Zakończyła się trzecia edycja konkursu „Złoty Żuraw” organizowanego przez „Echo Dnia”, Targi Kielce oraz portal inwestycje.kielce.pl na najładniejszą inwestycję 2012 roku w Świętokrzyskiem. W piątek na gali w hotelu Kongresowym w Kielcach rozdaliśmy nagrody.

Po raz trzeci w historii województwa przy pomocy czytelników i internautów wraz ze specjalistami, czyli przedstawicielami środowiska architektów, wybieraliśmy najlepsze inwestycje minionego roku w trzech kategoriach. Najlepsze i najładniejsze z nich otrzymały nagrody Złotego Żurawia i Srebrnego Żurawia, przyznane w drodze głosowania czytelników i internatów, a także głosów architektów. Żurawie Specjalistów przyznali sami architekci. Wręczyliśmy też wyróżnienia w powiatach za rolę, jaką odgrywają one na rzecz promocji regionalnych inwestycji, działania rewitalizacyjne i popularność wśród głosujących.

zuraw1

Laureaci nagrody w kategorii obiekty handlowe i usługowe

 

KONKURS INSPIRUJE

- Naszym zdaniem konkurs może wpływać na jakość i wygląd tego, co powstaje u nas nowego, dlatego promujmy to, co dobre. Taka jest idea nagrody Złoty Żuraw – twierdzi Jerzy Stradomski, jeden z pomysłodawców i współorganizatorów tego przedsięwzięcia, właściciel portalu inwestycje.kielce.pl. – Warto wyróżniać ciekawe architektonicznie inwestycje, bo od nich zależy nasze otoczenie i komfort życia – zgodnie mówili kieleccy architekci, którzy brali udział w wyborze najlepszych inwestycji.
- Rodzi się pozytywny trend, dla którego konkurs Złoty Żuraw jest dobrym fundamentem. Pokazujmy dobrą architekturę, dobre i ciekawe rozwiązania - dodaje prezes Targów Kielce, Andrzej Mochoń współorganizator naszej akcji.

zuraw2

Laureaci nagrody w kategorii obiekty użyteczności publicznej.

MIESZKAŃCY I SPECJALIŚCI

- W wyborze najlepszych inwestycji brali udział zarówno mieszkańcy naszego regionu, jak i specjaliści. Uznaliśmy, że te połączone głosy pozwolą najobiektywniej wybrać zwycięzców Złotego i Srebrnego Żurawia. Specjalistom i architektom powierzyliśmy wybór swojego zwycięzcy, nagrodzonego Żurawiem Specjalistów – mówi redaktor naczelny „Echa Dnia”, Stanisław Wróbel.

zuraw3

Laureaci nagrody w kategorii obiekty mieszkaniowe.

Zobacz wideo »

Laureaci nagrody
Kategoria obiekty handlowe i usługowe
Żuraw Specjalistów – Becher-Silver w Kielcach; Złoty Żuraw – Apolloplast w Kielcach; Srebrny Żuraw – Agmo w Kielcach
Kategoria obiekty użyteczności publicznej
Żuraw Specjalistów – Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Złoty Żuraw - Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Srebrny Żuraw – Ulica Warszawska w Kielcach
Kategoria obiekty mieszkaniowe
Żuraw Specjalistów – Rezydencja Kasztanowa w Kielcach
Złoty Żuraw – Promenada Solna w Kielcach
Srebrny Żuraw – Słoneczny Stok w Kielcach

zuraw4

Wyróżnieni w konkursie Złoty Żuraw 21012.

 

Nagroda Specjalna - Energis, budynek Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach za nowatorskie rozwiązania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wyróżnienia: powiat kielecki – Hotel Grafit w Kostomłotach; powiat buski – przebudowa alei Adama Mickiewicza w Busku-Zdroju; powiat jędrzejowski – rewitalizacja placu Tadeusza Kościuszki w Małogoszczu; powiat konecki – Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich; powiat ostrowiecki – Galeria Nowy Świat w Ostrowcu Świętokrzyskim; powiat skarżyski – Kombinat Formy w Skarżysku-Kamiennej; powiat starachowicki – Galeria Kamienna w Starachowicach; powiat sandomierski – Bank Spółdzielczy w Sandomierzu; powiat pińczowski – Nadleśnictwo Pińczów w Michałowie; powiat staszowski – Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie.