Przeciętny dochód z pracy w gospodarstwach rolnych z jednego hektara przeliczeniowego wyniósł w 2017 roku 3399 złotych. Jest on brany pod wagę przy świadczeniu 500plus dla dzieci z rolniczych rodzin. Czy zatem wyższy dochód przełoży się na utratę pomocy na pierwsze lub jedyne dziecko? Sprawdziliśmy.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 21 września podał nową wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z jednego hektara przeliczeniowego w 2017 roku. Wyniósł on 3399 złotych. Dzieląc na trzy kwota przekracza 800 złotych. Pojawiły się obawy, czy po takim przeliczeniu, rodziny stracą świadczenie 500 plus na pierwsze bądź jedyne dziecko. Pamiętajmy, że jeśli rodzina uzyskuje też dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

- Zasady przyznawania świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017, poz. 1851 ze zm.) na okres zasiłkowy 2018/2019 nie uległy zmianie - poinformowała Diana Głownia, rzecznik prasowy Wojewody Świętokrzyskiego. - Nadal obowiązuje kryterium dochodowe na pierwsze lub jedyne dziecko w wysokości 800 zł lub 1200 zł (w przypadku gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko). Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Waloryzacji, podobnie jak w latach poprzednich, uległa kwota z 1 ha przeliczeniowego - wyjaśnia rzecznik.

Jeśli zatem dochód miesięczny brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o 500 plus, jest 1/12 dochodu ogłaszanego przez GUS, to kwota, którą urzędy będą wliczały do obliczania miesięcznego dochodu nie wynosi 3399 złotych, tylko 283,25 groszy. Zatem w okresie zasiłkowym od 1.10.2018 do 30.09.2019 nic się nie zmieni.

- Wedle danych na dzień 30 września tego roku, liczba dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego objętych świadczeniem wychowawczym to 121 497 - dodaje Diana Głownia.


POLECAMY RÓWNIEŻ:

NOWE ZASADY PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I NAWOŻENIA. SPRAWDŹ, ZA CO DOSTANIESZ KARĘ

Strefa Agro. Rolnicy w Brukseli. Interwencyjny skup jabłek bez... skupu i z kłopotami

Rolnicy ze Świętokrzyskiego z europosłem Czesławem Siekierskim na Europejskim Kongresie Młodych Rolników w Brukseli

Beata i Roman Popisowie - Rolnicy Roku 2018 i ich gospodarstwo. Żywiec z ich hodowli trafia aż do Izraela

Domaszowianki z tytułem Gospodynie i Gospodarze Wiejscy 2018. Znakomite śpiewaczki i... aktorki


I Świętokrzyskie Forum Rolnicze. Transmisja telewizyjna

I Świętokrzyskie Forum Rolnicze. Skuteczne sposoby zwiększenia plonowania

FLESZ. CENY PALIW W GÓRĘ. DIESEL DROŻSZY OD BENZYNY

Źródło:vivi24