1959 600 zł
 3. 1 VIII 1961 700 zł
 4. 1 IV 1963 750 zł
 5. 1 VIII 1966 850 zł
 6. 1 XII 1970 1.000 zł
 7. 1 VIII 1974 1.200 zł
 8. 1 V 1977 1.400 zł
 9. 1 V 1978 1.600 zł
 10. 1 V 1979 1.800 zł
 11. 1 I 1980 2.000 zł
 12. 1 I 1982 3.300 zł
 13. 1 IX 1982 5.400 zł
 14. 1 I 1987 7.000 zł
 15. 1 I 1988 9.000 zł
 16. 1 I 1989 17.800 zł
 17. 1 VII 1989 22.100 zł
 18. 1 X 1989 38.000 zł
 19. 1 I 1990 120.000 zł
 20. 1 IX 1990 368.000 zł
 21. 1 X 1990 440.000 zł
 22. 1 I 1991 550.000 zł
 23. 1 IV 1991 605.000 zł
 24. 1 VII 1991 632.000 zł
 25. 1 X 1991 652.000 zł
 26. 1 XII 1991 700.000 zł
 27. 1 I 1992 875.000 zł
 28. 1 V 1992 1.000.000 zł
 29. 1 VIII 1992 1.200.000 zł
 30. 1 IX 1992 1.300.000 zł
 31. 1 X 1992 1.350.000 zł
 32. 1 I 1993 1.500.000 zł
 33. 1 VII 1993 1.650.000 zł
 34. 1 X 1993 1.750.000 zł
 35. 1 I 1994 1.950.000 zł
 36. 1 IV 1994 2.050.000 zł
 37. 1 VII 1994 2.200.000 zł
 38. 1 X 1994 2.400.000 zł
 39. 1 I 1995 260 zł
 40. 1 IV 1995 280 zł
 41. 1 VII 1995 295 zł
 42. 1 X 1995 305 zł
 43. 1 I 1996 325 zł
 44. 1 IV 1996 350 zł
 45. 1 VII 1996 370 zł
 46. 1 I 1997 391 zł
 47. 1 II 1997 406 zł
 48. 1 VII 1997 450 zł
 49. 1 II 1998 500 zł
 50. 1 I 1999 650 zł
 51. 1 XI 1999 670 zł
 52. 1 III 2000 700 zł
 53. 1 I 2001 760 zł
 54. 1 I 2003 800 zł
 55. 1 I 2004 824 zł
 56. 1 I 2005 849 zł
 57. 1 I 2006 899,10 zł
 58. 1 I 2007 936 zł
 59. 1 I 2008 1.126 zł

Spory o płacę minimalną 2019

O tym, że płaca minimalna w 2019 roku wzrośnie było wiadomo od dawna. Jej minimalny próg wzrostu ustalono na poziomie 117 złotych. Początkowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulowało wzrost minimalnego wynagrodzenia o 150 złotych, jednak na taką propozycję nie przystało Ministerstwo Finansów. Po czasie jednak rząd zaakceptował taką sumę.

O jeszcze większy wzrost płacy minimalnej walczyły związki zawodowe. Solidarność chciała podwyżki do kwoty 2278 złotych, jednak po rozmowach z rządem ich stanowisko się nieco zmieniło. Ostatecznie związek postulował potem podwyżkę kwoty do poziomu nie mniejszego niż 2255 zł.

Płaca minimalna 2019 - opinia Business Centre Club

Do podwyższenia podniesienia płacy minimalnej 2019 odniósł się Business Centre Club. Zdaniem organizacji:

Nadmierne podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych może również mieć negatywny wpływ na rynek zamówień publicznych

Business Centre Club podtrzymuje również swoje stanowisko, że negatywne efekty podwyższania płacy minimalnej mogą ujawnić się głównie na lokalnych, słabo rozwiniętych rynkach pracy lub sektorach gospodarki.

BCC w komunikacie podkreślił również swoją opinię wobec ustalania płacy minimalnej:

Podtrzymujemy swoje krytyczne stanowisko wobec formuły ustalania jednolitej wysokości płacy minimalnej we wszystkich regionach kraju, we wszystkich sektorach gospodarki oraz niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, pomimo bardzo dużego zróżnicowania wysokości płac i sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych.

Waloryzacja rent i emerytur? TABELA Emerytury 2019 + WYLICZENIA KWOT Świadczenia wzrosną o 3,26 proc. Na rękę minimum 26 zł 11 9 2018

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Czy Katowice nadają się do mieszkania? Panel dyskusyjny DZ

Jak wykorzystać fundusze europejskie? DEBATA DZ