Oto Menedżerowie Roku 2016 w Świętokrzyskim [ZWYCIĘZCY W REGIONIE, KIELCACH I POWIATACH]

Marzena Smoręda
1. Ryszard Grzyb – Ma 64 lata. Mieszka w Kielcach. Właściciel firmy deweloperskiej zajmującej się budową, kupnem i sprzedażą nieruchomości. Biznesmen i wielki filantrop, znany z gestu i dobrego serca, zdolny menadżer, który od 25 lat prowadzi swoją firmę Ryszard Grzyb Nieruchomości w Kielcach. Jest także lokalnym patriotą i znawcą gustów i upodobań kielczan, dlatego ciekawymi architektonicznie inwestycjami, zlokalizowanymi w najładniejszych zakątkach miasta, z pasją i zaangażowaniem zmienia na lepsze oblicze stolicy województwa świętokrzyskiego. Dzięki niemu miasto nabiera nowoczesnego stylu i wizerunku wielkomiejskiej aglomeracji. Zatrudnia kompetentnych fachowców i współpracuje z najlepszymi pracowniami architektonicznymi, dlatego osiedla i budynki różnorodnego przeznaczenia mają ciekawy design, a klienci ustawiają się po mieszkania w kolejkach. Wizjoner, wielki entuzjasta sportu, Anioł Dobroci, który z własnych pieniędzy zbudował dom dla powodzian z Sandomierza i od lat wspiera działalność rodzinnych domów dziecka., słynie także ze znakomitego zarządzania firmą i jest w tej dziedzinie autorytetem. Cieszy się uznaniem i szacunkiem w środowisku zawodowym, jest także filarem swojej rodziny. Dawid Łukasik
Na wielkiej gali w Kielcach poznaliśmy najlepszych menadżerów 2016 roku w regionie świętokrzyskim, w Kielcach i we wszystkich powiatach.

ZOBACZ ZAPIS TRANSMISJI Z GALI

W czwartek, 1 grudnia, na wielkiej gali w Centrum Kongresowym Targów Kielce poznaliśmy najlepszych menadżerów w województwie świętokrzyskim, wybranych w organizowanym po raz pierwszy przez Echo Dnia konkursie Menadżer roku 2016. Wręczyliśmy im nagrody.

ZOBACZ TAKŻE: I Świętokrzyskie Forum Menadżerów w Kielcach z mnóstwem ciekawych informacji

Najlepszym i najskuteczniejszym menedżerem tego roku jest Ryszard Grzyb, znany kielecki biznesmen, który od ćwierć wieku zajmuje się budową, kupnem i sprzedażą nieruchomości. Biznesmen i wielki filantrop, znany z gestu i dobrego serca, zdolny menadżer, prowadzi firmę Ryszard Grzyb Nieruchomości w Kielcach. To wizjoner, wielki entuzjasta sportu, Anioł Dobroci, który z własnych pieniędzy zbudował dom dla powodzian z Sandomierza i od lat wspiera działalność rodzinnych domów dziecka, słynie także ze znakomitego zarządzania firmą i jest w tej dziedzinie autorytetem. Cieszy się uznaniem i szacunkiem w środowisku zawodowym.

Złota Dziesiątka Menedżerów Roku 2016
Złota Dziesiątka Menedżerów Roku 2016 Dawid Łukasik

Menedżer Roku 2016. Gala finałowa konkursu

Wśród dziesięciu najlepszych menadżerów w województwie znaleźli się ludzie, którzy odnieśli w tym roku największe sukcesy i są autorami wyjątkowych projektów w swoich firmach i instytucjach. Gratulowano im sukcesu i w uznaniu ogromnej roli, jaką odgrywają dla rozwoju powiatu i całego regionu, wręczono prestiżowe nagrody. Prezentujemy ich sylwetki.

 • Ryszard Grzyb – Ma 64 lata. Mieszka w Kielcach. Właściciel firmy deweloperskiej zajmującej się budową, kupnem i sprzedażą nieruchomości. Biznesmen i wielki filantrop, znany z gestu i dobrego serca, zdolny menadżer, który od 25 lat prowadzi swoją firmę Ryszard Grzyb Nieruchomości w Kielcach. Jest także lokalnym patriotą i znawcą gustów i upodobań kielczan, dlatego ciekawymi architektonicznie inwestycjami, zlokalizowanymi w najładniejszych zakątkach miasta, z pasją i zaangażowaniem zmienia na lepsze oblicze stolicy województwa świętokrzyskiego. Dzięki niemu miasto nabiera nowoczesnego stylu i wizerunku wielkomiejskiej aglomeracji. Zatrudnia kompetentnych fachowców i współpracuje z najlepszymi pracowniami architektonicznymi, dlatego osiedla i budynki różnorodnego przeznaczenia mają ciekawy design, a klienci ustawiają się po mieszkania w kolejkach. Wizjoner, wielki entuzjasta sportu, Anioł Dobroci, który z własnych pieniędzy zbudował dom dla powodzian z Sandomierza i od lat wspiera działalność rodzinnych domów dziecka., słynie także ze znakomitego zarządzania firmą i jest w tej dziedzinie autorytetem. Cieszy się uznaniem i szacunkiem w środowisku zawodowym, jest także filarem swojej rodziny.
 • Kamil Suchański – Ma 39 lat. Prawnik, absolwent studiów MBA. Członek kilku rad nadzorczych, w tym od 2016 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej giełdowej spółki Elektromont SA. Od 2015 roku pełnię społecznie funkcję członka Rady Nadzorczej Korony SA. Jest współautorem programu naprawczego dla tej spółki. Prezes firmy Ekobox z Wiśniówki koło Kielc, która świadczy usługi na rzecz energetyki. Od dnia debiutu na parkiecie NewConnect, spółka Ekobox wypłaca co roku dywidendę. W rok u 2016 firma notowała znaczne zwiększenie przychodów i poprawiła wyniki finansowe. Tak się dzieje od kilku lat. Firma zwiększyła też zatrudnienie. Zdobyła wiele nagród gospodarczych: Lider Regionu, Skrzydła, Diament Świętokrzyski czy Gazela Biznesu.
 • Waldemar Skowron – Ma 57 lat. Jest prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym spółki Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest związany z Mesko od początku pracy zawodowej, którą rozpoczynał w 1983 roku na stanowisku specjalisty technologa. W latach 1999-2002 pełnił funkcję prezesa zarządu ZM Mesko. W kolejnych latach związał się ze spółką Bumar, będąc między innymi członkiem zarządu, dyrektorem pionu techniki i rozwoju. Od 2009 roku jest prezesem zarządu w Mesko i Dyrektorem Grupy Amunicyjno Rakietowej.
 • Stanisław Rupniewski – Ma 62 lata. Mieszka w Kielcach. Przebojowy przedsiębiorca i prezes zarządu oraz dyrektor generalny Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego Supon Kielce-Katowice, firmy, która od ponad 58 lat zabezpiecza i chroni mienie i życie mieszkańców, montując serwisując oraz monitorując systemy bezpieczeństwa w budynkach różnorodnego przeznaczenia, a także z Państwową Inspekcja Pracy, strażą pożarną, Urzędem Górniczym, Urzędem Dozoru Technicznego i Policją tworzy system bezpieczeństwa ludzi i mienia. Spółka jest kreatorem miejsc pracy i aktywnym członkiem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Forum Pracodawców. Wyróżniona przez świętokrzyską Solidarność tytułem Pracodawca Przyjazny Rodzinie, a przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dwukrotnie tytułem Lodołamacz. Biznesmen ma na koncie wiele nagród i osiągnięć. Nominacja do nagrody wojewody „Laur Świętokrzyski”, Nagroda Specjalna „Rzetelni dla Biznesu” przyznana na Gali „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” na wniosek wojewody świętokrzyskiego, nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej w kategorii „Odpowiedzialny Biznes” przez Krajową Izbę Gospodarczą, Konfederację Lewiatan” oraz Państwową Inspekcję Pracy to tegoroczne sukcesy. Kielecki przedsiębiorca wspiera wiele akcji charytatywnych, między innymi Fundacji Zdążyć z Pomocą na leczenie i rehabilitację dzieci, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, Misjonarzy Oblatów na rewitalizację Sanktuarium na Świętym Krzyżu, Sanktuarium w Czarnej oraz Parafii w Walimiu na cele kultu religijnego, Chorągwi Kieleckiej ZHP na organizację 43 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na organizację 60-lecia Przewodników Świętokrzyskich, 50-lecia Klubu Pieszego PTTK oraz maratonu pieszego „Dwunasty Unijny”, Kieleckiej Rodziny Katyńskiej na rozbudowę Pomnika Katyńskiego na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Oddziału PCK na seminarium z zakresu ratownictwa medycznego.
