Są już dostępne dane na temat bezrobocia i sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy za październik bieżącego roku. Liczba bezrobotnych, w stosunku do września 2018 roku, zmniejszyła się o 916 osób i wynosi obecnie 41.972 osoby. To najniższy poziom bezrobocia w historii województwa świętokrzyskiego. Stopa bezrobocia dla regionu wyliczona będzie już wkrótce.

Spadek bezrobocia nastąpił w 11 powiatach. Największy – w powiecie opatowskim (209 bezrobotnych mniej), kieleckim (o 177 bezrobotnych), ostrowieckim (o 126 bezrobotnych) i koneckim (o 100 bezrobotnych). W mieście Kielce ubyło z rejestrów 85 bezrobotnych. Wzrost bezrobocia nastąpił natomiast w powiecie włoszczowskim (56 osób) oraz sandomierskim (8 bezrobotnych). Najwyższe bezrobocie utrzymuje się wciąż niezmiennie w powiecie skarżyskim – tu stopa wynosi 15,6 procent. Na przeciwległym biegunie jest powiat buski ze stopą bezrobocia na poziomie 3,5 procent.

Pozytywny wpływ na dalszą poprawę sytuacji w regionie będą miały dodatkowe środki Funduszu Pracy, które przyznało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spodziewana kwota ponad 2 milionów 160 tysięcy złotych prawdopodobnie w najbliższych dniach trafi do powiatowych urzędów pracy, które zgłosiły stosowne zapotrzebowanie za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Ponad 1 milion złotych trafi do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. O 350 tysięcy wnioskował PUP w Staszowie, 330 tysięcy PUP w Busku-Zdroju, 191 tysięcy PUP w Skarżysku-Kamiennej, 160 tysięcy Miejski Urząd Pracy w Kielcach i 104 tysiące – Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie.

Pieniądze te pozwolą zareagować na zwyczajowy już, niewielki wzrost bezrobocia, jaki rokrocznie następuje pod koniec roku, kiedy wygasają prace sezonowe (głównie w budownictwie, rolnictwie, obsłudze ruchu turystycznego). Z tych pieniędzy sfinansowane zostaną między innymi dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla zatrudnianych bezrobotnych oraz szkolenia zawodowe.

Pozytywne informacje płynące z rynku pracy dotyczą również wzrostu zatrudnienia. Obecnie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim wynosi 123.300 osób. Jest to poziom o 4 procent wyższy, niż przed rokiem.

Najszybciej rośnie zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej (wzrost o 8,4 pkt. proc, w stosunku do roku ubiegłego) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (wzrost o 6,3 pkt. proc.). Wzrost zatrudnienia zanotowały również takie sektory, jak przemysł i przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawa pojazdów samochodowych oraz zakwaterowanie i gastronomia.

Obecnie ponad 53 procent wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim pracuje w przemyśle i przetwórstwie przemysłowym. Na przestrzeni 9 miesięcy bieżącego roku wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w naszym regionie wzrosło o 7,1 procent.


POLECAMY RÓWNIEŻ:Przygotowanie grzybów - krok po kroku - do spożycia, suszenia, mrożenia, marynowania
Praca marzeń, czyli TOP 10 wyjątkowych stanowisk pracy

TOP 10 polskich przysmaków w zagranicznym wydaniu


Oglądasz KUCHENNE REWOLUCJE? Oto QUIZ dla ciebie

TOP 10 skutecznych sposobów, żeby zwiększyć zdolność kredytową. Znasz te metody?

Najdziwniejsze pytania w "Milionerach" [QUIZ]

FLESZ. CENY PALIW W GÓRĘ. DIESEL DROŻSZY OD BENZYNY

Źródło:vivi24