 • Marek Scelina – Ma 61 lat. Kielczanin. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące Żeromskiego w Kielcach i rusycystykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w tym mieście oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracował jako instruktor, a później kierownik biura w Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kielcach. Od 1989 do 1990 był zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, następnie zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej. W latach 1998–2002 był dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W lipcu 1998 został mianowany przez premiera Jerzego Buzka komisarzem rządowym Kielc. Funkcję tę sprawował do listopada tego samego roku. Jest odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2002 roku jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Wprowadza nowatorskie rozwiązania w opiece nad seniorami, osobami niepełnosprawnymi, osieroconymi dziećmi. W 2016 roku odnosił na tym polu duże sukcesy. Ma klasę w sprawnym zarządzaniu swoimi pracownikami. Nie boi się nowych wyzwań. Jest żonaty.
 • Henryk Ciosmak – Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Technologii Wiertniczych w Udostępnianiu Złóż i Geoinżynierii. Ukończył także studia menedżerskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę w branży wydobywczej rozpoczął w 1991 roku w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych, gdzie pracował do 2009 roku, przechodząc wszystkie szczeble awansu zawodowego. Następnie pełnił obowiązki kierownicze i dyrektorskie w takich filmach, jak: Grupa kapitałowa Euro-Bud, Grupa Handlowa Agroterm, Duwo, Polskie Surowce Skalne, Probudex. Od marca 2016 prezes zarządu Kopalni Świętokrzyskich Surowców Mineralnych. Pod jego zarządem firma, która była w upadku, zatrudnia około 270 osób i znów prowadzi wydobycie kruszyw w kopalniach: Jaźwica, Laskowa, Winna oraz Nieświn, stosowanych w budownictwie drogowym i kolejowym, przy produkcji kostki brukowej, betonu towarowego oraz w budownictwie kubaturowym.
 • Dariusz Saletra – Ma 53 lata. Mieszka w Kielcach. Prezes Zarządu Przychodni Artimed NZOZ w Kielcach. Jest lekarzem, specjalistą chirurgii ogólnej, od 2005 roku zarządza Przychodnią Artimed w Kielcach, która w 2015 i 2016 roku zdobyła tytuł Najlepszej Przychodni w województwie świętokrzyskim w plebiscycie Echa Dnia. Przychodnię Artimed codziennie odwiedza około 3 tysiące pacjentów. Największym osiągnięciem w 2016 roku jest rozwój Poradni Proktologiczną i Pracowni Endoskopowej. Zaangażowany w pracę, pełen pasji, aktywnie biorący udział z życiu kulturalnym Kielc. Chętnie wspiera akcje charytatywne. Prywatnie mąż, ojciec trójki dzieci. Hobby: żeglarstwo, podróże.
 • Aneta Klimkiewicz - Prezes fundacji Chcę Żyć założonej 2016 roku. Fundacja wspiera dzieci chore i niepełnosprawne między innymi te, które przyjeżdżają do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży „Złota Rybka” w Oblęgorze - ośrodka, gdzie jest współwłaścicielką. Dzieci nabierają tam zdrowia, mocy i sił poprzez rehabilitację i leczenie. Prywatnie mama Zuzi, Krzysia i Kasi.
 • Karolina Wodzisławska – Ma 28 lat. Mieszka w Kielcach. Od 10 lat współzarządza rodzinną firmą. Od roku z powodzeniem prowadzi luksusową, nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się klinikę Centrum Medycyny i Estetyki w centrum Kielc, w której zatrudnia wysokiej klasy specjalistów medycyny i ginekologii estetycznej. Na pierwszym miejscu stawia zadowolenie klienta, wiedząc, że profesjonalna obsługa to klucz do sukcesu. Z wykształcenia jest inżynierem, hobby: podróże rozwój osobisty, sport.
 • Paweł Podsiadło - Ma 36 lat. Od kilku miesięcy kieruje kopalnią Jaźwica w Chęcinach, należącą do grupy Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. Mimo tak krótkiego okresu pełnienia funkcji, już udało mu się zwiększyć wydajność zakładu. To duży sukces dyrektora. W swojej pracy stawia na budowanie zespołu i wzajemne zaufanie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku technika odkrywkowej eksploatacji złóż. Żonaty, dwójka dzieci.

Laureaci kategoriach

Podczas gali nagrodziliśmy też świętokrzyskich menadżerów, klasyfikując ich w poszczególnych kategoriach i obszarach w jakich działają na co dzień. Oto najlepsi:

 • Budownictwo- Ryszard Grzyb
 • Usługi - Kamil Suchański
 • Samorząd - Marek Scelina
 • Górnictwo - Henryk Ciosmak
 • Zdrowie i Uroda - Dariusz Saletra
 • Sport - Jacek Wiatrowski
 • Handel - Łukasz Żądecki
 • Edukacja - Artur Maik, Justyna Witkowski
 • Finanse - Michał Cielibała
 • Produkcja - Andzrej Kluczka
 • Rolnictwo - Rafał Chruścicel, Krzysztof Dziekan
 • Rozrywka/Kultura - Sławomir Paradziej
 • Społeczeństwo - Ewelina Bień
 • Przemysł - Waldemar Skowron

ZOBACZ też najlepszych menedżerów w

Wideo

Materiał oryginalny: Oto Menedżerowie Roku 2016 w Świętokrzyskim [ZWYCIĘZCY W REGIONIE, KIELCACH I POWIATACH] - Echo Dnia Świętokrzyskie

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 14

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
W dniu 02.12.2016 o 10:32, Polak napisał:

Stylistyka z podstawówki ... błagam nauczcie się składać poprawnie zdania.  Gramatyka i interpunkcja również do poprawy ... To tak bardzo boli jeśli ktoś kaleczy język w którym się wypowiada ...

Gramatyką ziemi nie uprawisz, interpunkcją wojny nie wygrasz. Ważny jest  sens i obiektywizm przekazu.

K
Kakade
W dniu 02.12.2016 o 13:06, P2016 napisał:

Czyżby tak Ci żal dupsko ściskal była żonę???

G
Gość

Suchański jest OK więc go pokazują.

s
sadasd

Ech..Pan Kamil ..szykowany na nowego prezydenta Kielc..

P
P2016

Oczywiście Kamilka Suchańskiego, resortowego dzieciaka nie mogło zabraknąć wśród laureatów. Pupilek Echa dnia wciąż na topie. Żenada

j
jaga

Ojciec!, żadnych nagród! satysfakcja to naprawde wiele. Może jesteś w stanie to zrozumieć...

P
Polak

Stylistyka z podstawówki ... błagam nauczcie się składać poprawnie zdania. 

 

Gramatyka i interpunkcja również do poprawy ...

 

To tak bardzo boli jeśli ktoś kaleczy język w którym się wypowiada ...

G
Gość

"wielki filantrop, znany z gestu i dobrego serca" ?????

 

O
Ojciec

Witam serdecznie czy ktoś się orientuje jakie były nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach lub powiatach? Chyba nie jest to owiane tajemnicą?

M
MZD

Mam wrażenie ze w sporcie w 2016 roku  powinien być ktoś inny albo żyje w innym województwie a Echo Dnia Lansuje ciągle jedną osobę.

p
pieczarka

/lata 90te !!!!!!/  na jakich "zasadach"miasto wyzbyło się terenów nad kieleckim zalewem ?

G
Gość

Tu Kielce, zazdrość d... ściska. Gratuluje nagrodzonym, jakby wszyscy mieli choć 50% energi którą mają nagrodzeni menadżerowie to Polska byłby dobrobyt.

g
gość

a gdzie jakis menager z amerykanskich barów szybkiej obslugi zw. restauracjami? tam co drugi ma taki tytul :D :D :D

a
ania

po promuje się to resortowe dziecko ?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3